ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Επίσημη μετάφραση από δικηγόρο. Πιστοποιημένοι δικηγόροι για μεταφράσεις Αθήνα Ι Θεσσαλονίκη

Επίσημη μετάφραση από δικηγόρο. Πιστοποιημένοι δικηγόροι για μεταφράσεις Αθήνα Ι Θεσσαλονίκη

Η δικηγορική εταιρία e-nomika και οι συνεργάτες της, πιστοποιημένοι δικηγόροι για μεταφράσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μεταφράζουν και επικυρώνουν καθημερινά πτυχία αγγλικών και άλλων ξένων γλωσσών, εγγράφων, πιστοποιητικών, ιατρικών γνωματεύσεων από την ελληνική στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά και αντίστροφα.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα μετάφρασης πανελλαδικά και εξ’ αποστάσεως με αποστολή των εγγράφων σε ευκρινή μορφή καθώς και στοιχεία επικοινωνίας στο [email protected]. Τα μεταφρασμένα και επικυρωμένα έγγραφα αποστέλλονται τόσο ψηφιακά (με ψηφιακή υπογραφή) με e-mail σε μορφή pdf καθώς και σε έγγραφη μορφή εφόσον ζητηθεί, με συνεργαζόμενη εταιρία Κούριερ σε όλη την Ελλάδα με ενιαία προνομιακή χρέωση εξόδων αποστολής 5 Ευρώ συμπ. ΦΠΑ)

Η μετάφραση που παραδίδεται αποτελεί επίσημη μετάφραση από δικηγόρο και επικυρωμένη μετάφραση από Δικηγόρο σύμφωνα με το άρθρο 36§2γ του νόμου 4194/2013.  Η ως άνω μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 γ΄ του άνω Κώδικα.

Οι πιστοποιημένοι δικηγόροι για Μεταφράσεις στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη των γραφείων μας, παραδίδουν σε μία έως δύο εργάσιμες ημέρες ή και αυθημερόν, εφόσον είναι εφικτό σε κατ΄ επείγουσες περιπτώσεις. Εφόσον απαιτείται,  οι παραδιδόμενες επίσημες μεταφράσεις από δικηγόρο μπορούν να χαρτοσημανθου΄ν με την επισήμανση και σφραγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ή Αθηνών αντίστοιχα,  για το γνήσιο της υπογραφής του δικηγόρου που μεταφράζει.

Περαιτε΄ρω κάθε δικηγόρος για μεταφράσεις της δικηγορικής μας εταιρίας παραδίδει επικυρωμένα αντίγραφα όλων των ανωτέρω  εγγράφων, πτυχίων και πιστοποιητικών τα οποία μπορούν να χορηγηθούν, με κόστος προσαρμοσμένο στη σύγχρονη ελληνική οικονομική πραγματικότητα.

Στόχος μας είναι να σας παραδίδουμε ακριβείς μεταφράσεις υψηλού επιπέδου στο μικρότερο δυνατό χρόνο με μεγάλη προσοχή όμως στη λεπτομέρεια, όπως ακριβώς και στις υπόλοιπες δικηγορικές μας υπηρεσίες.

Online επίσημη μετάφραση από δικηγόρο

Το δικηγορικό γραφείο για μεταφράσεις στην Αθήνα και  Θεσσαλονίκη παρέχει τη δυνατότητα online μετάφρασης εγγράφων όλων των ειδών εξ΄ αποστάσεως, έχοντας τη δυνατότητα να σας εξυπηρετήσουμε χωρίς φυσική παρουσία σας στα γραφεία μας για μεταφράσεις σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, παρέχοντας έτσι οικονομικές επίσημες μεταφράσεις σε σύντομο χρόνο καθώς και επικύρωση μετάφράσης από δικηγόρο.

Μπορείτε να σκανάρετε το έγγραφο που θέλετε να μεταφράσουμε και να το στείλετε στο e-mail μας: [email protected] στη μεταφραστική υπηρεσία μας και εμείς  θα το μεταφράσουμε – επικυρώσουμε θα το αποστείλουμε ηλεκτρονικά στο e-mail σας για να μπορείτε να το εκτυπώσετε όσες φορές θέλετε καθώς και με courier (γενική ταχυδρομική)  όπου μας υποδείξετε σε όλη την Ελλάδα. Η πληρωμή της μετάφρασης μπορεί να γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της δικηγορικής εταιρίας μας.

