‘Αρθρα και Ενημέρωση

Άμεση ενημέρωση και χρήσιμα θέματα που σας αφορούν.

Η διατροφή ανηλίκου

Η διατροφή ανηλίκου

  • 21 Ιουνίου 2017
  • e-nomika
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η διατροφή ανηλίκου

Διατροφή ανήλικου τέκνου ή τέκνων.

Ίσως το μεγαλύτερο ζήτημα που ανακύπτει από ένα διαζύγιο όταν υπάρχουν παιδιά από τον γάμο είναι η καταβολή διατροφής για τις ανάγκες τους.

Όταν ο γάμος λύεται με συναινετικό διαζύγιο, η διατροφή των τέκνων και το ποσό που θα καταβάλει ο υπόχρεος γονέας μπορεί να ρυθμιστεί με ιδιωτικό συμφωνητικό το ποσό της διατροφής. Σε περίπτωση αντιδικίας θα πρέπει να ακολουθηθεί δικαστική διαδικασία για διεκδίκηση διατροφής.

Τονίζεται ότι η ελληνική νομοθεσία έχει προβλέψει την αναγκαιότητα καταβολής διατροφής και ως εκ τούτου ο υπόχρεος σε καταβολή διατροφής που αρνείται να καταβάλει διατροφή αντιμετωπίζει ποινικές κυρώσεις αλλά και κατάσχεση κινητής και ακίνητης περιουσίας ακόμα δε και του μισθού του κατά το ήμισυ (50%).

Δικαίωμα διατροφής του ανήλικου  τέκνου στοιχειοθετείται όταν το ανήλικο δεν έχει εισόδημα επαρκές για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του ακόμα και αν έχει περιουσία στο όνομα του.

Το ποσό της διατροφής προσδιορίζεται εφόσον σταθμιστεί το ελάχιστο δυνατό κόστος αξιοπρεπούς διαβίωσης του ανήλικου παιδιού σε συνάρτηση με την ικανότητα οικονομικής συνεισφοράς των γονέων στη διατροφή του.  Οι γονείς δηλαδή συνεισφέρουν στις ανάγκες  διατροφής του τέκνου ανάλογα με τις δυνάμεις τους (τα εισοδήματα τους επί της ουσίας).

Η υποχρέωση διατροφής πηγάζει εκ του νόμου (διατάξεις αναγκαστικού δικαίου) και για αυτό το λόγο παραίτηση από το δικαίωμα διατροφής ανήλικου τέκνου δεν μπορεί να γίνει. Αν υπάρξει μια τέτοια συμφωνία έγγραφη (ιδιωτικό συμφωνητικό) ή μη δεν έχει κανένα κύρος και συνεπώς καθίσταται μη νόμιμη.

Τέλος, για την εξακρίβωση της οικονομικής δυνατότητας καταβολής του γονέα που αρνείται να καταβάλει διατροφή στο τέκνο ή τέκνα του, κρίνεται αναγκαία η υποβολή αιτήσεως μέσω δικηγόρου στον αρμόδιο Εισαγγελέα για χορήγηση εισαγγελικής εντολής με την οποία ο εν διαστάσει σύζυγος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα φορολογικά στοιχεία του εναγόμενου σε αγωγή διατροφής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά (09.00-14.300 και 18.00-20.00) στο γραφείο μας στο τηλέφωνο 2392 181 200

Tags: , , , , ,