ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ποινικό Δίκαιο

Χειρισμός υποθέσεων που άπτονται του ποινικού δικαίου και υπεράσπιση του κατηγορούμενου σε όλα τα στάδια της ποινικής δίωξης, με εξειδίκευση στις υποθέσεις ναρκωτικών και δικαίου ανηλίκων.

Ποινικολόγοι Ποινικό Δίκαιο Ναρκωτικά Οικονομικό έγκλημα Θεσσαλονίκη Αθήνα 7

Το e-nomika και oi ποινικολόγοι δικηγόροι στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα  καθώς και σε και όλη την επικράτεια, με επικεφαλή τον Δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω Μιχαήλ Ζηδιανάκη, ΜΔΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Ποινικό Δίκαιο και τις Εξαρτήσεις,   αναλαμβάνουν το χειρισμό υποθέσεων που άπτονται του ποινικού δικαίου και την υπεράσπιση του κατηγορούμενου σε όλα τα στάδια της ποινικής δίωξης, με εξειδίκευση στις υποθέσεις  ναρκωτικών και δικαίου ανηλίκων.

Πρώτιστο μέλημα ενός καλού ποινικολόγου είναι να πετύχει την καλύτερη δυνατή έκβαση της υποθέσεως του εντολέα του, έχοντας άριστη γνώση της ποινικής δικονομίας και της νομολογίας για ποινικά.

Η καθημερινή μελέτη πάνω στο ποινικό δίκαιο και η τριβή μας στα ποινικά Δικαστήρια, μας βοηθά να χειριζόμαστε με επιτυχία υποθέσεις ποινικού δικαίου, είτε αυτές αφορούν κακουργήματα είτε πλημμελήματα.

Με επισφαλή τον  Μιχαήλ Ζηδιανάκη, Δικηγόρο – Ποινικολόγο Θεσσαλονίκης και μια ικανή ομάδα συνεργατών, οι καλύτεροι ποινικολόγοι στη Θεσσαλονίκη θα χειριστούν την υπόθεση σας με εχεμύθεια και ικανούς χειρισμούς.

Ενδεικτικές υποθέσεις που χειριζόμαστε:

 • Ναρκωτικά (χρήση, εμπορία, καλλιέργεια). Οι υποθέσεις ναρκωτικών αποτελούν το κατεξοχήν αντικείμενο ειδίκευσης ποινικού δικαίου του γραφείου μας. Διαβάστε περισσότερα εδώ.
 • Απάτη
 • Υπεξαίρεση – Κλοπή
 • Οικονομικό έγκλημα
 • Ακάλυπτες επιταγές 

Σημαντικές Δικαστικές μας επιτυχίες σε υποθέσεις Ναρκωτικών:

https://e-nomika.gr/pausi-poinikis-dioksis-gia-to-adikima-tis-diakinisis-kai-kalliergeias-kannavis/

Δικηγόροι για Οικονομικό Έγκλημα Θεσσαλονίκη

Το οικονομικό έγκλημα αφορά μια ευρεία γκάμα αδικημάτων τα οποία αφορούν το χρήμα ενώ η νομοθετική του ρύθμιση περιλαμβάνεται, εκτός από τον ποινικό κώδικα, και σε διάσπαρτους ποινικούς νόμους.

Οι νόμοι αυτοί αφορούν τον ανταγωνισμό, το απόρρητο, τη διαφθορά, τη δωροδοκία, τους καταχραστές του Δημοσίου, τη λαθρεμπορία, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, την πνευματική ιδιοκτησία και τα προσωπικά δεδομένα, τα φορολογικά αδικήματα, τα χρέη προς το Δημόσιο και πολλά άλλα που θα πρέπει να συνεκτιμήσει ο δικηγόρος Ποινικολόγος που χειρίζεται την κάθε υπόθεση.

Το γραφείο μας ειδικεύεται στον τομέα του οικονομικού εγκλήματος και παρακολουθεί τις εξελίξεις στη νομοθεσία, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί επάξια στις απαιτήσεις του εκάστοτε ενδιαφερόμενου σε κάθε πρόβλημα διαφοράς που συμπεριλαμβάνεται στο οικονομικό έγκλημα.

