ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ειρηνοδικείο Κομοτηνής: Νέα δεδομένα φέρνει απόφαση ρύθμισης χρεών 800.000 ευρώ

Στο νόμο 3869/2010 προσέφυγε ο ελεύθερος επαγγελματίας – επιστήμονας , επιτυγχάνοντας προσωρινή ρύθμιση των οφειλών του άνω των 800.000 ευρώ, οφειλές factoring και leasing, προς Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία, με μηνιαία δόση 600 ευρώ
Το νέο της προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής είναι ότι στην προσωρινή ρύθμιση χρεών  περιλαμβάνονται και  οι οφειλές από factoring και leasing, που  μέχρι τώρα εξαιρούνταν από το Νόμο

Νέα δεδομένα στη ρύθμιση χρεών μέσω υπαγωγής στο Νόμο 3869/2010 (ΦΕΚ Α’ 130), δημιουργεί η προσωρινή διαταγή που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Κομοτηνής για υπερχρεωμένο ελεύθερο επαγγελματία – επιστήμονα με οφειλές της τάξης άνω των 800.000 ευρώ. Ο Νόμος 3869/2010 (ΦΕΚ Α’ 130), ο οποίος προέκυψε μετά από εκτενείς διαδικασίες διαβούλευσης, δίδει σε υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, την προοπτική απεγκλωβισμού από την υπερχρέωση και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πλέον ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα, απαλλαγμένα από μέρος ή ακόμη, υπό προϋποθέσεις, το σύνολο των οφειλών τους. Στο νόμο αυτόν προσέφυγε ο ελεύθερος επαγγελματίας – επιστήμονας της πόλης μας, προκειμένου να πετύχει ρύθμιση των οφειλών του άνω των 800.000 ευρώ, οφειλές από factoring και leasing, προς Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία.
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ  ΚΑΙ Η ΔΟΣΗ ΤΩΝ 600 ΕΥΡΩ
Τον Δεκέμβριο του 2015 κατατέθηκε η αίτηση υπαγωγής στο Νόμο 3869/2010. Τον Φεβρουάριο ορίστηκε η συζήτηση και μετά από έξι αναβολές, λόγω της αποχής των δικηγόρων, συζητήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 με την προσωρινή διαταγή για να εκδίδεται πριν λίγες μέρες και να παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς εισφέρει νέα δεδομένα πρωτόγνωρα σε πανελλαδικό επίπεδο. Η προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε αναστέλλει κάθε καταδιωκτικό μέτρο εναντίον του οφειλέτη, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της οριστικής αίτησης. Επίσης διατάσσει τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης του οφειλέτη, κάτι που σημαίνει ότι προστατεύει την περιουσία του, κινητή και ακίνητη συμπεριλαμβανομένου και της κύριας κατοικίας. Παράλληλα διατάσσει μία δόση συμμέτρως καταβαλλόμενη, μέχρι την οριστική συζήτηση της αιτήσεώς του, απέναντι σε όλους τους πιστωτές. Η δόση αυτή στην περίπτωση του επαγγελματία – επιστήμονα από την Κομοτηνή ανέρχεται σε 600 ευρώ το μήνα, λαμβανομένου υπόψη ότι το εισόδημά του σήμερα ανέρχεται μηνιαίως στα 2.500 ευρώ.
ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΧΡΕΗ FACTORING ΚΑΙ LEASING
Το νέο της προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής είναι ότι στη ρύθμιση χρεών περιλαμβάνονται και οι οφειλές από factoring και leasing που μέχρι τώρα εξαιρούνταν από το Νόμο. Σε μεμονωμένες αποφάσεις που υπάρχουν πανελλαδικά, είτε σε επίπεδο προσωρινής διαταγής, είτε σε επίπεδο οριστικής απόφασης, οι πιστώσεις factoring και leasing εξαιρούνταν.
Leasing είναι µια σύµβαση, µε βάση την οποία ο εκµισθωτής παραχωρεί τη χρήση του µισθίου στον αντισυµβαλλόµενο, το µισθωτή για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα έναντι περιοδικών πληρωµών. Οι δυο βασικές µορφές χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι η χρηµατοοικονοµική µίσθωση και η λειτουργική µίσθωση.
Το factoring ως τρόπος χρηµατοδότησης είναι ένας τρόπος χρηµατοδότησης κεφαλαίου κίνησης και αποτελεί έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο της βελτίωσης της ρευστότητας µιας επιχείρησης, ενώ παράλληλα µειώνεται το λειτουργικό κόστος και αυξάνεται η παραγωγική ικανότητα των επιχειρήσεων καθώς και οι 5 διαδικασίες διαχείρισης, λογιστικής παρακολούθησης και είσπραξης των απαιτήσεων µιας επιχείρησης ανατίθεται στο πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί ως πράκτορας.
Η δικηγόρος – μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης Αγγελική Κατσή που χειρίστηκε την υπόθεση ανέφερε σχετικά: «Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μία τάση να απορρίπτονται οι προσωρινές διαταγές, λόγω καταχρηστικού υπερδανεισμού. Η συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα είχε και δύσκολες πιστώσεις, οι οποίες μέχρι τώρα εξαιρούνταν από το Νόμο λόγω της φύσεώς τους, δηλαδή πιστώσεις factoring και leasing».  Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με την κ. Κατσή «καταχρηστικότητα της αίτησης εν προκειμένω δεν υπήρχε, με την έννοια ότι ο συγκεκριμένος οφειλέτης όταν έλαβε τις δανειοδοτήσεις είχε ένα εκκαθαριστικό σημείωμα με πολύ υψηλά εισοδήματα. Όμως ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι υπερδανείστηκε – γιατί μία από τις αιτιάσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων ήταν αυτή- οι τράπεζες έχουν συνυπαιτιότητα στον υπερδανεισμό του εκάστοτε οφειλέτη.

 

Όταν ο εκάστοτε δανειολήπτης προσέρχονταν σε ένα τραπεζικό ίδρυμα και αιτούνταν χρηματοδότησης οι τράπεζες κανονικά έπρεπε να κάνουν έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητάς του με πρόσβαση μάλιστα στον «λευκό» και «μαύρο» Τειρεσία, ενώ απαιτούσαν και την προσκόμιση πολλών δικαιολογητικών. Αυτή είναι η αρχή του υπεύθυνου δανεισμού, για την οποία γίνεται πολύς λόγος το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά ισχύει ήδη από το 2008.
Αναφορικά με τις οφειλές σε factoring και leasing η δικηγόρος τόνισε πως «είναι μία απαίτηση ενός πιστωτικού ιδρύματος την οποία δεν την εξαιρεί ρητά ο νόμος 3869. Το άρθρο 1 αναφέρει ποιες απαιτήσεις εξαιρούνται από τη ρύθμιση».
Η απόφαση ρύθμισης είναι φυσικά προσωρινή, αλλά δεν παύει να αποτελεί ένα πρόκριμα για την οριστική απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί τον Ιούνιο του 2017.          -Δήμητρα Συμεωνίδου- xronos.gr-


avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button