Δικαστικές Επιτυχίες

Διαβάστε μερικές από τις δικαστικές επιτυχίες του γραφείου μας.

Αποποίηση κληρονομιάς ανηλίκου

Αποποίηση κληρονομιάς ανηλίκου

Η υπόθεση

Αίτηση στο δικαστήριο για αποποίηση κληρονομιάς λόγω χρεών.

Το αποτέλεσμα

Με την υπ΄αριθμ. 86/2018 απόφαση το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή την αίτηση γονέων προκειμένου να χορηγηθεί σε αυτούς άδεια για να αποποιηθούν την κληρονομιά που περιήλθε στο ανήλικο τέκνο τους, η οποία ήταν κατάχρεη. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Πάγωμα οφειλών για άνεργο δανειολήπτη

Πάγωμα οφειλών για άνεργο δανειολήπτη

Η υπόθεση

Ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Μηδενική δόση για οφειλές 55.000€

Το αποτέλεσμα

Με την υπ΄ αριθμ. 8969/2017 απόφαση χορήγησης προσωρινής διαταγής, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, διέταξε τη ρύθμιση οφειλής άνεργου δανειολήπτη με οφειλές 55.000€ με μηδενική δόση , καθώς έκρινε ότι λόγω της ανεργίας του δεν μπορεί να καταβάλλει κάποιο ποσό. Το Ειρηνοδικείο πιθανολόγησε την ευδοκίμηση της αιτήσεως του για ένταξη στο νόμο Κατσέλη και διέταξε την αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων εις βάρος του δανειολήπτη. Η δόση πριν τη δικαστική ρύθμιση ανέρχονταν σε 600 Ευρώ το μήνα. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Συνολική ρύθμιση οφειλών σε ΕΦΟΡΙΑ,ΟΑΕΕ, τράπεζες

Συνολική ρύθμιση οφειλών σε ΕΦΟΡΙΑ,ΟΑΕΕ, τράπεζες

Η υπόθεση

Ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Οφειλές ύψους 210.000 Ευρώ

Το αποτέλεσμα

Με την υπ΄ αριθμ. 8477/2017 απόφαση χορήγησης προσωρινής διαταγής, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, διέταξε τη ρύθμιση οφειλής 210.000€ με δόση 50€ μηνιαίως , καθώς έκρινε ότι λόγω των εισοδημάτων του δανειολήπτη δεν μπορεί να καταβάλλει μεγαλύτερη δόση . Το Ειρηνοδικείο πιθανολόγησε την ευδοκίμηση της αιτήσεως του για ένταξη στο νόμο Κατσέλη και διέταξε την αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων εις βάρος του δανειολήπτη. Η δόση πριν τη δικαστική ρύθμιση ανέρχονταν σε 715 Ευρώ το μήνα. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Μείωση δόσης δανείου κατά 90%

Μείωση δόσης δανείου κατά 90%

Η υπόθεση

Ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Οφειλές ύψους 175.000 Ευρώ

Το αποτέλεσμα

Με την υπ΄ αριθμ. 8923/2017 απόφαση χορήγησης προσωρινής διαταγής, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, διέταξε τη ρύθμιση οφειλής ιδιωτικής υπαλλήλου με οφειλές 175.000€ με δόση 50€ , καθώς έκρινε ότι το εισόδημα του δεν επαρκεί για τον βιοπορισμό της και την πληρωμή δόσης 700€ που απαιτούσαν οι Τράπεζες. Το Ειρηνοδικείο πιθανολόγησε την ευδοκίμηση της αιτήσεως της για ένταξη στο νόμο Κατσέλη και διέταξε την αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων εις βάρος της δανειολήπτριας.Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Κούρεμα οφειλών κατά 85%.
24.000

Κούρεμα οφειλών κατά 85%.

Η υπόθεση

Ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Οφειλές ύψους 24.000€.

Το αποτέλεσμα

Με την υπ΄αριθμ. 5898/2017 το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης ΔΙΕΓΡΑΨΕ οφειλή συνταξιούχου στρατιωτικού σε ποσοστό 85%. Από τη συνολική οφειλή των 24.000 Ευρώ ο δανειολήπτης θα πληρώσει 3.600 Ευρώ σε 60 μηνιαίες δόσεις των 60 Ευρώ και εν συνεχεία θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο της οφειλής του. Η δόση πριν τη ρύθμιση ανερχόταν σε 380 Ευρώ μηνιαίως. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Μηδενική δόση για πολύτεκνο
130.00€

