Δικαστικές Επιτυχίες

Διαβάστε μερικές από τις δικαστικές επιτυχίες του γραφείου μας.

Μείωση δόσης δανείου στα 200€ από 1.200€
305.000€

Μείωση δόσης δανείου στα 200€ από 1.200€

Η υπόθεση

Ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Οφειλές ύψους 305.000€

Το αποτέλεσμα

Με την υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφαση χορήγησης προσωρινής διαταγής, το Ειρηνοδικείο Φλώρινας, διέταξε τη ρύθμιση οφειλής 305.000€ με δόση 200€. Το Ειρηνοδικείο πιθανολόγησε την ευδοκίμηση της αιτήσεως τους για ένταξη στο νόμο Κατσέλη και διέταξε την αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων εις βάρος των δανειοληπτών. Η δόση πριν τη δικαστική ρύθμιση ανέρχονταν σε 1200 Ευρώ το μήνα. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Μείωση δόσης στα 100€ το μήνα από 470€
36.500€

Μείωση δόσης στα 100€ το μήνα από 470€

Η υπόθεση

Ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Δόση 100€ το μήνα για οφειλές 36.500€ από 470€ που ανέρχονταν η δόση πριν τη ρύθμιση.

Το αποτέλεσμα

Με την υπ΄ αριθμ. 5071/2017 απόφαση χορήγησης προσωρινής διαταγής, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, διέταξε τη ρύθμιση οφειλής δανειολήπτριας με δόση 100€ το μήνα για οφειλές ύψους 36.500€. Το Ειρηνοδικείο πιθανολόγησε την ευδοκίμηση της αιτήσεως της για ένταξη στο νόμο Κατσέλη και διέταξε την αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων εις βάρος της δανειολήπτριας. Η δόση πριν τη δικαστική ρύθμιση ανέρχονταν σε 470 Ευρώ το μήνα. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Μείωση δόσης δανείων στα 370€ από 1685€
312.000€

Μείωση δόσης δανείων στα 370€ από 1685€

Η υπόθεση

Ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Δόση 370€ για οφειλές 312.000€

Το αποτέλεσμα

Με την υπ’ αριθμ. 5417/2017 απόφαση χορήγησης προσωρινής διαταγής, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, διέταξε τη ρύθμιση οφειλής ζεύγους δανειοληπτών με οφειλές 312.000€ με δόση 370€. Το Ειρηνοδικείο πιθανολόγησε την ευδοκίμηση της αιτήσεως τους για ένταξη στο νόμο Κατσέλη και διέταξε την αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων εις βάρος των δανειοληπτών. Η δόση πριν τη δικαστική ρύθμιση ανέρχονταν σε 1685 Ευρώ το μήνα. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Μηδενική δόση για άνεργο με οφειλές 15.000€
15000€

Μηδενική δόση για άνεργο με οφειλές 15.000€

Η υπόθεση

Ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Μηδενική δόση για οφειλές 15.000€

Το αποτέλεσμα

Με την υπ΄ αριθμ. 3247/2017 απόφαση χορήγησης προσωρινής διαταγής, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, διέταξε τη ρύθμιση οφειλής άνεργου δανειολήπτη με οφειλές 15.000€ με μηδενική δόση , καθώς έκρινε ότι λόγω της ανεργίας του δεν μπορεί να καταβάλλει κάποιο ποσό. Το Ειρηνοδικείο πιθανολόγησε την ευδοκίμηση της αιτήσεως του για ένταξη στο νόμο Κατσέλη και διέταξε την αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων εις βάρος του δανειολήπτη. Η δόση πριν τη δικαστική ρύθμιση ανέρχονταν σε 430 Ευρώ το μήνα. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δόση 70€ για οφειλές  39.000€ συνταξιούχου
39.000€

Δόση 70€ για οφειλές 39.000€ συνταξιούχου

Η υπόθεση

Ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Δόση 70€ για οφειλές 39.000€ συνταξιούχου

Το αποτέλεσμα

Με την υπ΄ αριθμ. 2473/2017 απόφαση χορήγησης προσωρινής διαταγής, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, διέταξε τη ρύθμιση οφειλής δανειολήπτη συνταξιούχου με οφειλές 39.000€ με δόση 70€, καθώς έκρινε ότι η σύνταξη του δεν επαρκεί για τον βιοπορισμό του. Το Ειρηνοδικείο πιθανολόγησε την ευδοκίμηση της αιτήσεως του για ένταξη στο νόμο Κατσέλη και διέταξε την αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων εις βάρος του δανειολήπτη. Η δόση πριν τη δικαστική ρύθμιση ανέρχονταν σε 467 Ευρώ το μήνα. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δόση 100€ για οφειλές  21.000€ στρατιωτικού.
21.000€

Δόση 100€ για οφειλές 21.000€ στρατιωτικού.

