Με την υπ’ αριθμόν 48/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών, το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση των εντολέων μας για υπαγωγή τους στο καθεστώς του Ν.3869/2010 («νόμος Κατσέλη»).

Ειδικότερα το δικαστήριο εφάρμοσε κούρεμα άνω του 73% επί του συνολικού χρέους το οποίο ξεπερνούσε τις 465.000,00 ευρώ. Οι αιτούντες είναι σύζυγοι με δύο τέκνα και το συνολικό του εισόδημα έφτανε τα 1.188 ευρώ, προερχόμενο από τον μισθό του συζύγου καθώς η σύζυγος είναι άνεργη, το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης και την οικονομική βοήθεια που λάμβαναν από τους γονείς τους. Με την ρύθμιση του δικαστηρίου και την υπαγωγή των εντολέων μας στο νόμο Κατσέλη, οι μηνιαίες τους καταβολές στις πιστώτριες ορίστηκαν στα 113,00 ευρώ για τους πρώτους 36 μήνες ενώ παράλληλα εξαιρέθηκαν από την εκποίηση η κύρια κατοικία των αιτούντων, ένα αγροτεμάχιο που βρίσκονταν στην κυριότητα του συζύγου και ένα ΙΧ. Με το πέρας των 36 μηνών και για την διάσωση της κατοικίας του οι αιτούντες θα καταβάλουν για 17 χρόνια 578,00 ευρώ ως μηνιαία καταβολή. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης.

 

Μενού
Call Now Button