‘Αρθρα και Ενημέρωση

Άμεση ενημέρωση και χρήσιμα θέματα που σας αφορούν.

Η διαδικασία εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης

Η διαδικασία εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης

  • 20 Ιουνίου 2017
  • e-nomika
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η διαδικασία εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης

Είναι συνήθης πρακτική των τραπεζών όταν χορηγούν ένα δάνειο να φροντίζουν να εξασφαλίσουν την αποπληρωμή του με την εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης επί ενός ακινήτου του δανειολήπτη ή του εγγυητή.

Στα πλαίσια μάλιστα αυτής της εξασφάλισης το ποσό για το οποίο γράφεται υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ένα ακίνητο είναι μεγαλύτερο από το ποσό του δανείου που χορηγήθηκε στο δανειολήπτη. Σε εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης μπορεί επίσης να προβεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εις βάρος της ακίνητης περιουσίας οποιουδήποτε τους οφείλει χρήματα.

Η εγγραφή υποθήκης και προσημείωσης υποθήκης σε κάποιο ακίνητο γίνεται κυρίως με δικαστική απόφαση. Η εγγραφή υποθήκης ή και προσημείωσης υποθήκης μπορεί να γίνει συναινετικά, δηλαδή με τη συναίνεση του δανειολήπτη / οφειλέτη ή αναγκαστικά, χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη, με μονομερή ενέργεια της τράπεζας / δανειστή. Όταν ο δανειολήπτης αποπληρώσει το δάνειο του στην τράπεζα ή εξοφλήσει την οφειλή του προς τον δανειστή του, μπορεί να προβεί στην εξάλειψη / άρση της υποθήκης ή της προσημείωσης υποθήκης, η οποία γίνεται συνήθως δικαστικά.

Ο δανειολήπτης / οφειλέτης καταθέτει μέσω του πληρεξουσίου του δικηγόρου αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο, με την οποία ζητεί να εκδοθεί δικαστική απόφαση, η οποία διατάζει ουσιαστικά τη διαγραφή της υποθήκης ή της προσημείωσης υποθήκης από το ακίνητό του, όπως αυτό το βάρος αποτυπώνεται στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κατάθεση της δικαστικής απόφασης στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο, προκειμένου να «διαγραφεί» από το βιβλίο υποθηκών ή το κτηματολογικό φύλλο αντίστοιχα η εγγραφείσα εμπράγματη ασφάλεια.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο δικηγορικό μας γραφείο στο τηλέφωνο 2392 181 200

Tags: , ,