Τομείς Δραστηριότητας

Το Δικηγορικό μας γραφείο και η ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών του, είναι σε θέση να χειριστεί ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων όλων των κλάδων του δικαίου. Με γνώση, συνέπεια και ειλικρίνεια παρέχουμε ποιοτικές δικηγορικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σεβόμενοι τις ανάγκες σας.

Αποδοχή Κληρονομιάς Διαθήκη Αποποίηση

Ένα από τα βασικά ζητήματα πέραν αυτού της αποδοχής κληρονομιάς με διαθήκη ή χωρίς,  είναι αυτό της αποποίησης της, ιδίως όταν υφίστανται χρέη.

Η κατάλληλη και  έγκαιρη νομική συμβουλή ως προς το συμφέρον ή μη της αποδοχής ή αποποίησης κληρονομιάς είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς η προθεσμία για να αποποιηθεί ο κληρονόμος είναι μόλις τέσσερις (4) μήνες από τη γνώση του θανάτου και εκπρόθεσμη αποποίηση μπορεί να είναι ισχυρή κατόπιν αποδείξεως ουσιαστικών ή νομικών λόγων μέσω της δικαστικής οδού με επακόλουθο αυξημένο κόστος.

Περαιτέρω, συνήθη θέματα κληρονομικού δικαίου αποτελούν η προσβολή της διαθήκης όταν η τελευταία δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική βούληση του διαθέτη και η διεκδίκηση της νόμιμης μοίρας, του ποσοστού δηλαδή που αντιστοιχεί στον κληρονόμο που «αποκληρώθηκε» ή δεν έλαβε αυτό που του αντιστοιχεί λόγω ύπαρξης μιας δυσμενούς για αυτόν διαθήκη.

Εν γένει, τα κληρονομικά θέματα χρήζουν προσεκτικής μελέτης και ευέλικτων χειρισμών έτσι ώστε οι κληρονόμοι να απολαύσουν τα ευεργετήματα μιας κληρονομιάς χωρίς να επιβαρυνθούν δυσανάλογα.

Συνοπτικά το e-nomika σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβολαιογράφους Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει:

  • Δήλωση αποδοχής κληρονομιάς σε συμβολαιογράφο και μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο – κτηματολόγιο
  • Αποποίηση κληρονομιάς
  • Άνοιγμα Διαθήκης (προσβολή – δημοσίευση – επιμέλεια)
  • Διεκδίκηση νόμιμης μοίρας 
  • Νομική συμβουλή σε πάσης φύσεως κληρονομικά θέματα & φορολογική αντιμετώπιση

Διαβάστε χρήσιμα άρθρα πατώντας εδώ.