ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κληρονομικό Δίκαιο

Ένα από τα βασικά ζητήματα πέραν αυτού της αποδοχής κληρονομιάς με διαθήκη ή χωρίς, είναι αυτό της αποποίησης της, ιδίως όταν υφίστανται χρέη.

Δικηγόροι για κληρονομικά θέματα Θεσσαλονίκη 7

Δικηγόροι για κληρονομικά θέματα Θεσσαλονίκη

Οι δικηγόροι στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα για κληρονομικά θέματα της δικηγορικής εταιρίας e-nomika έχουν εμβαθύνει στο Κληρονομικό Δίκαιο μέσα από την καθημερινή τριβή με πλήθος υποθέσεων. Στα δικηγορικά  μας γραφεία οι υποθέσεις κληρονομικού δικαίου αποτελούν καθημερινή πρακτική και είναι ένα από τα βασικά αντικείμενα εξειδίκευσης μας.

Πρωταρχική επιδίωξη ενός καλού δικηγόρου κληρονομικού δικαίου είναι να εξεύρει ρεαλιστικές λύσεις στα κληρονομικά προβλήματα με τον πιο άμεσο και γρήγορο τρόπο εξετάζοντας πολύπλευρα την κάθε κληρονομική υπόθεση. Πρέπει να ληφθεί υπ΄όψιν ο χρόνος διεκπεραίωσης, οι πιθανότητες θετικής έκβασης της έκβασης και το κόστος.

Συνεκτιμώντας όλες τις παραμέτρους της κάθε περίπτωσης είμαστε σε θέση να καθοδηγούμε τους πελάτες μας στις ενδεδειγμένες λύσεις για τις κληρονομικές υποθέσεις τους και ταυτόχρονα να τους ενημερώνουμε δίνοντας ορθές νομικές συμβουλές για τα κληρονομικά δικαιώματα τους.

Ένα από τα βασικά ζητήματα πέραν αυτού της αποδοχής κληρονομιάς με διαθήκη ή χωρίς, είναι αυτό της αποποίησης της, ιδίως όταν υφίστανται χρέη.

Η κατάλληλη και έγκαιρη νομική συμβουλή ως προς το συμφέρον ή μη της αποδοχής ή αποποίησης κληρονομιάς είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς η προθεσμία για να αποποιηθεί ο κληρονόμος είναι μόλις τέσσερις (4) μήνες από τη γνώση του θανάτου.

Ωστόσο,  εκπρόθεσμη αποποίηση μπορεί να είναι ισχυρή κατόπιν αποδείξεως ουσιαστικών ή νομικών λόγων μέσω της δικαστικής οδού,  με επακόλουθο αυξημένο κόστος και χρόνο.

Περαιτέρω, συνήθη θέματα κληρονομικού δικαίου που χειριζόμαστε αποτελούν η προσβολή της διαθήκης όταν η τελευταία δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική βούληση του διαθέτη και η διεκδίκηση της νόμιμης μοίρας, του ποσοστού δηλαδή που αντιστοιχεί στον κληρονόμο που «αποκληρώθηκε»  λόγω ύπαρξης μιας δυσμενούς διαθήκης.

Εν γένει, τα κληρονομικά θέματα χρήζουν προσεκτικής μελέτης και ευέλικτων χειρισμών έτσι ώστε οι κληρονόμοι να απολαύσουν τα ευεργετήματα μιας κληρονομιάς χωρίς να επιβαρυνθούν δυσανάλογα.

Παρακάτω θα απαντήσουμε στις ποιο συνηθισμένες ερωτήσεις για κληρονομικά θέματα, που δεχόμαστε ως δικηγόροι κληρονομικών υποθέσεων.

Περιεχόμενα Απόκρυψη

Παρακάτω θα απαντηθούν συχνές ερωτήσεις σχετικά με το νομικός μέρος και τη δικαστηριακή μεταχείριση των υποθέσεων τροχαίων ατυχημάτων.

