ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Διοικητικό Δημόσιο Δίκαιο

Οι αλλεπάλληλες φορολογικές αλλά και διοικητικές αλλαγές έχουν φέρει πλήθος φορολογούμενων και πολιτών αντιμέτωπους με πραγματικά δυσβάσταχτα πρόστιμα, όπως παραδείγματος χάρη τα πρόστιμα ελεγκτών του ΙΚΑ για αδήλωτη εργασία.

Δικηγόροι για Διοικητικό Δημόσιο Δίκαιο Φορολογία Διοίκηση Πρόστιμα Θεσσαλονίκη 7

Δικηγόροι για Διοικητικό Δημόσιο Δίκαιο Φορολογία Διοίκηση Πρόστιμα Θεσσαλονίκη

Αναζητάτε τους καλύτερους δικηγόρους στη Θεσσαλονίκη για διοικητικό δίκαιο; Το δικηγορικό μας γραφείο στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα βρίσκεται δίπλα σας για να αναλάβει τις διοικητικές υποθέσεις σας.

Οι αλλεπάλληλες φορολογικές αλλά και διοικητικές αλλαγές έχουν φέρει πλήθος φορολογούμενων και πολιτών αντιμέτωπους με πραγματικά δυσβάσταχτα πρόστιμα, όπως παραδείγματος χάρη τα πρόστιμα ελεγκτών του ΙΚΑ για αδήλωτη εργασία.

Παράλληλα, η διοίκηση έχει προβεί σε παράνομες και αντισυνταγματικές περικοπές συντάξεων, εφάπαξ, φορολόγηση του επιμισθίου – επιδόματος αλλοδαπής αποσπασμένων στο εξωτερικό, στο περίφημο κούρεμα των ομολογιούχων δημοσίου με το PSI και στην επιβολή του αντισυνταγματικού ΕΝΦΙΑ.

Το e-nomika και οι συνεργάτες δικηγόροι στη Θεσσαλονίκη αλλά και δικηγόροι στην Αθήνα με επικεφαλή τον δικηγόρο διοικητικού Δικαίου Θεσσαλονίκης, Μιχαήλ Ζηδιανάκη,   χειρίζονται και επιλύουν υποθέσεις που άπτονται του διοικητικού – δημόσιου και φορολογικού δικαίου, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά με την κατάθεση ομαδικών αγωγών από ομάδες που έχουν πληγεί από τα κακώς κείμενα της διοίκησης.

Ενδεικτικά διοικητικά θέματα που αναλαμβάνουμε:

  • Ανακοπές – Προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων
  • Προσφυγή κατά προστίμου ΙΚΑ για αδήλωτη εργασία
  • Ομαδικές ή ατομικές αγωγές αποζημίωσης
  • Φορολογικές προσφυγές
  • Ενστάσεις κατά αποτελεσμάτων δημόσιων διαγωνισμών
  • Αγωγές επιστροφής ΕΝΦΙΑ, ΕΦΑΠΑΞ, περικοπών συντάξεων
  • Αγωγές ομολογιούχων (PSI)
  • Αγωγές εκπαιδευτικών και στρατιωτικών του εξωτερικού για την παράνομη φορολόγηση ειδικού επιμισθίου και επιδόματος αλλοδαπής

 

Δημόσιο Δίκαιο Φορολογία Διοίκηση Πρόστιμα Θεσσαλονίκη

Δικηγόροι για Διοικητικό Δημόσιο Δίκαιο Φορολογία Διοίκηση Πρόστιμα Θεσσαλονίκη

Θεμελιώδης αρχή του διοικητικού δίκαιου είναι οι πράξεις τις διοίκησης να είναι συμβατές με την  αρχή της αναλογικότητας και της ισότητας. Πρώτιστο μέλημα που πρέπει να έχει ο καλύτερος δικηγόρος για διοικητικό δίκαιο είναι να εξετάζει την υπόθεση υπό το πρίσμα του συντάγματος, της ελληνικής νομολογίας των Διοικητικών Δικαστηρίων. καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Οι δικηγόροι για διοικητικά Δικαστήρια του e-nomika σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν χειριστεί με επιτυχία πλήθος διοικητικών υποθέσεων, φορολογικών και εν γένει δημοσίου δικαίου.

