Μηνιαία δόση 40€ για δανειολήπτη, από 300 € που ζητούσε η Τράπεζα 1

Μηνιαία δόση 40€ για δανειολήπτη, από 300 € που ζητούσε η Τράπεζα

Η υπόθεση

Ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα Νοικοκυριά με μηνιαία δόση 40€ για δανειολήπτη, από 300 € που ζητούσε η Τράπεζα πριν τη δικαστική ρύθμιση

Το αποτέλεσμα

Με την υπ’ αριθμ. 3821/2017 απόφαση χορήγησης προσωρινής διαταγής, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, διέταξε τη ρύθμιση οφειλής δανειολήπτριας με οφειλές 32.000€ με δόση μόλις 40€. Το Ειρηνοδικείο πιθανολόγησε την ευδοκίμηση της αιτήσεως του για ένταξη στο νόμο Κατσέλη και διέταξε την αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων εις βάρος του δανειολήπτη. Η δόση πριν τη δικαστική ρύθμιση ανέρχονταν σε 300 Ευρώ το μήνα και ρυθμίστηκε δικαστικά στο πόσο των 40€ Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης.

Δείτε περισσότερα για δικηγόροι Θεσσαλονίκη

Μενού
Call Now Button