ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Το ποινικό αδίκημα των γυρισμένων χιλιομέτρων οχημάτων

Το ποινικό αδίκημα των γυρισμένων χιλιομέτρων οχημάτων

Συχνό φαινόμενο αποτελεί η εξαπάτηση των αγοραστών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από τους πωλητές- εμπόρους αυτοκινήτων ή ιδιώτες- οι οποίοι προκειμένου να αυξήσουν την αγοραία αξία του αυτοκινήτου παραποιούν τις ενδείξεις του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (κοντέρ). Ως εκ τούτου τα αναγραφόμενα χιλιόμετρα εμφανίζονται πολύ λιγότερα από αυτά που αντιστοιχούν στα πραγματικά διανυθέντα χιλιόμετρα είτε γιατί έγινε μηδενισμός και επανεκκίνηση του μετρητή είτε γιατί έλαβε χώρα τυχόν αντικατάσταση του. Η παραπάνω παραποίηση εντοπίζεται κατά τον προγραμματισμένο έλεγχο ΚΤΕΟ του αυτοκινήτου όπου οι ελεγκτές ενημερώνουν τους ανυποψίαστους οδηγούς οι οποίοι βρίσκονται προ εκπλήξεως.

 

Η ανωτέρω επέμβαση στον μετρητή καθίσταται εξέχουσας σημασίας γιατί τίθενται ζητήματα οδικής ασφάλειας και προβλημάτων που δημιουργούνται κατά τον έλεγχο των οχημάτων καθώς επίσης συντρέχει περίπτωση απάτης του αγοραστή από τον πωλητή με το πρώτο να βρίσκεται σε πλάνη σχετικά με την πραγματική κατάσταση του αυτοκινήτου του. Για αυτούς τους λόγους τον Σεπτέμβριο του 2019 το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών απαίτησε με απόφαση του τα ΚΤΕΟ εντός της ελληνικής επικράτειας υποχρεούνταν από την ημερομηνία της έκδοσης και στο εξής να “κόβουν”  και να μην αφήνουν να ολοκληρώνουν τον τεχνικό έλεγχο με την ένδειξη “σοβαρή έλλειψη” όλα τα οχήματα των οποίων τα αναγραφόμενα χιλιόμετρα δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά χιλιόμετρα που έχει διανύσει το όχημα. Οι οδηγοί υποχρεούνταν εντός 20 ημερών να αλλάξουν την ένδειξη στην πραγματική τιμή των χιλιομέτρων και το όχημα να περάσει εκ νέου τον έλεγχο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβάλλονταν πρόστιμο στον οδηγό και ποινικές κυρώσεις. Επιπλέον, οι οδηγοί έμπαιναν σε μια διαδικασία αγωγών, μηνύσεων και ακροατηρίων προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος παραποίησε την ένδειξη του μετρητή ώστε να του επιβληθούν οι αντίστοιχες ποινικές κυρώσεις.

 

Η Υπουργική αυτή απόφαση έφερε μεγάλη αναστάτωση στους οδηγούς μεταχειρισμένων οχημάτων οι οποίοι είχαν άγνοια για την απάτη που διαπράχθηκε σε βάρος τους και δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν την διαδικασία ενώ θα έπρεπε να προβούν σε επιπλέον ενέργειες προκειμένου να περάσουν τον έλεγχο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ποσοστό των οχημάτων που διαπιστώθηκαν με αναντιστοιχίες στα χιλιόμετρα ήταν μεγάλο με αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί να διαμαρτύρονται για τα νέα δεδομένα που έθετε το Υπουργείο.

 

Εξ’ αυτού του γεγονότος το Υπουργείο Μεταφορών προχώρησε στην έκδοση της υπ’ αριθμόν 743/2019 Υπουργικής απόφασης σύμφωνα με την οποία την ευθύνη διόρθωσης των αναγραφομένων χιλιομέτρων δεν φέρει πια ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Ειδικότερα, σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορετικής αναγραφόμενης τιμής διανυθέντων χιλιομέτρων στο μετρητή σε σχέση με την πραγματική τιμή όπως αυτή διαπιστώνεται από τα ηλεκτρονικά αρχεία του Υπουργείου Μεταφορών ενημερώνεται για την παραποίηση ο οδηγός του οχήματος και γράφονται επί του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου οι ημερομηνίες των προηγούμενων ελέγχων και τα διανυθέντα χιλιόμετρα αν έλεγχο ώστε να προκύπτει σε ποιο χρονικό σημείο έλαβε χώρα η παραποίηση. Επίσης επί του ως άνω Δελτίου αναγράφεται η πραγματική τιμή των διανυθέντων χιλιομέτρων. Η παραποίηση πλέον δε συνιστά σοβαρή έλλειψη που καθιστά μη εφικτή την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ΚΤΕΟ απλώς καταγράφεται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ως “επανεκκίνηση μετρητή χιλιομέτρων” ή “αντικατάσταση μετρητή χιλιομέτρων” αναλόγως σε ποια κατηγορία εμπίπτει. Η παρατήρηση μάλιστα αυτή επαναλαμβάνεται σε κάθε μεταγενέστερο έλεγχο.

 

Εντούτοις, η εξαπάτηση του αγοραστή και νέου ιδιοκτήτη από τον έμπορο- ιδιώτη εγείρει αξιώσεις του πρώτου κατά του δεύτερου οι οποίες μπορούν να επιδιωχθούν τόσο δικαστικά όσο και εξωδικαστικά.

Το ποινικό αδίκημα των γυρισμένων χιλιομέτρων οχημάτων 9

 

Η ανωτέρω συμπεριφορά αποτελεί απάτη (αδικοπραξία) σε βάρος του τελευταίου και εγείρει αξιώσεις έναντι του εμπόρου ή ιδιώτη από τον οποίο αγόρασε το αυτοκίνητο. Πιο συγκεκριμένα, ο νέος ιδιοκτήτης μπορεί να επιδώσει με δικαστικό επιμελητή εξώδικη όχληση- διαμαρτυρία με την οποία να ζητήσει αντικατάσταση του αυτοκινήτου, εφόσον παρέχεται από τον έμπορο αυτή η δυνατότητα, μείωση του τιμήματος και απόδοσης του υπερβάλλοντος ποσού ή ακόμη και υπαναχώρηση από την σύμβαση πώλησης. Επίσης, μπορεί να αξιώσει δικαστικά και εξωδικαστικώς αποζημίωση τόσο για την ζημία που υπέστη όσο και για την ηθική του βλάβη.

 

Για τις ποινικές κυρώσεις που φέρει η πράξη της εξαπάτησης ο οδηγός του οχήματος μόλις διαπιστωθεί η παραποίηση υποβάλλει στο ΚΤΕΟ υπεύθυνη δήλωση 1599/1986 επικυρωμένη σε κάποια δημόσια υπηρεσία που να βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής δηλώνοντας αν επιθυμεί ποινικές κυρώσεις. Η δήλωση αυτή κρατείται για κάποιο χρονικό διάστημα στο ΚΤΕΟ. Αν ο νέος ιδιοκτήτης επιθυμεί ποινικές κυρώσεις αντίγραφο της δήλωσης αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών με ένα σχετικό σημείωμα ενημέρωσης για το γεγονός και ένα φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του ιδιοκτήτη. Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα προκειμένου να αρχίσει η ποινική δίωξη.


avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button