‘Αρθρα και Ενημέρωση

Άμεση ενημέρωση και χρήσιμα θέματα που σας αφορούν.

Οι Εισπρακτικές Εταιρίες & τα δικαιώματα του οφειλέτη

Οι Εισπρακτικές Εταιρίες & τα δικαιώματα του οφειλέτη

  • 4 Ιουνίου 2017
  • e-nomika
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οι Εισπρακτικές Εταιρίες & τα δικαιώματα του οφειλέτη

Τα ονομαζόμενα «κόκκινα δάνεια» αποτελούν φλέγον θέμα για μεγάλο μέρος δανειοληπτών, που έχει λάβει δάνεια ή πιστωτικές κάρτες και δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στην πληρωμή των δόσεων τους, με αποτέλεσμα να συσωρεύονται ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις εκάστοτε Τράπεζες.

Οι Εισπρακτικές εταιρίες, είναι δυστυχώς μια αναγκαιότητα των καιρών και ενδεχομένων να διευκολύνουν την εκάστοτε Τράπεζα να εισπράξει τα οφειλόμενα, πολλές φορές όμως, οι Εταιρίες αυτές δρουν παράνομα και καταχρηστικά ως προς τους δανειολήπτες, ασκώντας πρακτικές ψυχολογικής βίας.

Τα επαναλαμβανόμενα τηλέφωνα των Εισπρακτικών, δυστυχώς είναι για πολλούς δανειολήπτες μια καθημερινή ψυχθφρόρος και δυσβάσταχτη κατάσταση, η οποία επειδυνόνεται πολλές φορές από την συμπεριφορά των υπαλλήλων των εταιριών αυτών.

 

Απάντηση στα παραπάνω φαινόμενα αποτέλεσα ο νόμος  Ν. 3758/2009, ο οποίος τροποποιήθηκε από το 4038/2012.

 

Μερικές από τις απαγορεύσεις που εισάγει ο ως άνω νόμος είναι οι εξής

Απαγορεύεται στις Εισπρακτικές Εταιρείες να προβαίνουν σε αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές προς τους οφειλέτες, όπως:

 

  • Η άσκηση ψυχολογικής πίεσης περί διακινδύνευσης του επαγγέλματος, των περιουσιακών στοιχείων ή της ζωής του οφειλέτη ή των οικείων του.
  • Η επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς ή η χρήση προσβλητικών εκφράσεων εναντίον του οφειλέτη ή και των οικείων του.
  • Η δυσφήμιση ή η απειλή δυσφήμισης του οφειλέτη στο οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον του.
  • Η εκμετάλλευση περιστάσεων αντικειμενικής αδυναμίας του οφειλέτη..
  • Η παραπλανητική πληροφόρηση του οφειλέτη.

Ακόμα, οι εισπρακτικές εταιρίες υποχρεούνται να καλούν χωρίς απόκρυψη του αριθμού κλήσης τους, να παρέχουν πλήρη και σαφή Ενημέρωση στους οφειλέτες για το ονοματεπώνυμο του καλούντος υπαλλήλου και την ιδιότητα του.

Επίσης, τονίζεται ότι οι Εισπρακτικές Εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν σε αυτόν εγγράφως και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του οφειλέτη ς πλήρη και ακριβή αναλυτικά στοιχεία για το ύψος και την προέλευση της ληξιπρόθεσμης οφειλής, κατά κεφάλαιο, τόκους, έξοδα και προσαυξήσεις, όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί από τον δανειστή (Τράπεζα), εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την πρώτη προφορική επικοινωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες και νομική υποστήριξη για θέματα κόκκινων δανείων μπορείτε να απευθύνεστε στο δικηγορικό μας γραφείο στο 2392 181 200

Tags: , , , ,