Ποινικό Δίκαιο Ναρκωτικά Οικονομικό έγκλημα Θεσσαλονίκη

Δικηγόροι για Ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη

Τα κακουργήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του συνόλου των κακουργημάτων που τελούνται στη χώρα και είναι μια από τις πιο συχνές μεταξύ των ποιο σοβαρών εγκληματικών, αξιόποινων πράξεων που καλείται να διαχειριστεί ένας Δικηγόρος Ποινικολόγος.

Οι υποθέσεις ναρκωτικών απαιτούν γνώση της ειδικής νομοθεσίας περί ναρκωτικών, προκειμένου ο κατηγορούμενος , ιδίως στις περιπτώσεις που είναι και εξαρτημένος χρήστης να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τα ευργετήματα και τις μειωμένες ποινές που προβλέπει ο νόμος ή ακόμα και να κηρυχθεί αθώος

Ένας καλός δικηγόρος για ναρκωτικά οφείλει πρώτιστα να είναι ειλικρινής με τον πελάτη του και να τον ενημερώνει για την πιθανή ποινή που αναμένεται σε μια υπόθεση ναρκωτικών.

Οι ποινικολόγοι δικηγόροι στη Θεσσαλονίκη για υποθέσεις ναρκωτικών, συνεργάτες του e-nomika, όντας ειδικοί σε αυτόν τον τομέα του ποινικού δικαίου, παρακολουθούν τις εξελίξεις στη νομοθεσία και νομολογία που αφορούν τη χρήση, την εμπορία και την καλλιέργεια ναρκωτικών, ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθουν και να υπερασπιστούν ορθά  κάθε εγκληματική πράξη που αφορά τα ναρκωτικά.

δικηγόροι για ναρκωτικά θεσσαλονίκη

Με επικεφαλή τον Μιχαήλ Ζηδιανάκη, Δικηγόρο – Ποινικολόγο Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στις υποθέσεις Ναρκωτικών, τα δικηγορικά μας γραφεία μπορούν να εγγυηθούν την καλύτερη δυνατή υπεράσπιση ενός κατηγορούμενου για υποθέσεις ναρκωτικών.

Παρακάτω θα αναφερθούμε σε υποθέσεις χρήσης ναρκωτικών και στην έκβαση τους στο δικαστήριο (νομολογία).

Η περίπτωση της χρήσης Ναρκωτικών.

Άρθρο 29 παρ.1 ν. 4139/2013

 1. Όποιος, για δική του αποκλειστικά χρήση, με οποιονδήποτε τρόπο προμηθεύεται ή κατέχει ναρκωτικά, σε ποσότητες που δικαιολογούνται μόνο για την ατομική του χρήση ή κάνει χρήση αυτών ή καλλιεργεί φυτά κάνναβης σε αριθμό ή έκταση που δικαιολογούνται μόνο για την ατομική του χρήση, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι πέντε (5) μηνών. Η διαπίστωση του σκοπού εξυπηρέτησης της δικής του αποκλειστικά χρήσης γίνεται με συνεκτίμηση του είδους, της καθαρότητας και της ποσότητας του συγκεκριμένου ναρκωτικού, σε συνδυασμό με τη συχνότητα χρήσης, το χρόνο χρήσης, την ημερήσια δόση και τις ιδιαίτερες ανάγκες χρήσης του συγκεκριμένου χρήστη.

Η κοινωνική επικινδυνότητα από τη χρήση των ναρκωτικών ώθησε το νομοθέτη στην ποινικοποίηση της. Ο νομοθέτης επιθυμεί να προστατεύσει το ίδιο το άτομο από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, αλλά και την κοινωνία από τις γενικές παρενέργειες που ενυπάρχουν  στη διάδοση των ναρκωτικών.

Ο νομοθέτης με την παρούσα διάταξη τιμωρεί τον μη εξαρτημένο δράστη για την προμήθεια κλπ. ναρκωτικών για δική του αποκλειστικά χρήση, με εξαίρεση την απολύτως συμπτωματικά πράξη (παρ. 2 άρθρου 29 ν. 4139/2013). Αν όμως ο δράστης είναι εξαρτημένος δεν εφαρμόζεται η παρούσα διάταξη, αλλά το άρθρο 30 του ν.4139/2013.

