Δικηγόροι Διαζυγίων & Οικογενειακού Δικαίου Θεσσαλονίκη

Δικηγόροι Διαζυγίων & Οικογενειακού Δικαίου ΘεσσαλονίκηΟι δικηγόροι διαζυγίων & οικογενειακού δικαίου της δικηγορικής εταιρίας Ε-ΝΟΜΙΚΑ με επικεφαλή  τον Μιχαήλ Ζηδιανάκη, δικηγόρο στη Θεσσαλονίκη  και  στην Αθήνα με μεγάλη πείρα σε υποθέσεις διαζυγίων αναλαμβάνουν με αμεσότητα, επαγγελματισμό και συνέπεια, την επίλυση οικογενειακών νομικών θεματών που προκύπτουν από μία υπόθεση διαζυγίου, επιμέλειας ή διατροφής.

Η λύση του γάμου με συναινετικό ή κατ΄ αντιδικία διαζύγιο αποτελεί ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, με πτυχές κοινωνικές, οικονομικές και ψυχολογικές για τα εμπλεκόμενη μέρη το οποίο απασχολεί καθημερινά το γραφείο μας.

Στόχος μας είναι η διαχείριση της διαδικασίας του διαζυγίου να γίνεται με τον ομαλότερο δυνατό τρόπο ιδίως όταν στο διαζύγιο και στις οικογενειακές διαφορές προκύπτουν θέματα διατροφής, επιμέλειας και επικοινωνίας παιδιού με τον άλλο γονέα.

Η εξομάλυνση των προστριβών που ανακύπτουν, με αποφυγή περιττών δικαστικών διενέξεων και επιμέλεια της εκάστοτε υποθέσεως με πολύ λεπτούς χειρισμούς είναι καθοριστικής σημασίας.

Ζητήματα όπως η διεκδίκηση διατροφής ή η άμυνα κατά της αγωγής διατροφής, η ρύθμιση της επιμέλειας και της επικοινωνίας των παιδιών  και η εκκαθάριση των περιουσιακών διαφορών των συζύγων αποτελούν καθημερινή πρακτική του γραφείου μας. Ένας δικηγόρος διαζυγίων οφείλει να λάβει υπόψιν όλες τις παραμέτρους κατά τη λύση του γάμου.

Αναλαμβάνουμε να καθοδηγήσουμε και να παρέχουμε νομική συμβουλή και δικαστική εκπροσώπηση ως προς τα κρίσιμα θέματα οικογενειακού δικαίου (διαζύγιο, διάσταση, διατροφή, διεκδίκηση περιουσίας που αποκτήθηκε κατά τον γάμο), βρισκόμενοι δίπλα στον εκάστοτε εντολέα μας και κατανοώντας τις ανάγκες του, με απόλυτη εχεμύθεια, κατανόηση και αμεσότητα.

Δικηγόροι για διαζύγιο και οικογενειακές διαφορές

Διαζύγιο & Οικογένεια Διατροφή Επιμέλεια

Συνήθεις ερωτήσεις που δεχόμαστε ως δικηγόροι διαζυγίων είναι οι παρακάτω:

Περιεχόμενα Απόκρυψη
1 Δικηγόροι Διαζυγίων & Οικογενειακού Δικαίου Θεσσαλονίκη

Σε πόσο χρόνο βγαίνει το διαζύγιο;

Η απάντηση που πρέπει να δώσει ένας  δικηγόρος διαζυγίων στη συγκεκριμένη ερώτηση εξαρτάται από ποια διαδικασία διαζυγίου θα ακολουθηθεί.

Σε περίπτωση που τα μέρη προχωρήσουν σε συναινετικό διαζύγιο το τελευταίο βγαίνει σε μόλις δύο εβδομάδες. Αν κάποιο μέρος δεν υπογράφει το διαζύγιο ακολουθείται η δικαστική οδός η οποία απαιτεί τουλάχιστον 6 μήνες.