Αποδοχή Κληρονομιάς

αποδοχή-κληρονομιάς-διαθήκη-αποποίηση-Θεσσαλονίκη

Τι είναι αποδοχή κληρονομιάς;

Αποδοχή κληρονομιάς είναι η πράξη με την οποία ο κληρονόμος αποκτά την περιουσία του θανόντος. Μπορεί να είναι ρητή δηλαδή με συμβολαιογραφική πράξη ή σιωπηρή  αποδοχή κληρονομιάς αν περάσει η προθεσμία για αποποίηση κληρονομιάς με συνέπεια να καταστεί κάποιος κληρονόμος

Τι είναι αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής;

Ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών  από τότε που έλαβε γνώση του θανάτου, να προβεί σε αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής και να περιορίσει με αυτό τον τρόπο την  ευθύνη του για τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς μέχρι το ενεργητικό της, δηλαδή μέχρι τη συνολική αξία της κληρονομιάς.

Έτσι, αν ένας κληρονόμος δεν είναι σίγουρος αν τον συμφέρει να αποποιηθεί ή να αποδεχτεί την κληρονομιά μπορεί να χρησιμοποιήσει το ευεργέτημα της ως άνω διάταξης. Το ευεργέτημα της απογραφής δεν επέρχεται αυτοδίκαια για αυτό και ο κληρονόμος θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο δικηγόρο με εξειδίκευση στα κληρονομικά προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την αποδοχή κληρονομιάς; Τι χρειάζεται;

Τα δικαιολογητικά προκειμένου ο συμβολαιογράφος να συντάξει την αποδοχή κληρονομιάς είναι τα εξής:

 1. ΑΦΜ του κληρονομούμενου (θανόντος)
 2. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας κληρονόμων, και τα δικά τους ΑΦΜ επίσης
 3. Τίτλοι κτήσεως (π.χ. διαθήκη, συμβόλαιο, παραχωρητήριο)
 4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (από Δήμο) επικυρωμένη εις απλούν, και επιπλέον φωτοαντίγραφο εις διπλούν
 5. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών του θανόντος
 6. Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης ή μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης εάν υπάρχει ήδη κάποια δημοσιευμένη
 7. Απόσπασμα Κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικό φύλλο.
 8. Πιστοποιητικό από Δ.Ο.Υ. εισοδήματος θανόντος, καταβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων). Έκδοση χειρόγραφα, κατόπιν αίτησης που ετοιμάζει ο Συμβολαιογράφος.
 9. Άδεια οικοδομήσεως αν η οικοδομή κτίστηκε μετά τη δημοσίευση του ν. 1337/83, αλλιώς αποδεικτικό παλαιότητας (πχ 1η ηλεκτροδότηση από Δ.Ε.Η.).

Τα δικαιολογητικά αποδοχής κληρονομιάς ενδέχεται να είναι ανά περίπτωση διαφορετικά.

Ποιο είναι το κόστος αποδοχής κληρονομιάς;

Το κόστος αποδοχής κληρονομιάς διαφέρει αναλόγως της πολυπλοκότητας της κάθε υπόθεσης, του πλήθους των ακινήτων, την ύπαρξη ή μη συμβολαίων τίτλων ιδιοκτησίας και την αμοιβή δικηγόρου σε περίπτωση που χρειάζονται πρόσθετες ενέργειες.

Πρέπει να έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς για να συμπληρωθεί το Ε9; Τι γίνεται με την εφορία;

Εντός προθεσμίας έξι μηνών από τον θάνατο, ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι εξ΄αδιαιρέτου πρέπει να υποβάλλουν δήλωση φόρου κληρονομιάς στην εφορία του τόπου κατοικίας του θανόντος. Διαφορετικά κινδυνεύουν να τους επιβληθεί πρόστιμο για εκπρόθεσμη αποδοχής κληρονομιάς από την εφορία. Τη δήλωση φόρου κληρονομιάς την ετοιμάζει ο συμβολαιογράφος προκειμένου να προχωρήσει στη συνεχεία στη συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς. Το Ε9 των κληρονόμων πρέπει να ενημερώνεται ασχέτως αν έχουν προβεί σε συμβολαιογραφική  αποδοχή κληρονομιάς.

