Θωμάς Σταματέλος

Πολιτικός Μηχανικός

Σταματέλος Θωμάς 1

Ο Θωμάς Σταματέλος γεννήθηκε κι ενηλικιώθηκε στη Θεσσαλονίκη, ενώ τα τελευταία είκοσι χρόνια κατοικεί στο Δήμο Θερμαϊκού. Φοίτησε στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ., στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, όπου και ειδικεύτηκε στον Τομέα Υδραυλικής.
Με τη συμμετοχή του στα τεχνικά έργα του Ελληνικού Στρατού μετέβη από τον ακαδημαϊκό στον επαγγελματικό στίβο. Στη συνέχεια εργάστηκε επί δεκαετίας στην κατασκευή και την επίβλεψη δημοσίων έργων. Έκτοτε δραστηριοποιείται ως ιδιώτης μηχανικός παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνικών υπηρεσιών αξιοποιώντας το υπόβαθρο των μεγάλων τεχνικών έργων και της τριβής με τις υπηρεσίες του δημοσίου.
Είναι εγγεγραμμένος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής Γ΄ κατηγορίας καθώς επίσης κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου Β΄ τάξης. Επιμορφώνεται διαρκώς μετέχοντας σε σεμινάρια με σκοπό την εξοικείωση με τα σύγχρονα νομικά πλαίσια, την εμπέδωση των νέων τεχνικών κανονισμών και, τελικά, την προσαρμογή στις απαιτήσεις της εποχής.
Αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποθέσεις μισθώσεων, αγοροπωλησιών, έκδοσης αδειών (οικοδομικών, καταστημάτων, πυρασφάλειας, κ.λ.π.) που αφορούν στην ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού. Συνεργάζεται με όλα τα τραπεζικά ιδρύματα για το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” ως σύμβουλος έργου με την ιδιότητα του πιστοποιημένου ενεργειακού επιθεωρητή αλλά και ως ανάδοχος έργου με την ιδιότητα του εργολάβου μηχανικού. Διαθέτει έμπειρα συνεργεία και αξιόπιστους συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων. Στόχος του είναι η υπεύθυνη εξυπηρέτηση του πελάτη με ήθος και σεβασμό καθώς επίσης το άρτιο τεχνικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Μενού
Call Now Button
Shares