Δεν μου δίνει διαζύγιο και δεν υπογράφει. Τι πρέπει να κάνω;

Δυστυχώς όλες οι περιπτώσεις οικογενειακού δικαίου δεν λύνονται πάντα με συναινετικό διαζύγιο . Σε αυτή την περίπτωση προχωράμε σε διαζύγιο με αντιδικία ή σε διαζύγιο λόγω διάστασης, όταν υπάρχει διάσταση μεταξύ των συζύγων  μεγαλύτερη από δύο χρόνια.

Το τελευταίο πολλοί το αποκαλούν αυτόματο διαζύγιο, καθώς προϋπόθεση για την έκδοση του διαζυγίου είναι μόνο η διετής διάσταση.

Πόσο κοστίζει το διαζύγιο;

Το κόστος του διαζυγίου διαφέρει ανά περίπτωση και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που καθορίζουν την αμοιβή που θα λάβει ένας δικηγόρος διαζυγίων μαζί με τα έξοδα των πατραβόλων για διζύγιο. Όπως το αν θα πρέπει να γίνει δικαστήριο για διατροφή παιδιών, για την επιμέλεια, αν υπάρχουν περιουσιακές διαφορές μεταξύ των συζύγων κτλ.

Στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου σε συμβολαιογράφο το κόστος μειώνεται καθώς απαιτούνται λιγότερες δικαστικές ενέργειες. Σημειώνεται ότι έχει νομοθετηθεί ελάχιστη αμοιβή δικηγόρου για το συναινετικό διαζύγιο (παράσταση σε συμβολαιογράφο) η οποία ανέρχεται στα 400€ περίπου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το γραφείο μας μπορεί να σας ενημερώσει αναλυτικά έτσι ώστε να γνωρίζεται εκ των προτέρων το κόστος της διαδικασίας διαζυγίου.

Ποιο το κόστος για συναινετικό διαζύγιο σε συμβολαιογράφο;  Συμφέρει σαν διαδικασία;

Το συναινετικό διαζύγιο σε συμβολαιογράφο είναι η πιο εύκολη και γρήγορη διαδικασία για να λυθεί ο γάμος με τις λιγότερες δυνατές συγκρούσεις και παράλληλα να ρυθμιστούν όλα τα θέματα σχετικά με τη λύση του γάμου που απασχολούν τα μέρη και τα ζητήματα που ο δικηγόρος διαζυγίων καλείται να επιλύσει. Έτσι, με συναινετικό διαζύγιο μπορεί να καθοριστεί η διατροφή ανήλικων τέκνων ή και της συζύγου, η άσκηση της επιμέλειας των παιδιών, ο τρόπος και χρόνος της επικοινωνίας των παιδιών με τον άλλο γονέα, η χρήση της οικογενειακής στέγης και περιουσιακά θέματα συζύγων.

Συνεπώς, το κόστος οικονομικό και ψυχολογικό είναι το ελάχιστο καθώς λύνεται ο γάμος αναίμακτα και δεν εισέρχονται οι σύζυγοι σε μια σειρά πολυέξοδων, χρονοβόρων και ψυχοφθόρων δικαστικών διαμαχών οι οποίες δυστυχώς συνήθως κρατούν χρόνια, ενώ με το συναινετικό διαζύγιο μπορούν να λυθούν σε περίπου δύο εβδομάδες. Ως προς το κόστος ή κατώτατη –  ελάχιστη αμοιβή έκαστου των δικηγόρων (απαιτούνται δύο δικηγόροι στο συναινετικό διαζύγιο σε συμβολαιογράφο)  ορίζεται στα 400 Ευρώ περίπου με ΦΠΑ και εύλογα προσαυξάνεται ανά περίπτωση ελεύθερα. Η αμοιβή του συμβολαιογράφου συνήθως ενδεικτικά ξεκινάει από 200 Ευρώ περίπου και φυσικά αναπροσαρμόζεται αναλόγως της περίπτωσης και της πολιτικής χρεώσεων του κάθε συμβολαιογράφου.