Η υπόθεση

Ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Δόση 100€ για οφειλές 21.000€ στρατιωτικού.

Το αποτέλεσμα

Με την υπ’ αριθμ. 759/2017 απόφαση χορήγησης προσωρινής διαταγής, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, διέταξε τη ρύθμιση οφειλής δανειολήπτη στρατιωτικού με οφειλές 21.000€ με δόση 100€. Το Ειρηνοδικείο πιθανολόγησε την ευδοκίμηση της αιτήσεως του για ένταξη στο νόμο Κατσέλη και διέταξε την αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων εις βάρος του δανειολήπτη. Η δόση πριν τη δικαστική ρύθμιση ανέρχονταν σε 231 Ευρώ το μήνα. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Μηδενική δόση για οφειλές 36.000€ συνταξιούχου
36.000€

Μηδενική δόση για οφειλές 36.000€ συνταξιούχου

Η υπόθεση

Ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Μηδενική δόση για οφειλές 36.000€ συνταξιούχου

Το αποτέλεσμα

Με την υπ’ αριθμ. 884/2017 απόφαση χορήγησης προσωρινής διαταγής, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, διέταξε τη ρύθμιση οφειλής δανειολήπτη συνταξιούχου με οφειλές 36.000€ με μηδενική δόση, καθώς έκρινε ότι η σύνταξη του δεν επαρκεί για τον βιοπορισμό του. Το Ειρηνοδικείο πιθανολόγησε την ευδοκίμηση της αιτήσεως του για ένταξη στο νόμο Κατσέλη και διέταξε την αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων εις βάρος του δανειολήπτη. Η δόση πριν τη δικαστική ρύθμιση ανέρχονταν σε 634 Ευρώ το μήνα. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δόση 50€ το μήνα για οφειλές  49.000€ συνταξιούχου
49.000€

Δόση 50€ το μήνα για οφειλές 49.000€ συνταξιούχου

Η υπόθεση

Ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Δόση 50€ το μήνα για οφειλές 49.000€ συνταξιούχου

Το αποτέλεσμα

Με την υπ’ αριθμ. 10082/2016 απόφαση χορήγησης προσωρινής διαταγής, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, διέταξε τη ρύθμιση οφειλής δανειολήπτη συνταξιούχου με οφειλές 49.000€ με δόση 50€, καθώς έκρινε ότι η σύνταξη του δεν επαρκεί για τον βιοπορισμό του και την πληρωμή δόσης 780€ που απαιτούσαν οι Τράπεζες. Το Ειρηνοδικείο πιθανολόγησε την ευδοκίμηση της αιτήσεως του για ένταξη στο νόμο Κατσέλη και διέταξε την αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων εις βάρος του δανειολήπτη. Η δόση πριν τη δικαστική ρύθμιση ανέρχονταν σε 780 Ευρώ το μήνα. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δόση 60€ για οφειλές  25.000€ συνταξιούχου στρατιωτικού
25.000€

Δόση 60€ για οφειλές 25.000€ συνταξιούχου στρατιωτικού

Η υπόθεση

Ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Δόση 60€ για οφειλές 25.000€ συνταξιούχου στρατιωτικού

Το αποτέλεσμα

Με την υπ΄ αριθμ. 5607/2015 απόφαση χορήγησης προσωρινής διαταγής, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, διέταξε τη ρύθμιση οφειλής δανειολήπτη συνταξιούχου με οφειλές 25.000€ με δόση 60€, καθώς έκρινε ότι η σύνταξη του δεν επαρκεί για τον βιοπορισμό του και την πληρωμή δόσης 350€ που απαιτούσαν οι Τράπεζες. Το Ειρηνοδικείο πιθανολόγησε την ευδοκίμηση της αιτήσεως του για ένταξη στο νόμο Κατσέλη και διέταξε την αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων εις βάρος του δανειολήπτη. Η δόση πριν τη δικαστική ρύθμιση ανέρχονταν σε 350 Ευρώ το μήνα. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δόση 120€ για οφειλές  32.000€.
32.000€

Δόση 120€ για οφειλές 32.000€.

Η υπόθεση

Ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Δόση 120€ για οφειλές 32.000€.

Το αποτέλεσμα

Με την υπ΄ αριθμ. 9836/2016 απόφαση χορήγησης προσωρινής διαταγής, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, διέταξε τη ρύθμιση οφειλής δανειολήπτη στρατιωτικού με οφειλές 32.000€ με δόση 120€. Το Ειρηνοδικείο πιθανολόγησε την ευδοκίμηση της αιτήσεως του για ένταξη στο νόμο Κατσέλη και διέταξε την αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων εις βάρος του δανειολήπτη. Η δόση πριν τη δικαστική ρύθμιση ανέρχονταν σε 370 Ευρώ το μήνα. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Σελίδα 1από 2: 1 2