Ως προμήθεια νοείται ή με οποιονδήποτε τρόπο ιδιόχειρη ή μέσω τρίτου περιέλευση ναρκωτικών στην κατοχή του δράστη, ο οποίος τιμωρείται και ως αυτουργός.

Προμήθεια λοιπόν λογίζεται η κτήση από το δράστη της ναρκωτικής ουσίας πχ. με εισαγωγή, αγορά, προσφορά από τρίτο αλλά και με παράνομη πράξη όπως κλοπή, ληστεία, απάτη (ΣυμβΝαυτΠειρ 232/91, Υπερ 1992,149).

Προμήθεια μπορεί να συντελεστεί και με την εισαγωγή ουσιών σε σωφρονιστικό κατάστημα ( ΤριμΕφΠειρ 251/99 ΠοινΔικ 2000,250)

Η διαπίστωση της εξυπηρέτησης της δικής του αποκλειστικής ανάγκης για τη συγκεκριμένη ουσία γίνεται με συνεκτίμηση του είδους της ποσότητας και της καθαρότητας της ουσίας καθώς και των διαγνωστικών στοιχείων του άρθρου 30,  δηλαδή με ψυχίατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη

 • Δεν αρκεί για το χαρακτηρισμό ότι ουσία προορίζεται για αποκλειστική χρήση του δράστη μόνο η μικρή ποσότητα αυτής (ΑΠ 513/16 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ
 • Κρίθηκε ότι ποσότητα 1,29 γραμμάρια ηρωίνης που εισήγαγε στη φυλακή για το φίλο της τοξικομανή που την είχε φυλαγμένη αυτός στο σπίτι του είναι μικρή ποσότητα και συνεπώς και οι δύο πρέπει να παραπεμφθούν για την παρούσα ήπια μορφή του εγκλήματος (ΣυμβΠλημΑρτ 14/15 ΠοινΔ 2016,166)

Κρίθηκε ότι δεν δικαιολογείται η προμήθεια για εξυπηρέτηση αποδεδειγμένα αποκλειστικών δικών του αναγκών της ποσότητας 596 γραμμαρίων ινδικής κάνναβης αφού ανευρέθηκε Ζυγός ακριβείας και τα ναρκωτικά ήταν κατανεμημένα σε μικρές δόσεις (ΑΠ 1969/2003)

 • Κρίθηκε ότι συντρέχει η παρούσα περίπτωση του άρθρου 29 παρ 1 επί προμήθειας μικροποσότητας ινδικής κάνναβης ή επί καλλιέργειας πέντε δενδρυλλίων ινδικής κάνναβης και δεν διατάσσεται εγκλεισμό σε ειδικό θεραπευτικό κατάστημα διότι η Ινδική Κάνναβη δημιουργεί μόνο Ψυχική και όχι σωματική εξάρτηση ( ΕφΘεσ 855/94 ΠΧ ΜΕ 636)

Κρίθηκε επίσης ότι συντρέχει η περίπτωση του αρ.29 παρ. 1 (ναρκωτικά για προσωπική χρήση) :

 • Αγορά 35 γραμμαρίων ηρωίνης και 35 γραμμαρίων κοκαΐνης (ΑΠ  1036/95)
 • Ποσότητα 274 γραμμ. Ακατέργαστης ινδικής κάνναβης  για τις χειμερινές ανάγκες του δράστη (ΕφΘεσ 1012/03 ΠΧ 2004, 461)
 • 43 κατ’ αριθμό ξεχωριστά περιτυλίγματα (σημαντικού βάρους λόγω του μεγάλου αριθμού τους), συνολικού βάρους  324 γραμμαρίων ινδικής κάνναβης ( 2267/2017 ΕφΘεσ ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)

Συνεπώς, ένας καλός δικηγόρος για ναρκωτικά, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις μπορεί να πετύχει τον χαρακτηρισμό ακόμα και μιας αρχικά μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ως ποσότητα για προσωπική χρήση.

Παραδείγματα υποθέσεων ναρκωτικών: έλλειψη ζυγαριάς ακριβείας, μεγάλη εξάρτηση του χρήστη έτσι ώστε να χρειάζεται πολύ μεγάλη ποσότητα για τις καθημερινές του ανάγκες, προμήθεια μεγάλης ποσότητας για να βγάλει όλη τη χρονιά κτλ.

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 – ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 – ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button