Δεν μου δίνει διατροφή. Τι πρέπει να κάνω;

Το θέμα διαζύγιο και παιδί απασχολεί μόνιμα τους εντολείς μας όταν προσέρχονται στα δικηγορικά μας γραφεία, καθώς, δυστυχώς, συμβαίνει συχνά ο ένας γονέας να μη δίνει διατροφή στη μητέρα που συνήθως έχει την επιμέλεια του παιδιού.

Επίσης, υπάρχουν οι περιπτώσεις όπου δίνει πολύ μικρή διατροφή που δεν επαρκεί για τις ανάγκες του παιδιού. Σε αυτή την περίπτωση ο δικηγόρος διαζυγόων πρέπει να κατατεθέσει  αγωγή διατροφής στο δικαστήριο. Αν και μετά την αγωγή ο γονέας εξακολουθεί να μη δίνει διατροφή τότε προβλέπονται από το νόμο ποινικές κυρώσεις και αναγκαστική εκτέλεση (κατάσχεση μισθού κτλ.)

 

δικηγόροι για διαζύγιο

Πως μπορώ να πάρω την επιμέλεια του ανήλικου παιδιού;

Η επιμέλεια των παιδιών ανατίθεται συνήθως στη μητέρα και αυτό μπορεί να γίνει είτε στα πλαίσια του συναινετικού διαζυγίου (με το ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφεται από του γονείς),  είτε με αγωγή στο δικαστήριο.

Η επιμέλεια αφαιρείται δικαστικά  από την μητέρα σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα τοξικομανία, ψυχική νόσος κτλ. Εύλογα, ο δικηγόρος διαζυγίων που χειρίζεται την εκάστοτε υπόθεση πρέπει να καταθέσει αγωγή ή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επιμέλειας. Για περισσότερα σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο  μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο μας.

Ποια είναι τα δικαιώματα του πατέρα σε περίπτωση διαζυγίου;

Σε περίπτωση διαζυγίου, όταν η επιμέλεια του παιδιού ή των παιδιών έχει ανατεθεί στη μητέρα, ο πατέρας έχει δικαίωμα τόσο στην άσκηση της γονικής μέριμνας όσο φυσικά και στην επικοινωνία με το παιδί.

Ο πατέρας συμμετέχει ισότιμα στις αποφάσεις, κοινή επιμέλεια, που αφορούν τη διοίκηση της περιουσίας του ανηλίκου παιδιού  καθώς και την εκπροσώπηση του ανηλίκου σε κάθε υπόθεση.

Περαιτέρω, δικαιούται να επικοινωνεί με το παιδί σε κατάλληλες ημέρες και ώρες καθώς και να διανυκτερεύει το παιδί στην κατοικία του, συνήθως δύο σαββατοκύριακα το μήνα, καθώς και στις διακοπές των Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιριού.

Κοινή περιουσία μετά το διαζύγιο και δικαίωμα στα αποκτήματα. Τι ισχύει;

Τα δικαιώματα  που έχει ο σύζυγος στην περιουσία του άλλου συζύγου μετά το διαζύγιο αναφέρονται στο άρθρο 1400 του Αστικού Κώδικα σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο. Το άρθρο ορίζει  ότι αν η περιουσία του ενός συζύγου μετά τον  γάμο, έχει αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από δική του συμβολή.

Εκ του νόμου καθιερώνεται τεκμήριο συμβολής του ενός συζύγου στην επαύξηση της περιουσίας του άλλου σε ποσοστό ενός τρίτου (1/3). Το τεκμήριο αυτό δεν είναι αμάχητο. Κάθε σύζυγος μπορεί να αποδείξει μικρότερη, μεγαλύτερη ή και μηδενική συμβολή.  Η ως άνω αξίωση ονομάζεται δικαιώματα στα αποκτήματα.