Μεταφράσεις αυθημερόν

Μεταφράσεις αυθημερόν μπορεί να παρέχει το δικηγορικό μας γραφείο για μεταφράσεις στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη κυρίως σε πτυχία αγγλικών ή άλλων ξένων γλωσσών, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα, εφόσον υφίσταται άμεση ανάγκη αυθημερόν μετάφρασης πχ. καταληκτική προθεσμία προκήρυξης ΑΣΕΠ ΄ή άλλου φορέα, κλήτευση από αρμόδια εφορία για παροχή μεταφρασμένων εγγράφων κατοίκων εξωτερικού κτλ. Οι μεταφράσεις αυθημερόν παρέχονται μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης και εφόσον το φόρτο εργασίας των μεταφραστών δικηγόρων μας το επιτρέπει

Επίσημη μετάφραση από δικηγόρο πτυχίου αγγλικών και λοιπών πτυχίων ξένων γλωσσών

Ενδεικτικά πτυχία ξένων γλωσσών που έχουμε μεταφράσει και επικυρώσει

 • LOWER CAMBRIDGE, MICHIGAN, TIE
 • PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) CAMBRIDGE –  MICHIGAN
 • BULATS CAMBRIDGE
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)
 • ECPE – EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH
 • Πιστοποιητικό D.A.L.F
 • DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE)
 • DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES)
 • DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4)
 • DELF B2
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2
 • GOETHE – ZERTIFIKAT C1
 • GOETHE – ZERTIFIKAT B2
Επίσημη μετάφραση από δικηγόρο και επικύρωση πιστοποιητικών γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Μετάφραση πιστοποιητικού Microsoft
 • Μετάφραση πιστοποιητικού ACTA
 • Μετάφραση πιστοποιητικού DIPLOMA
 • Μετάφραση πιστοποιητικού ECDL
 • Μετάφραση πιστοποιητικού Global Cert
 • Μετάφραση πιστοποιητικού Infocert
 • Μετάφραση πιστοποιητικού i-skills
 • Μετάφραση πιστοποιητικού Infotest
 • Μετάφραση πιστοποιητικού keyCERT
 • Μετάφραση πιστοποιητικού Vellum
Μετάφραση αναλυτικής βαθμολογίας στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά από ελληνικά ή και αντίστροφα καθώς και:
 • Μετάφραση Τίτλοι σπουδών (πτυχία) ΑΕΙ και ΤΕΙ
 • Μετάφραση Απολυτήριο Λυκείου
 • Μετάφραση Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Μετάφραση Εκκαθαριστικού εφορίας
 • Μετάφραση Βεβαίωσης αποδοχών
 • Μετάφραση Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Μετάφραση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 • Μετάφραση Ληξιαρχικής πράξης γάμου
Πιστοποιημένοι δικηγόροι για μεταφράσεις Αθήνα Ι Θεσσαλονίκη

Οι επίσημες μεταφράσεις από δικηγόρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώπιον οποιουδήποτε φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού όπως ΑΣΕΠ, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμια, Τράπεζες, Υπουργείο εξωτερικών  κτλ.

Με το νόμο 4194/2013 ορίστηκε ότι ο δικηγόρος που μεταφράζει πρέπει παράλληλα να δηλώνει την επάρκεια του προκειμένου η επίσημη μετάφραση και επικύρωση να έχει ισχύ. Επί του μεταφρασμένου κείμενου για την εγκυρότητα της μετάφρασης πρέπει να τίθεται το παρακάτω κείμενο κατά την επικύρωση μεταφράσεων:

“ Ακριβής μετάφραση στην ελληνική από την αγγλική γλώσσα του εγγράφου, του οποίου νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο επισυνάπτεται στην παρούσα, εκδίδω δε την μετάφραση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 γ΄  του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), βεβαιώνοντας συγχρόνως ότι έχω επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μεταφράζω. Η ως άνω μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 γ΄ του άνω Κώδικα “ 

Που μπορώ να κάνω επίσημη μετάφραση;

Ως επίσημη μετάφραση στην καθομιλουμένη ορίζεται οποιαδήποτε μετάφραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικούς φορείς, προκηρύξεις πάσης φύσεως όπως ΑΣΕΠ, Δήμων κτλ. καθώς αναγνωρίζεται και βεβαίωνεται τόσο η εγκυρότητα της μετάφρασης αλλά και που μεταφραζόμενου εγγράφου.

Η επίσημη μετάφραση και επικύρωση από δικηγόρο θεωρείται έγκυρη και ισχυρή και αν δεν ορίζεται διαφορετικά ισχύει επ’ αόριστον. Επίσημη μετάφραση μπορεί συμπερασματικά να γίνει σε δικηγόρο – πιστοποιημένο μεταφραστή καθώς και στη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών εφόσον απαιτείται.

