Δικηγόροι διαζυγίων & Οικογενειακού δικαίου Αθήνα

 

Δικηγόροι διαζυγίων & Οικογενειακού δικαίου Αθήνα

Η δικηγορική μας εταιρία ασχολείται κατά κόρον με υποθέσεις σχετικά με το διαζύγιο και το οικογενειακό δίκαιο εν γένει τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.

Συνοπτικά οι δικηγόροι διαζυγίων στην Αθήνα αναλαμβάνουν:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες και νομικές συμβουλές σχετικά με τη γονική μέριμνα,  το διαζύγιο και γενικότερα οικογενειακά θέματα μπορείτε να καλείτε στα δικηγορικά μας γραφεία:

Δικηγόροι διαζυγίων Αθήνα : 210 9585365

Δικηγόροι για διαζύγιο Θεσσαλονίκη : 2310 500 442

Περαία Θεσσαλονίκης: 2392 181 200

Δικηγόροι διαζυγίων & Οικογενειακού δικαίου Αθήνα

Δικηγόροι διαζυγίων & Οικογενειακού δικαίου Αθήνα : e-συμβουλή

prosvoli-patrothtas-diazygio

Προσβολή πατρότητας

Προσβολή πατρότητας: Τι ισχύει   Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Δ.Σ.Θ   Εάν αναζητάτε δικηγόρο στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει το διαζύγιο, την επιμέλεια και την προσβολή πατρότητας απευθυνθείτε στο δικηγορικό μας γραφείο. Αναλαμβάνουμε όλες τις υποθέσεις σας σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο. Η  ιδιότητα  του τέκνου, ως προς το οποίο συντρέχει ένα από τα  τεκμήρια των άρθρων 1465 και  1466,  ως  τέκνου  γεννημένου  σε  γάμο,  μπορεί  να  προσβληθεί  δικαστικώς,  αν  αποδειχθεί  ότι  η μητέρα δεν  συνέλαβε πράγματι από το σύζυγό της ή ότι κατά το κρίσιμο διάστημα της  σύλληψης ήταν φανερά αδύνατο να συλλάβει  από  αυτόν,  ιδίως  εξαιτίας ανικανότητας…
patrothta-anagnwrish-teknou

Πατρότητα: αναγνώριση τέκνου

Πατρότητα: αναγνώριση τέκνου   Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Δ.Σ.Θ.   Οι δικηγόροι Θεσσαλονίκη έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία να διαχειριστούν και να συμβουλέψουν με λεπτότητα οικογενειακά θέματα όπως την πατρότητα και την αναγνώριση τέκνου. Το ζήτημα της πατρότητας ενός τέκνου τυγχάνει διαφορετικής αντιμετώπισης ανάλογα με το αν το τέκνο έχει γεννηθεί εντός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης των γονέων του, ή όχι.   Τι γίνεται αν οι γονείς σύναψαν γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης; Σε περίπτωση που οι γονείς έχουν συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, ο νόμος αναγνωρίζει αυτομάτως τον σύζυγο ως πατέρα του τέκνου, θεωρώντας αυτονόητο ότι οι σύζυγοι…
επιμέλεια-τέκνων

Επιμέλεια τέκνων

Επιμέλεια τέκνων   Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Δ.Σ.Θ.   Οι δικηγόροι Θεσσαλονίκη έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία να διαχειριστούν και να συμβουλέψουν οικογενειακά θέματα όπως το διαζύγιο και την επιμέλεια τέκνων. Παρακάτω θα απαντήσουμε συνοπτικά σε καίρια ερωτήματα σχετικά με την επιμέλεια τέκνων και το δικαίωμα των γονιών σε αυτό.   Σε τι διαφέρει η γονική μέριμνα από την επιμέλεια; Η γονική μέριμνα αποτελεί το καθήκον και δικαίωμα των γονέων να μεριμνούν για το ανήλικο τέκνο τους. Περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση σχετική με το πρόσωπο…
goniki-merimna

Γονική μέριμνα

Τι είναι η γονική μέριμνα και ποιος την ασκεί;   Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Δ.Σ.Θ.   Οι δικηγόροι Θεσσαλονίκη έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία να διαχειριστούν και να συμβουλέψουν οικογενειακά θέματα όπως το διαζύγιο, την επιμέλεια τέκνων και τη γονική μέριμνα. Παρακάτω θα απαντήσουμε σε σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη γονική μέριμνα που απασχολεί αρκετούς ανθρώπους.   Ποια η έννοια της γονικής μέριμνας; Ο νόμος αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι ανήλικοι δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ωριμότητα για να χειριστούν τις υποθέσεις τους, αναθέτει την φροντίδα τόσο των ίδιων όσο και των δικαιοπραξιών τους στους γονείς τους μέσω του…
επικοινωνία-τέκνου-διαζύγιο

Επικοινωνία με ανήλικο τέκνο

Επικοινωνία με ανήλικο τέκνο   Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Δ.Σ.Θ.   Εάν αναζητάτε δικηγόρο στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει την υπόθεση διαζυγίου, επιμέλειας, διατροφής και την επικοινωνία με ανήλικο τέκνο απευθυνθείτε στο δικηγορικό μας γραφείο. Αναλαμβάνουμε όλες τις υποθέσεις σας σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο. Για τον καθορισμό της επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο είναι αδιάφορο για ποιο λόγο οι γονείς δεν ζουν μαζί, ποιος από αυτούς έχει την επιμέλεια του τέκνου και αν αυτός που αξιώνει την επικοινωνία είναι υπαίτιος για τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των γονέων ή τη λύση του γάμου τους.   Σε ποιες…
oikogeneiakh-stegh