Τι γίνεται με την πρώτη κατοικία – οικογενειακή στέγη μετά από το διαζύγιο;

Συνηθίζεται  να παραχωρείται η χρήση της οικογενειακής στέγης ή τμήμα αυτής  στον γονέα που έχει την επιμέλεια των παιδιών, μέχρι την ενηλικίωση τους. Για να συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει να έχει συμφωνηθεί είτε εξωδικαστικά, είτε δικαστικά.  Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες ανά περίπτωση και το συμφέρον των ανήλικων παιδιών.

Ποιος είναι καλός δικηγόρος για διαζύγιο και οικογενειακό δίκαιο;

Είναι μια ερώτηση που απασχολεί τους εντολείς μας σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης διαζυγίου τους. Κατά τη γνώμη μας ένας καλός δικηγόρος διαζυγίων και οικογενειακού δικαίου πρέπει να έχει ως στόχο να επιλύσει όλα τα προβλήματα με τον πιο αναίμακτο και γρήγορο τρόπο.

Λαμβάνοντας υπόψη, όχι μόνο την τωρινή κατάσταση, αλλά κάνοντας και πρόβλεψη για τυχόν μελλοντικά προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν.  Στην περίπτωση δε, που υπάρχει και παιδί από τον γάμο ένας δικηγόρος για διαζύγιο  πρέπει να δώσει ιδιαίτερη μέριμνα στην εξομάλυνση των πραγμάτων.

Διατροφή συζύγου μετά το διαζύγιο. Τι ισχύει;

Μετά το διαζύγιο μπορεί να δικαιολογηθεί καταβολή διατροφής συζύγου όταν αυτό δικαιολογείται από λόγους κοινωνικούς.   Έτσι ώστε ο/η  πρώην σύζυγος να μη μένει αβοήθητος, όταν δε μπορεί με τα εισοδήματα, την περιουσία του ή το δυνάμενο να ασκηθεί από αυτόν επάγγελμα, να καλύψει τις ανάγκες διατροφής του και ιδίως όταν έχει αναλάβει την επιμέλεια ανήλικων τέκνων.

Τι είναι γονική μέριμνα τέκνων;

Ως γονική μέριμνα ορίζεται το δικαίωμα και η υποχρέωση των γονέων να παίρνουν αποφάσεις σχετικά με την επιμέλεια του τέκνου, την περιουσία του και κάθε άλλη υπόθεση που το αφορά. Η γονική μέριμνα κατά το οικογενειακό δίκαιο  είναι έννοια γενικότερη της επιμέλειας

Στις περισσότερες περιπτώσεις η γονική μέριμνα ανατίθεται και στους δύο γονείς εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που καθιστούν ανίκανο τον ένα από τους δύο συζύγους όπου δικηγόρος διαζυγίων θα πρέπει να κινηθεί δικαστικά για τον εντολέα του

Αναγνώριση τέκνου πως μπορεί να γίνει;

Στην περίπτωση παιδιού γεννημένου εκτός γάμου σύμφωνα με το οικογενειακό δίκαιο, πρέπει να γίνει αναγνώριση πατρότητας, η οποία μπορεί να είναι εκούσια, κατόπιν συμφωνίας των γονέων, ή δικαστική με διαδικασία που εκκινεί δικηγόρος διαζυγίων για τον εντολέα του , εάν  ο γονέας δεν συμφωνεί με την αναγνώριση.

Ποια είναι η προθεσμία για προσβολή πατρότητας:

Η προθεσμία σύμφωνα με το οικογενειακό δίκαιο είναι διαφορετική για κάθε πρόσωπο που ξεκινά διαδικασία για προσβολή πατρότητας.