Με έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων παρέχονται διευκρινίσεις περί των υπηρεσιών, των φορέων και των προσώπων που διενεργούν μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στις υπηρεσίες της, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους.

Ύστερα από ερωτήματα υπαλλήλων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), τη σχετική αλληλογραφία μεταξύ του Τμήματος Δ’-Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) αυτής και της Διεύθυνσης Ε3 Διοικητικών & Δικαστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και το αριθ. μητρώου ΠΕΕΜΠΙΠ 2018/10/059/2.10.2018 έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ), για το παραπάνω σε περίληψη θέμα, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μετάφραση αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων διενεργούν:

Οι δικηγόροι, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου γ’ της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.4194/2013 (Α’ 208), σύμφωνα με τις οποίες, στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται, μεταξύ των άλλων «Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε».

Επικύρωση από δικηγόρο κόστος.

Η επικύρωση πάσης φύσεως εγγράφων από δικηγόρο της δικηγορικής μας εταιρίας κοστίζει 20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Σε περίπτωση που η επικύρωση αφορά πολλαπλά έγγραφα η επικύρωση από δικηγόρο μπορεί ανα περίπτωση να κοστολογηθεί με ΄έκπτωση εως και 75% επί της αρχική τιμής για επικύρωση.

Επικύρωση διαβατηρίου αλλοδαπού κόστος

Η επικύρωση από δικηγόρο διαβατηρίου ανέρχεται στο ποσό των 20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δύναται ανα περίπρωση να γίνει αυθημερόν στα γραφεία μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Περαία Θεσσαλονίκης κατόπιν ππροηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας

Επικύρωση και επίσημη μετάφραση πτυχίου αγγλικών lower ή proficiency από δικηγόρο κόστος

Η επικύρωση και επίσημη μετ’αφραση πτυχίου lower  ή proficiency ή αλλης γλώσσας ανέρχεται σε 30 Ευρώ +ΦΠΑ και εφόσον ζητηθεί και υπάρχει διαθεσιμότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και αυθημερόν.

Δικηγορικό γραφείο μεταφράσεις: ενδεικτικό κόστος επίσημης μετάφρασης και επικύρωσης από δικηγόρο

Ζητήστε κοστολόγηση άμεσα για οποιαδήποτε μετάφραση. Ενδεικτικές μεταφράσεις που έχουμε πραγματοποιησεί

 • Μεταφράσεις καταλόγων menu
 • Μεταφράσεις Βιογραφικών
 • Μεταφράσεις Συστατικών Επιστολών
 • Μεταφράσεις Φυλλαδίων
 • Μεταφράσεις Αλληλογραφίας
 • Μεταφράσεις Συνοδευτικών Επιστολών
 • Νομικές μεταφράσεις
 • Ιατρικές μεταφράσεις
 • Τεχνικές μεταφράσεις
 • Λογοτεχνικές μεταφράσεις
 • Οικονομικές ματαφράσεις
 • Εμπορικές Μεταφράσεις-Μεταφράσεις Ιστοσελίδων
 • Πτυχία
 • Πιστοποιητικά
 • Ιατρικές μεταφράσεις
 • Καταστατικά εταιριών
 • Βεβαιώσεις
 • Νομικά Κείμενα
 • Αγοραπωλησίες ακινήτων

Περαιτέρω, αναλαμβάνουμε την επίσημη μετάφραση και  επικύρωση πάσης φύσεως εγγράφων που φέρουν την επισήμανση των εγγράφων με την σφραγίδα της Χάγης (Apostille).

Η σφραγίδα της Χάγης χορηγείται σε πρωτότυπα δημόσια έγγραφα, ή σε ακριβή αντίγραφα της εκδοθείσας αρχής τα οποία έχουν ισχύ πρωτοτύπου. Η σφραγίδα Χάγης δεν χορηγείται σε απλά φωτοαντίγραφα.

Επίσημη μετάφραση από δικηγόρο. Σημειώνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η σφραγίδα της Χάγης για τις χώρες:

ΑΥΣΤΡΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ – ΙΤΑΛΙΑ – ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΠΟΛΩΝΙΑ – ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ

για τα ακόλουθα έγγραφα των Δήμων – Ληξιαρχείων:

 • Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
 • Άδεια Γάμου κλπ.

Επίσημη μετάφραση από δικηγόρο. Πιστοποιημένοι δικηγόροι για μεταφράσεις Αθήνα Ι Θεσσαλονίκη 7

Δείτε επίσης:

 

Οι νομικές υπηρεσίες μας:

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button