Τα ονομαζόμενα «κόκκινα δάνεια» αποτελούν φλέγον θέμα για μεγάλο μέρος δανειοληπτών, που έχει λάβει δάνεια ή πιστωτικές κάρτες και δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στην πληρωμή των δόσεων τους, με αποτέλεσμα να συσωρεύονται ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις εκάστοτε Τράπεζες.

Οι Εισπρακτικές εταιρίες, είναι δυστυχώς μια αναγκαιότητα των καιρών και ενδεχομένων να διευκολύνουν την εκάστοτε Τράπεζα να εισπράξει τα οφειλόμενα, πολλές φορές όμως, οι Εταιρίες αυτές δρουν παράνομα και καταχρηστικά ως προς τους δανειολήπτες, ασκώντας πρακτικές ψυχολογικής βίας.

Τα επαναλαμβανόμενα τηλέφωνα των Εισπρακτικών, δυστυχώς είναι για πολλούς δανειολήπτες μια καθημερινή ψυχθφρόρος και δυσβάσταχτη κατάσταση, η οποία επειδυνόνεται πολλές φορές από την συμπεριφορά των υπαλλήλων των εταιριών αυτών.

 

Απάντηση στα παραπάνω φαινόμενα αποτέλεσα ο νόμος  Ν. 3758/2009, ο οποίος τροποποιήθηκε από το 4038/2012.

 

Μερικές από τις απαγορεύσεις που εισάγει ο ως άνω νόμος είναι οι εξής

Απαγορεύεται στις Εισπρακτικές Εταιρείες να προβαίνουν σε αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές προς τους οφειλέτες, όπως:

 

  • Η άσκηση ψυχολογικής πίεσης περί διακινδύνευσης του επαγγέλματος, των περιουσιακών στοιχείων ή της ζωής του οφειλέτη ή των οικείων του.
  • Η επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς ή η χρήση προσβλητικών εκφράσεων εναντίον του οφειλέτη ή και των οικείων του.
  • Η δυσφήμιση ή η απειλή δυσφήμισης του οφειλέτη στο οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον του.
  • Η εκμετάλλευση περιστάσεων αντικειμενικής αδυναμίας του οφειλέτη..
  • Η παραπλανητική πληροφόρηση του οφειλέτη.

Ακόμα, οι εισπρακτικές εταιρίες υποχρεούνται να καλούν χωρίς απόκρυψη του αριθμού κλήσης τους, να παρέχουν πλήρη και σαφή Ενημέρωση στους οφειλέτες για το ονοματεπώνυμο του καλούντος υπαλλήλου και την ιδιότητα του.

Επίσης, τονίζεται ότι οι Εισπρακτικές Εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν σε αυτόν εγγράφως και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του οφειλέτη ς πλήρη και ακριβή αναλυτικά στοιχεία για το ύψος και την προέλευση της ληξιπρόθεσμης οφειλής, κατά κεφάλαιο, τόκους, έξοδα και προσαυξήσεις, όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί από τον δανειστή (Τράπεζα), εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την πρώτη προφορική επικοινωνία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία  για την προστασίας της πρώτης κατοικίας και τις προϋποθέσεις ή για εξεύρεση εναλλακτικού τρόπου ρύθμισης των οφειλών σαςμπορείτε να απευθύνεστε στα δικηγορικό μας γραφεία στα παρακάτω τηλέφωνα.

 

Θεσσαλονίκη: 2310 500 442

Περαία Θεσσαλονίκης: 2392 181 200

Αθήνα: 210 9585365

(Ώρες επικοινωνίας Δευτέρα – Παρασκευή: 09:30-14:30 & 18:00-20:00 – εκτός απογεύματος Τετάρτης)

 

Διαβάστε δικαστικές αποφάσεις των γραφείων μας για διαγραφή οφειλών προς τράπεζες

Μενού
Call Now Button
Shares