  • Ο σύζυγος της μητέρας έχει στην διάθεσή του ένα έτος από όταν πληροφορήθηκε τον τοκετό και τα γεγονότα από όπου προκύπτει ότι η σύλληψη δεν έγινε από αυτόν, και σε κάθε περίπτωση πέντε έτη από τον τοκετό
  • Ο πατέρας και η μητέρα του συζύγου έχουν στην διάθεσή τους ένα έτος από όταν πληροφορήθηκαν τον θάνατο του γιου τους και τη γέννηση του τέκνου
  • Το παιδί έχει στη διάθεσή του ένα έτος από όταν ενηλικιωθεί
  • Η μητέρα έχει στη διάθεσή της ένα έτος από τον τοκετό, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος για τη μη προσβολή της πατρότητας κατά τη διάρκεια του γάμου, οπότε έχει έξι μήνες από τη λύση ή ακύρωση του γάμου
  • Ο άνδρας, με τον οποίο η μητέρα είχε σαρκική επαφή το κρίσιμο χρονικό διάστημα, έχει στη διάθεσή του δύο έτη από τον τοκετό

Συνοπτικά οι δικηγόροι διαζυγίων στη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνουν:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες και νομικές συμβουλές σχετικά με τη γονική μέριμνα,  το διαζύγιο και γενικότερα οικογενειακά θέματα μπορείτε να καλείτε στα δικηγορικά μας γραφεία:

  • Δικηγόροι για διαζύγιο Θεσσαλονίκη : 2310500442
  • Περαία Θεσσαλονίκης: 2392 181 200
  • Δικηγόροι για διαζύγιο Αθήνα : 210 9585365

Τομείς Δραστηριότητας Θεσσαλονίκη

Σχετικά άρθρα

Συνεπιμέλεια 1

Συνεπιμέλεια

ΣυνεπιμέλειαΠρόσφατα άρθρα: Συνεπιμέλεια: γράφει ο δικηγόρος-διαμεσολαβητής Μιχαήλ Ζηδιανάκης Μετά από περίπου 40 έτη από την τελευταία μεγάλη και ουσιώδη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, εκείνη του έτους 1983, ο νομοθέτης με τη θέσπιση του Ν. 4800/2021 – ΦΕΚ 81/Α/21-5-2021 προσδιορίζει εκ νέου τη φιλοσοφία του, στην περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης των γονέων, το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης, με κριτήριο τον παιδοκεντρικό χαρακτήρα των επιχειρούμενων αλλαγών και λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή των κοινωνικών συνθηκών. Με τον παρόντα νέο νόμο για τη συνεπιμέλεια εισάγονται μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, καθώς και άλλα…
διατροφή-συζύγου-επιμέλεια-τέκνων

Διατροφή συζύγου

Διατροφή συζύγου Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Δ.Σ.Θ.   Ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης απαντά σε καίρια ερωτήματα σχετικά με τη διατροφή συζύγου που απασχολεί τους περισσότερους που βρίσκονται σε διαδικασία διαζυγίου.   Πότε ο ένας σύζυγος δικαιούται διατροφή από τον άλλον; Σε περίπτωση προσωρινής (διάσταση) ή μόνιμης (διαζύγιο) διακοπής της συμβίωσης, ο ένας σύζυγος υποχρεούται να ενισχύσει οικονομικά τον άλλον, εφόσον τα εισοδήματα του δεύτερου δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του.   1. Διατροφή σε περίπτωση διάστασης Το άρθρο 1391 ΑΚ αναφέρει πως, κατόπιν διακοπής της συμβίωσης από τον έναν σύζυγο για εύλογη αιτία, αυτός υποχρεούται να διατρέφει τον…
sumfono-sumviosis