Μπορεί να γίνει αποδοχή κληρονομιάς μετά από 20 χρόνια;

Μπορεί να γίνει αποδοχή κληρονομιάς ακόμα και μετά από 20 χρόνια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συνίσταται τόσο γιατί θα επιβληθούν πρόστιμα από την εφορία τόσο γιατί ενδέχεται κάποιος κακόβουλος να διεκδικήσει την κληρονομιαία περιουσία.

Αποδοχή κληρονομιάς με ιδιόγραφη διαθήκη: διαδικασία, κόστος;

Προκειμένου να γίνει αποδοχή κληρονομιάς με διαθήκη θα πρέπει πρώτα η διαθήκη να έχει δημοσιευτεί και κατά προτίμηση να έχει κηρυχθεί κυρία. Το κόστος αποδοχής κληρονομιάς με ιδιόγραφη διαθήκη προσαυξάνεται από τα έξοδα δημοσίευσης και κήρυξης κυρίας της διαθήκης στο αρμόδιο ειρηνοδικείο. Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα δεν είναι ιδιαίτερα αυξημένα και θα πρέπει να προηγηθεί νομική συμβουλή από δικηγόρο με ειδίκευση στα κληρονομικά.

Αποδοχή κληρονομιάς αυθαιρέτου. Ποια είναι η διαδικασία;

Σε αντίθεση με τις δικαιοπραξίες εν ζωή (πώληση, αγορά, δωρεά , γονική παροχή) για την αποδοχή κληρονομιάς δεν απαιτείται βεβαίωση μηχανικού για τακτοποίηση αυθαιρέτου. Συνεπώς, μπορεί να γίνει αποδοχή κληρονομιάς αυθαιρέτου ακινήτου χωρίς πρόσθετο κόστος νομιμοποίησης.

Διαθήκη

διαθήκη θεσσαλονίκη

Τι είναι η δημοσίευση διαθήκης;

Δημοσίευση διαθήκης είναι η γνωστοποίηση του περιεχομένου της από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με ορισμένη διαδικασία προκειμένου η διαθήκη να κριθεί ως προς την εγκυρότητα της.

Γιατί πρέπει να δημοσιευτεί μια διαθήκη;

Ο βασικότερος σκοπός της δημοσίευσης μιας διαθήκης είναι η ανάγκη να γνωστοποιηθεί το συντομότερο δυνατό η ταυτότητα των κληρονόμων του διαθέτη, ώστε να αποφεύγονται εκκρεμότητες στις συναλλαγές. Ειδικότερα, η χωρίς αναβολή δημοσίευση μιας διαθήκης εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα των κληρονόμων π.χ. την αποδοχή ή αποποίηση της κληρονομιάς ή την κήρυξη μιας διαθήκης ως άκυρης, ενώ εξυπηρετεί και τυχόν συμφέροντα των δανειστών της κληρονομιάς.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για δημοσίευση διαθήκης;

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για δημοσίευση διαθήκης είναι:

 • Αίτηση στο αρμόδιο ειρηνοδικείο
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών
 • Πρωτότυπη διαθήκη

Πόσο κοστίζει η δημοσίευση διαθήκης;

Το κόστος ή ελάχιστη αμοιβή δικηγόρου για κατάθεση αίτησης και παράσταση σε δημοσίευση διαθήκης ποικίλει ανάλογα με τη διαδικασία, αν πρόκειται δηλαδή για απλή δημοσίευση ή και κήρυξη της διαθήκης ως κύριας.