Μηδενική δόση για πολύτεκνο

Η υπόθεση

Ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Οφειλές ύψους 130.000 Ευρώ

Το αποτέλεσμα

Με την υπ΄ αριθμ. 2062017 απόφαση χορήγησης προσωρινής διαταγής, το Ειρηνοδικείο Λαγκαδά, διέταξε τη ρύθμιση οφειλής πολυτέκνου με οφειλές 130.000€ απαλλάσσοντας την από την καταβολή δόσης , καθώς έκρινε ότι το εισόδημα του δεν επαρκεί για τον βιοπορισμό του και την πληρωμή δόσης 700€ που απαιτούσαν οι Τράπεζες. Το Ειρηνοδικείο πιθανολόγησε την ευδοκίμηση της αιτήσεως του για ένταξη στο νόμο Κατσέλη και διέταξε την αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων εις βάρος της δανειολήπτριας. Η δόση πριν τη δικαστική ρύθμιση ανέρχονταν σε 700 Ευρώ το μήνα. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Μηδενική δόση για άνεργη με οφειλές 60.000€
60.000€

Μηδενική δόση για άνεργη με οφειλές 60.000€

Η υπόθεση

Ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Οφειλές ύψους 60.000€

Το αποτέλεσμα

Με την υπ΄ αριθμ. 7732/2017 απόφαση χορήγησης προσωρινής διαταγής, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, διέταξε τη ρύθμιση οφειλής δανειολήπτριας με οφειλές 60.000€ απαλλάσσοντας την από την καταβολή δόσης , καθώς έκρινε ότι το εισόδημα της δεν επαρκεί για τον βιοπορισμό της και την πληρωμή δόσης 600€ που απαιτούσαν οι Τράπεζες. Το Ειρηνοδικείο πιθανολόγησε την ευδοκίμηση της αιτήσεως του για ένταξη στο νόμο Κατσέλη και διέταξε την αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων εις βάρος της δανειολήπτριας. Η δόση πριν τη δικαστική ρύθμιση ανέρχονταν σε 600 Ευρώ το μήνα. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Μείωση δόσης δανείου στα 40€ από 315€
28.000€

Μείωση δόσης δανείου στα 40€ από 315€

Η υπόθεση

Ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Οφειλές ύψους 28.000€

Το αποτέλεσμα

Με την υπ΄ αριθμ. 8011/2017 απόφαση χορήγησης προσωρινής διαταγής, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, διέταξε τη ρύθμιση οφειλής συνταξιούχου δανειολήπτη με οφειλές 28.000€ με δόση 40€ μηνιαίως , καθώς έκρινε ότι λόγω των εισοδημάτων του δεν μπορεί να καταβάλλει μεγαλύτερη δόση . Το Ειρηνοδικείο πιθανολόγησε την ευδοκίμηση της αιτήσεως του για ένταξη στο νόμο Κατσέλη και διέταξε την αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων εις βάρος του δανειολήπτη. Η δόση πριν τη δικαστική ρύθμιση ανέρχονταν σε 315 Ευρώ το μήνα. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Μείωση δόσης δανείου στα 200€ από 1.200€
305.000€

Μείωση δόσης δανείου στα 200€ από 1.200€

Η υπόθεση

Ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Οφειλές ύψους 305.000€

Το αποτέλεσμα

Με την υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφαση χορήγησης προσωρινής διαταγής, το Ειρηνοδικείο Φλώρινας, διέταξε τη ρύθμιση οφειλής 305.000€ με δόση 200€. Το Ειρηνοδικείο πιθανολόγησε την ευδοκίμηση της αιτήσεως τους για ένταξη στο νόμο Κατσέλη και διέταξε την αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων εις βάρος των δανειοληπτών. Η δόση πριν τη δικαστική ρύθμιση ανέρχονταν σε 1200 Ευρώ το μήνα. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Μείωση δόσης στα 100€ το μήνα από 470€
36.500€

Μείωση δόσης στα 100€ το μήνα από 470€

Η υπόθεση

Ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Δόση 100€ το μήνα για οφειλές 36.500€ από 470€ που ανέρχονταν η δόση πριν τη ρύθμιση.

Το αποτέλεσμα

Με την υπ΄ αριθμ. 5071/2017 απόφαση χορήγησης προσωρινής διαταγής, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, διέταξε τη ρύθμιση οφειλής δανειολήπτριας με δόση 100€ το μήνα για οφειλές ύψους 36.500€. Το Ειρηνοδικείο πιθανολόγησε την ευδοκίμηση της αιτήσεως της για ένταξη στο νόμο Κατσέλη και διέταξε την αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων εις βάρος της δανειολήπτριας. Η δόση πριν τη δικαστική ρύθμιση ανέρχονταν σε 470 Ευρώ το μήνα. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Σελίδα 1από 3: 1 2 3