Σύμφωνο συμβίωσης

Σύμφωνο συμβίωσης Στην Ελλάδα, καθώς και σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχετε το δικαίωμα να επισημοποιήσετε τη σχέση σας χωρίς να συνάψετε θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο. Το σύμφωνο συμβίωσης είναι μια άλλη μορφή καταχωρισμένης συμβίωσης. Η καταχωρισμένη συμβίωση δίνει το δικαίωμα σε δύο άτομα που ζουν μαζί ως ζευγάρι κάτω από την ίδια στέγη να δηλώσουν τη σχέση τους επίσημα στην αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας όπου διαμένουν. Το σύμφωνο συμβίωσης ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4356 (ΦΕΚ Α΄181/24-12-2015) Σύσταση Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως…
Συναινετικό διαζύγιο εξπρές σε συμβολαιογράφο: Διαδικασία, δικαιολογητικά, κόστος 2

Συναινετικό διαζύγιο εξπρές σε συμβολαιογράφο: Διαδικασία, δικαιολογητικά, κόστος

Συναινετικό διαζύγιο εξπρές σε συμβολαιογράφο: Διαδικασία, δικαιολογητικά, κόστος    Για το Συναινετικό διαζύγιο εξπρές σε συμβολαιογράφο: Διαδικασία, δικαιολογητικά, κόστος, γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος – διαμεσολαβητής Θεσσαλονίκης Το ζήτημα του συναινετικού διαζυγίου απασχολεί πολύ συχνά τα δικηγορικά μας γραφεία σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ιδίως μετά τον νέο  νόμο για το διαζύγιο που μετέθεσε την αρμοδιότητα για έκδοση  συναινετικού διαζυγίου από τα Δικαστήρια σε Συμβολαιογράφο, απαιτώντας παράλληλα την παράσταση δικηγόρου στο συναινετικό  διαζύγιο. Με τη νέα διαδικασία για έκδοση συναινετικού διαζυγίου ενώπιον συμβολαιογράφου  μικραίνει κατά πολύ ο χρόνος έκδοσης του διαζυγίου, ο οποίος παλαιότερα μπορούσε να φτάσει ακόμα και τα δύο χρόνια.…
Τι είναι το αυτόματο διαζύγιο 4

Τι είναι το αυτόματο διαζύγιο

  Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Ο όρος «αυτόματο διαζύγιο» αναφέρεται στο διαζύγιο λόγω διετούς διάστασης, όταν δηλαδή οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση άνω των δύο (2) ετών, καθένας από αυτούς μπορεί να αιτηθεί στο δικαστήριο τη λύση του γάμου. Γενικά ο όρος αυτόματο διαζύγιο, γεννά σε κάποιον μη νομικό την πεποίθηση ότι το διαζύγιο βγαίνει αυτόματα με μια υπογραφή ή χωρίς δικαστήριο. Ωστόσο η πραγματικότητα διαφέρει καθώς για να λυθεί ο γάμος εκτός από τις περιπτώσεις συναινετικού διαζυγίου, χρειάζεται δικαστική απόφαση. Τονίζεται λοιπόν ότι, η λύση του γάμου γίνεται μόνο με δικαστική απόφαση και σε καμία περίπτωση ΔΕΝ μπορεί…
diazugio-kat-antidikia

Διαζύγιο κατά αντιδικία

Διαζύγιο κατ’ αντιδικία   Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Δ.Σ.Θ.   Δυστυχώς το διαζύγιο κατ΄ αντιδικία είναι τις περισσότερες φορές μια λύση που ακολουθείται όταν δεν συμφωνούν και οι δύο σύζυγοι σε ομαλή λύση με συναινετικό διαζύγιο. Στόχος λοιπόν ενός καλού δικηγόρου που χειρίζεται υποθέσεις διαζυγίων και οικογενειακού δικαίου θα πρέπει, κατά την κρίση του γράφοντος, να είναι η προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων των εν διαστάσει συζύγων και η εξάντληση όλων των μέσων συναινετικής λύσης και συμβιβασμού. Σε περίπτωση αποτυχίας συμφωνίας για λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο, το διαζύγιο κατ΄αντιδικία είναι η μοναδική επιλογή. Πότε επιλέγεται το διαζύγιο κατ’…
διατροφή-τέκνου