Ιδιόγραφη είναι η διαθήκη η οποία συντάσσεται ολόκληρη με το χέρι του διαθέτη, με σκοπό να εξασφαλιστεί ο έλεγχος της γνησιότητας της, χρονολογείται (ημέρα, μήνας και έτος) και υπογράφεται από αυτόν. Για να είναι έγκυρη θα πρέπει να περιέχει όλα τα παραπάνω στοιχεία, άλλως κρίνεται ως άκυρη.

Τι είναι η δημόσια διαθήκη;

Δημόσια είναι η διαθήκη που συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου και με την παρουσία τριών μαρτύρων ή συντάσσεται ενώπιον δύο συμβολαιογράφων με την παρουσία ενός μάρτυρα.

Τι είναι η μυστική διαθήκη;

Μυστική είναι η διαθήκη, η οποία καταρτίζεται με τη παράδοση από τον ίδιο τον διαθέτη στον συμβολαιογράφο ενός εγγράφου με τη προφορική δήλωση ότι το έγγραφο αυτό περιέχει τη τελευταία του βούληση, με απαραίτητη τη παρουσία τριών μαρτύρων ή με τη παρουσία δεύτερου συμβολαιογράφου και ενός μάρτυρα. Αποτελεί συνδυασμό τόσο της ιδιόχειρης όσο και της δημόσιας διαθήκης.

Πόσο κοστίζει η δημοσίευση διαθήκης;

Στον Αστικό Κώδικα προβλέπονται διάφοροι λόγοι που οδηγούν στην προσβολή διαθήκης. Οι λόγοι αυτοί μπορεί να αφορούν είτε τη μη τήρηση του τύπου που ορίζει ο νόμος, είτε την ικανότητα σύνταξης της διαθήκης είτε το περιεχόμενο της διαθήκης, ανάλογα και τον τύπο της διαθήκης.

Αποποίηση κληρονομιάς

Αποποίηση κληρονομιάς θεσσαλονίκη

Αποποίηση κληρονομιάς ανηλίκου

Η αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς γονείς όταν το παιδί τους καλείται ως κληρονόμος σε μια κληρονομιά με χρέη. Δυστυχώς, το γεγονός η κληρονομιά να βαρύνεται με χρέη τείνει να γίνει ο κανόνας λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, με τα χρέη σε Δημόσιο και Τράπεζες να βρίσκονται στο κόκκινο.

Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις το ανήλικο τέκνο μπορεί να κληρονομεί παραδείγματος χάριν σημαντική ακίνητη περιουσία αλλά τα χρέη να είναι πολλαπλάσια της αξίας της περιουσίας που κληρονομεί. Σε αυτή την περίπτωση η αποποίηση κληρονομιάς είναι η ενδεδειγμένη λύση.

Για να αποποιηθεί ένα ανήλικο τέκνο θα πρέπει να γίνει δικαστήριο, στο οποίο το τέκνο εκπροσωπείται από τους γονείς του. Το δικαστήριο θα αποφασίσει αν η αποποίηση είναι προς το συμφέρον του ανηλίκου και εφόσον η απάντηση είναι θετική, χορηγεί ειδική άδεια (δικαστική απόφαση) με την οποία οι γονείς αποποιούνται την ασύμφορη κληρονομιά για λογαριασμό του τέκνου τους. Το κόστος αποποίησης κληρονομιάς ποικίλει αναλόγως της υπόθεσης και της δυσκολίας της.

Ποια είναι η προθεσμία αποποίησης κληρονομιάς:

Σύμφωνα με το άρθρο 1847 Α.Κ., η αποποίηση της κληρονομιάς πρέπει επί ποινή ακυρότητας να γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τότε που ο κληρονόμος έλαβε γνώση του θανάτου και ότι καταλείπεται σε αυτόν μέρος της κληρονομιάς.

