Δικαίωση για δανειολήπτες με χρέη 150.000€ 1

Δικαίωση για δανειολήπτες με χρέη 150.000€

Η υπόθεση

Αίτηση δανειοληπτών για υπαγωγή στο ν.3868/2010 (γνωστός και ως νόμος «Κατσέλη» για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά), λόγω αδυναμίας πληρωμής οφειλών.

Το αποτέλεσμα

Με την υπ΄ αριθμό 981/2017 Απόφαση το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτές τις αιτήσεις αντρόγυνου δανειοληπτών με συνολικές οφειλές 150.000€, για υπαγωγή στο ν.3869/2010 (γνωστός και ως νόμος «Κατσέλη» για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά). Το δικαστήριο δέχτηκε την αδυναμία πληρωμής των αιτούντων, διέταξε την προστασία την κύριας κατοικίας τους και των ΙΧ αυτοκινήτων τους και όρισε δόση 50€ μηνιαίως για καθένα από τους δανειολήτες. Η δόση των οφειλών πριν τη δικαστική ρύθμιση ανέρχονταν σε 800 Ευρώ και μειώθηκε σε 50, καθώς το Δικαστήριο έλαβε υπόψιν την μικρή ικανότητα αποπληρωμής των δανειοληπτών. Περαιτέρω, το Δικαστήριο απέρριψε την ένσταση των Τραπεζών για δόλο των οφειλετών και για υπερβολικό δανεισμό. Ενδιαφέρον προκαλεί η κρίση ότι: « Με το νόμο 3869/2010 παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των χρεών του, με απαλλαγή από αυτά… Μια τέτοια απαλλαγή χρεών δεν παύει να εξυπηρετεί και ευρύτερα το γενικό συμφέρον, καθώς οι πολίτες επανακτούν την αγοραστική τους δύναμη, προάγοντας την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα» Την δικαστική εκπροσώπηση των οφειλετών ανέλαβε ο δικηγόρος Μιχαήλ Ζηδιανάκης.

Δείτε περισσότερα για δικηγόροι Θεσσαλονίκη

Μενού
Call Now Button