Δικηγόροι φορολογικών υποθέσεων Θεσσαλονίκη

Δικηγόροι για φορολογικά θέματα στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, συνεργάτες του e-nomika σε συνεργασία με τον επικεφαλή δικηγόρο για φορολογικό Δίκαιο Μιχαήλ Ζηδιανάκη, αναλαμβάνουν τη επίλυση σύνθετων φορολογικών υποθέσεων με συνεχή γνώση της νομολογίας και της νομοθεσίας.

Η αρχής της αναλογικότητας στο διοικητικό δημόσιο δίκαιο κατά την επιβολή ενός προστίμου

Κατά την αρχή της αναλογικότητας, η οποία καθιερώνεται ρητώς στο Σύνταγμα (άρθρο 25 παρ. 1), οι επιβαλλόμενοι από τον κοινό νομοθέτη και την διοίκηση περιορισμοί στην άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων πρέπει να είναι μόνον οι αναγκαίοι και να συνάπτονται προς τον επιδιωκόμενο από το νόμο σκοπό.

Ένα μέτρο που προβλέπεται από διάταξη νόμου ως κύρωση για παράβαση διατάξεως αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, όταν από το είδος του ή τη φύση του είναι προδήλως ακατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού ή όταν οι δυσμενείς συνέπειες του μέτρου τελούν σε προφανή δυσαναλογία ή υπερακοντίζουν τον επιδιωκόμενο σκοπό (Σ.τ.Ε. 956/2009, 990/2004 Ολομ., Σ.τ.Ε. 4182/2005).

Ειδικότερα, συντρέχει παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας που πηγάζει απ’ το Σύνταγμα (αρθ. 25 &1) και θα πρέπει να διέπει τις σχέσεις της διοίκησης με τους διοικουμένους, όταν η προβλεπόμενη από το νόμο κύρωση είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση δυσανάλογη προς την παράβαση ή το μέτρο της Διοίκησης δεν έχει ληφθεί με βάση «πρόσφορα κριτήρια».

Κατ’ άλλη διατύπωση, το μέσο, δηλαδή ο περιορισμός ατομικού δικαιώματος πρέπει να είναι μόνο ο αναγκαίος και να συνάπτεται προς το σκοπό που επιδιώκει το Σύνταγμα και ο νόμος διότι τόσο ο σκοπός όσο και το μέσο πρέπει να είναι νόμιμα και συνταγματικά.

Μετά την αναγνώριση του συνταγματικού χαρακτήρα της αρχής της αναλογικότητας τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας των διατάξεων νόμων που δεν παρέχουν στην Διοίκηση την ευχέρεια να καθορίζει το ύψος των κυρώσεων εντός τασσομένων ανωτάτων και κατωτάτων ορίων, σταθμίζοντας σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση την βαρύτητα και τις εν γένει συνθήκες της τελεσθείσας παράβασης.

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, τα μέτρα που προβλέπονται από το νόμο, επομένως και οι κυρώσεις, πρέπει να είναι «αναγκαία», δηλαδή να μην είναι υπερβολικά ή πρόδηλα «δυσανάλογα», «κατάλληλα», δηλαδή αποτελεσματικά και ενδεδειγμένα και «αναλογικά με στενή έννοια η ορθολογικά και θετικά ανάλογα», δηλαδή τα πλεονεκτήματα τους αν όχι να υπερσκελίζουν τουλάχιστον να εξουδετερώνουν τα μειονεκτήματα τους με βάση τη στάθμιση κόστους οφέλους.

Η συνταγματικότητα, συνεπώς, της επιβολής διοικητικής κύρωσης προϋποθέτει την κρίση για την αντικειμενική της συνάφεια (αναγκαιότητα) και την εύλογη σχέση (αναλογικότητα) με τον επιδιωκόμενο σκοπό δημοσίου συμφέροντος.

Οι δικηγόροι του δικηγορικού γραφείου μας, εδώ και χρόνια, έχουν εξειδίκευση σε ότι έχει να κάνει με τον τομέα του Διοικητικού Δημοσίου Δικαίου, ενώ παράλληλα φροντίζουν να βρίσκονται μπροστά σε κάθε νέα εξέλιξη που αφορά τον τομέα τους.

Oι δικηγόροι διοικητικού δικαίου στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα του e-nomika, διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να μπορούν  να ανταποκριθούν σε κάθε πρόκληση στο αντικείμενό του.

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 – ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 – ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button