Ως επακόλουθο, πρέπει να επισημανθεί ότι η προθεσμία των τεσσάρων μηνών δεν ξεκινάει από τον θάνατο, αλλά από τη στιγμή που έλαβε γνώση του θανάτου ο κληρονόμος.

Εκπρόθεσμη αποποίηση κληρονομιάς – Διαδικασία

Με το άρθρο 1857 ΑΚ δίνεται η δυνατότητα για εκπρόθεσμη αποποίηση κληρονομιάς με την άσκηση αγωγής ακύρωσης της πλασματικής αποδοχής της κληρονομιάς, η οποία επήλθε μετά την άπρακτη παρέλευση της τετράμηνης προθεσμίας για την αποποίηση της κληρονομιάς.

Ο νόμος ορίζει τις περιπτώσεις, όπου είναι δυνατή η ακύρωση της πλασματικής αποδοχής και αφορούν τις περιπτώσεις της πλάνης, απάτης ή απειλής.

Ως ουσιώδης πλάνη έχει κριθεί από την ελληνική νομολογία αυτή που αναφέρεται σε σημείο τόσο σπουδαίο για την αποδοχή της κληρονομιάς, ώστε αν ο κληρονόμος γνώριζε την αληθινή κατάσταση ως προς το σημείο αυτό, δε θα άφηνε να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αποποίησης. Η ουσιώδης πλάνη μπορεί να οφείλεται και σε άγνοια ή εσφαλμένη γνώση των νομικών διατάξεων που αφορούν την αποδοχή και αποποίηση της κληρονομιάς.

Ο κληρονόμος που έχασε την προθεσμία της αποποίησης μπορεί να επικαλεστεί ότι δεν γνώριζε το νόμο (πλάνη) και για αυτό το λόγο να καταφέρει να αποποιηθεί εκπρόθεσμα με δικαστική απόφαση.

Τι είναι Νόμιμη Μοίρα;

Νόμιμη μοίρα είναι ο θεσμός του κληρονομικού δικαίου όπου ο θανών δεν μπορεί να αποκλείσει από την κληρονομιά, με τη διαθήκη του, τους 1ου βαθμού συγγενείς του από τη κληρονομιαία περιουσία.

Ο νόμος εξασφαλίζει τα τέκνα, τους γονείς και τη σύζυγό του θανόντος. Ακόμα και αν υπάρχει αποκλεισμός τους από την περιουσία ή περιορισμός τους και  αποκλήρωση από τη νόμιμη μοίρα με διαθήκη.

Τι είναι η αποκλήρωση κληρονόμου;

Η αποκλήρωση είναι θεσμός του κληρονομικού δικαίου, κατά την οποία ο διαθέτης με τη διαθήκη του στερεί ορισμένο κληρονόμο από το κληρονομικό του μερίδιο πριν την επαγωγή.

Για ποιους λόγου μπορεί να γίνει αποκλήρωση κληρονόμου;

Στο νόμο προβλέπονται δύο είδη αποκλήρωσης, η με ευρεία έννοια αποκλήρωση, η οποία ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 1713Α.Κ. και η με στενή έννοια αποκλήρωση ή απλώς αποκλήρωση, η οποία ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1839 επ. του Α.Κ. Περισσότερα για την αποκλήρωση μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Τι είναι το κληρονομητήριο;

Κληρονομητήριο αποτελεί το πιστοποιητικό το οποίο ορίζει ότι συγκεκριμένο πρόσωπο είναι κληρονόμος, ατόμου που απεβίωσε, το οποίο παρέχεται κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Ποίο είναι το κόστος του κληρονομητηρίου;

Η τιμή του κληρονομητηρίου εξαρτάται από την αμοιβή του δικηγόρου για έκδοση κληρονομητηρίου, η οποία κυμαίνεται σε συνάρτηση με την πολυπλοκότητα και ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση ως διαδικασία δεν έχει υπερβολικό κόστος

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 – ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 – ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button