Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής με ανακοπή 1

Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής με ανακοπή

Η υπόθεση

Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής για δάνειο 15.000€

Το αποτέλεσμα

Η Τράπεζα προέβη σε καταγγελία του δανείου και ζητούσε όλο το ποσό των 15.000€ από τους δανειολήπτες καθώς εξέδωσε διαταγή πληρωμής. Με την υπ΄αριθμ. 2255/2017 απόφαση του το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης ακύρωσε τη διαταγή πληρωμής και έκανε εν μέρει δεκτή την ανακοπή των δανειοληπτών. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο υπολογισμός του επιτοκίου με βάσει το έτος 360 ημερών προσκρούει στη αρχή της διαφάνειας, καθώς ο καταναλωτής – δανειολήπτης δεν πληροφορείται το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο, όπως αυτό θα έπρεπε να προσδιορίζεται και για κάθε μέρα επιβαρύνεται παρανόμως με περισσότερους τόκους κατά ποσοστό 1,3889%. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης.

Δείτε περισσότερα για δικηγόροι Θεσσαλονίκη

Μενού
Call Now Button