Διατροφή τέκνου από τους γονείς

Διατροφή ανήλικου τέκνου   Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Δ.Σ.Θ.   Όταν ο γάμος λύεται με συναινετικό διαζύγιο, η διατροφή ανήλικου τέκνου και το ποσό που θα καταβάλει ο υπόχρεος γονέας μπορεί να ρυθμιστεί με ιδιωτικό συμφωνητικό το ποσό της διατροφής. Σε περίπτωση αντιδικίας θα πρέπει να ακολουθηθεί δικαστική διαδικασία για διεκδίκηση διατροφής ανήλικου τέκνου.   Α. Διατροφή ανήλικου τέκνου Ποια η υποχρέωση των γονέων σχετικά με τη διατροφή του τέκνου; Ίσως το μεγαλύτερο ζήτημα που ανακύπτει από ένα διαζύγιο όταν υπάρχουν παιδιά από τον γάμο είναι η καταβολή διατροφής για τις ανάγκες τους. Σύμφωνα με το άρθρο 1486 παράγραφος…
επικοινωνία-τέκνου-διαζύγιο

Επικοινωνία με ανήλικο τέκνο

Επικοινωνία με ανήλικο τέκνο   Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Δ.Σ.Θ.   Εάν αναζητάτε δικηγόρο στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει την υπόθεση διαζυγίου, επιμέλειας, διατροφής και την επικοινωνία με ανήλικο τέκνο απευθυνθείτε στο δικηγορικό μας γραφείο. Αναλαμβάνουμε όλες τις υποθέσεις σας σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο. Για τον καθορισμό της επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο είναι αδιάφορο για ποιο λόγο οι γονείς δεν ζουν μαζί, ποιος από αυτούς έχει την επιμέλεια του τέκνου και αν αυτός που αξιώνει την επικοινωνία είναι υπαίτιος για τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των γονέων ή τη λύση του γάμου τους.   Σε ποιες…
επιμέλεια-τέκνων

Επιμέλεια τέκνων

Επιμέλεια τέκνων   Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Δ.Σ.Θ.   Οι δικηγόροι Θεσσαλονίκη έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία να διαχειριστούν και να συμβουλέψουν οικογενειακά θέματα όπως το διαζύγιο και την επιμέλεια τέκνων. Παρακάτω θα απαντήσουμε συνοπτικά σε καίρια ερωτήματα σχετικά με την επιμέλεια τέκνων και το δικαίωμα των γονιών σε αυτό.   Σε τι διαφέρει η γονική μέριμνα από την επιμέλεια; Η γονική μέριμνα αποτελεί το καθήκον και δικαίωμα των γονέων να μεριμνούν για το ανήλικο τέκνο τους. Περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση σχετική με το πρόσωπο…
prosvoli-patrothtas-diazygio

Προσβολή πατρότητας

Προσβολή πατρότητας: Τι ισχύει   Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Δ.Σ.Θ   Εάν αναζητάτε δικηγόρο στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει το διαζύγιο, την επιμέλεια και την προσβολή πατρότητας απευθυνθείτε στο δικηγορικό μας γραφείο. Αναλαμβάνουμε όλες τις υποθέσεις σας σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο. Η  ιδιότητα  του τέκνου, ως προς το οποίο συντρέχει ένα από τα  τεκμήρια των άρθρων 1465 και  1466,  ως  τέκνου  γεννημένου  σε  γάμο,  μπορεί  να  προσβληθεί  δικαστικώς,  αν  αποδειχθεί  ότι  η μητέρα δεν  συνέλαβε πράγματι από το σύζυγό της ή ότι κατά το κρίσιμο διάστημα της  σύλληψης ήταν φανερά αδύνατο να συλλάβει  από  αυτόν,  ιδίως  εξαιτίας ανικανότητας…
Μενού
Call Now Button