Τι είναι η γονική παροχή

Με τον όρο γονική παροχή εννοείται η παροχή περιουσίας μόνο από οποιονδήποτε γονέα σε τέκνο, χωρίς κανένα αντάλλαγμα εκ μέρους του τέκνου, με σκοπό είτε την έναρξη επαγγέλματος, είτε την έναρξη αυτοτελούς διαβίωσης.

Για τη γονική παροχή απαιτείται σύμβαση μεταξύ του γονέα και του τέκνου. Αν αφορά σε κινητά πράγματα συστήνεται χωρίς τύπο, ενώ αν αφορά σε ακίνητο πρέπει να συνταχθεί συμβολαιογραφική πράξη και να μεταγραφεί στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο. Για τη γονική παροχή ισχύουν ιδιαίτεροι φορολογικοί κανόνες, ενώ επιπρόσθετη επιβάρυνση δημιουργούν τα έξοδα μεταβίβασης και μεταγραφής, σε περίπτωση ακινήτου.

Δείτε περισσότερα για νομικά θέματα:

 

Μενού
Call Now Button