Οικογενειακή στέγη

Οικογενειακή στέγη και διαζύγιο: Τι προβλέπει ο νόμος   Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Δ.Σ.Θ   Εάν αναζητάτε δικηγόρο στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει το διαζύγιο, την επιμέλεια, τη διατροφή συζύγου και την οικογενειακή στέγη απευθυνθείτε στο δικηγορικό μας γραφείο. Αναλαμβάνουμε όλες τις υποθέσεις σας σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο. Σε περίπτωση διακοπής της  συμβίωσης (διαζύγιο),  το  δικαστήριο  μπορεί,  εφόσον  το επιβάλλουν λόγοι επιείκειας ενόψει των ειδικών συνθηκών του  καθενός  από  τους  συζύγους  και  του  συμφέροντος  των  τέκνων,   να  παραχωρήσει  στον  ένα  σύζυγο  την  αποκλειστική  χρήση  ολόκληρου  ή τμήματος του ακινήτου που  χρησιμεύει  για  κύρια  διαμονή  των  ίδιων (οικογενειακή  στέγη),…
διατροφή-τέκνου

Διατροφή τέκνου από τους γονείς

Διατροφή ανήλικου τέκνου   Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Δ.Σ.Θ.   Όταν ο γάμος λύεται με συναινετικό διαζύγιο, η διατροφή ανήλικου τέκνου και το ποσό που θα καταβάλει ο υπόχρεος γονέας μπορεί να ρυθμιστεί με ιδιωτικό συμφωνητικό το ποσό της διατροφής. Σε περίπτωση αντιδικίας θα πρέπει να ακολουθηθεί δικαστική διαδικασία για διεκδίκηση διατροφής ανήλικου τέκνου.   Α. Διατροφή ανήλικου τέκνου Ποια η υποχρέωση των γονέων σχετικά με τη διατροφή του τέκνου; Ίσως το μεγαλύτερο ζήτημα που ανακύπτει από ένα διαζύγιο όταν υπάρχουν παιδιά από τον γάμο είναι η καταβολή διατροφής για τις ανάγκες τους. Σύμφωνα με το άρθρο 1486 παράγραφος…
diazugio-kat-antidikia

Διαζύγιο κατά αντιδικία

Διαζύγιο κατ’ αντιδικία   Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Δ.Σ.Θ.   Δυστυχώς το διαζύγιο κατ΄ αντιδικία είναι τις περισσότερες φορές μια λύση που ακολουθείται όταν δεν συμφωνούν και οι δύο σύζυγοι σε ομαλή λύση με συναινετικό διαζύγιο. Στόχος λοιπόν ενός καλού δικηγόρου που χειρίζεται υποθέσεις διαζυγίων και οικογενειακού δικαίου θα πρέπει, κατά την κρίση του γράφοντος, να είναι η προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων των εν διαστάσει συζύγων και η εξάντληση όλων των μέσων συναινετικής λύσης και συμβιβασμού. Σε περίπτωση αποτυχίας συμφωνίας για λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο, το διαζύγιο κατ΄αντιδικία είναι η μοναδική επιλογή. Πότε επιλέγεται το διαζύγιο κατ’…
sumfono-sumviosis

Σύμφωνο συμβίωσης

Σύμφωνο συμβίωσης Στην Ελλάδα, καθώς και σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχετε το δικαίωμα να επισημοποιήσετε τη σχέση σας χωρίς να συνάψετε θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο. Το σύμφωνο συμβίωσης είναι μια άλλη μορφή καταχωρισμένης συμβίωσης. Η καταχωρισμένη συμβίωση δίνει το δικαίωμα σε δύο άτομα που ζουν μαζί ως ζευγάρι κάτω από την ίδια στέγη να δηλώσουν τη σχέση τους επίσημα στην αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας όπου διαμένουν. Το σύμφωνο συμβίωσης ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4356 (ΦΕΚ Α΄181/24-12-2015) Σύσταση Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως…
διατροφή-συζύγου-επιμέλεια-τέκνων

Διατροφή συζύγου

Διατροφή συζύγου Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Δ.Σ.Θ.   Ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης απαντά σε καίρια ερωτήματα σχετικά με τη διατροφή συζύγου που απασχολεί τους περισσότερους που βρίσκονται σε διαδικασία διαζυγίου.   Πότε ο ένας σύζυγος δικαιούται διατροφή από τον άλλον; Σε περίπτωση προσωρινής (διάσταση) ή μόνιμης (διαζύγιο) διακοπής της συμβίωσης, ο ένας σύζυγος υποχρεούται να ενισχύσει οικονομικά τον άλλον, εφόσον τα εισοδήματα του δεύτερου δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του.   1. Διατροφή σε περίπτωση διάστασης Το άρθρο 1391 ΑΚ αναφέρει πως, κατόπιν διακοπής της συμβίωσης από τον έναν σύζυγο για εύλογη αιτία, αυτός υποχρεούται να διατρέφει τον…

Σχετικά άρθρα

Μενού
Call Now Button