ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Διαγραφή οφειλών, προστασία Α΄ κατοικίας: Τι ισχύει στο νόμο Κατσέλη.

Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης  

νόμο κατσέλη δικηγόρος θεσσαλονίκη

Με την πλειοψηφία των δανείων να βρίσκονται στο κόκκινο και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ύψη, η δικαστική ρύθμιση ή διαγραφή ανά περίπτωση οφειλών μέσω του νόμου Κατσέλη για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, αποτελούσε πολλές φορές τη μοναδική λύση σωτηρίας για όσους βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής.

Ωστόσο, αρκετές αιτήσεις οφειλετών που κατατέθηκαν με το νόμο Κατσέλη απορρίφθηκαν από τα αρμόδια δικαστήρια για διάφορους λόγους, οι οποίοι θα αναλυθούν κατωτέρω.

Στην περίπτωση αυτή, οι οφειλέτες έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, καθώς υπάρχουν νομικές κινήσεις τις οποίες με τη συνδρομή του δικηγόρου τους μπορούν να πραγματοποιήσουν. Οι ενέργειες αυτές ποικίλουν ανάλογα με το σκεπτικό της απόφασης που εξέδωσε το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, και συγκεκριμένα ανάλογα με το λόγο για τον οποίο απέρριψε την αίτηση του οφειλέτη.

Ο οφειλέτης, εν προκειμένω, μπορεί να επιδιώξει να προχωρήσει με την άσκηση έφεσης κατά της πρωτόδικης απορριπτικής απόφασης, η οποία τον απέκλεισε από τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Επί του παρόντος άρθρου θα επιχειρηθεί μια ανάλυση της διαδικασίας άσκησης της έφεσης, των λόγων που δύνανται να προβληθούν καθώς και τις συνέπειες από την άσκηση της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο προσβάλλεται με το ένδικο μέσο της έφεσης είτε έχει κάνει δεκτή την αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή του στη διαδικασία είτε την έχει απορρίψει.

  1. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ  ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΕΦΕΣΗΣ

Η απόρριψη της αίτησης μπορεί να γίνει είτε για τυπικούς λόγους π.χ. λόγω αοριστίας ή μη νομότυπης διενέργειας προδικαστικής πράξης είτε για ουσιαστικούς λόγους, δηλαδή μη πλήρωσης των αυστηρών προϋποθέσεων του άρθρου 1 του ν. 3869/2010. Ακολουθεί, επομένως, μια διάκριση ως προς τους λόγους απόρριψης.

Α. Τυπικοί λόγοι απόρριψης της αίτησης του νόμου Κατσέλη

Η αίτηση του οφειλέτη μπορεί να απορριφθεί για τυπικούς λόγους, δηλαδή χωρίς να εξετάσει τις ουσιαστικές προϋποθέσεις υπαγωγής ο δικαστής. Τέτοιες περιπτώσεις αφορούν στην έλλειψη κάποιας διαδικαστικής προϋπόθεσης, όπως η ελαττωματική παράσταση, η έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης, η ικανότητα διαδίκου και η καθ’ ύλην και τοπική αναρμοδιότητα. Στην ίδια έννοια των διαδικαστικών προϋποθέσεων  εμπίπτει και το ορισμένο του δικογράφου, η εκκρεμοδικία, η έλλειψη έννομου συμφέροντος αλλά και η τήρηση της προδικασίας π.χ. επιδόσεις.

Διαγραφή οφειλών, προστασία Α΄ κατοικίας: Τι ισχύει στο νόμο Κατσέλη. 9

Β. Ουσιαστικοί λόγοι απόρριψης της αίτησης του νόμου Κατσέλη

Υπάρχει, ωστόσο, και η περίπτωση μία αίτηση να απορριφθεί για κάποιον ουσιαστικό λόγο. Ενδεικτικά, ως τέτοιοι λόγοι απόρριψης μπορεί να είναι ότι ένας οφειλέτης έχει την εμπορική ιδιότητα ή ότι είχε δόλο όταν αναλάμβανε τις δανειακές του υποχρεώσεις γιατί γνώριζε ότι δεν μπορεί να τις ικανοποιήσει.

Ειδικά η περίπτωση της απόρριψης της αίτησης λόγω δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμής αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία απόρριψης αιτήσεων υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη, που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι που ασχολούνται με δάνεια και τραπεζικές υποθέσεις.

Αναφορικά με το δόλο, η πλειονότητα των δικαστών απορρίπτουν τις αιτήσεις με το σκεπτικό ότι ο δανειολήπτης γνώριζε κατά την εκταμίευση του δανείου ότι δεν θα μπορεί στο μέλλον να το αποπληρώσει και παρ’ όλα αυτά προχώρησε στην εκταμίευσή του. Ο νομοθέτης δεν επιδιώκει την ένταξη στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη εκείνων των οφειλετών, οι οποίοι καρπώθηκαν οφέλη από την υπερχρέωση τους, βρέθηκαν σε ευνοϊκή οικονομική θέση με απόκτηση κινητών και ακίνητων πραγμάτων δημιουργώντας χρέη αλλά είχαν εξαρχής σκοπό να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3869/2010 περί ρύθμισης και απαλλαγής των χρεών ή βρέθηκαν σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών με έντονη τη δική τους υπαιτιότητα.

‘Ετι περαιτέρω, η συχνότερη ερώτηση που δεχόμαστε στα γραφεία μας είναι πόσο κοστίζει η έφεση για το νόμο Κατσέλη. Πρωταρχικής σημασίας είναι η σωστή νομική συμβουλή και αξιολόγηση της υπόθεσης ούτως ώστε  να αξιολογηθεί αν η έφεση είναι το ορθότερο μέσο για την επίλυση του προβλήματος και ποια η τύχη της εφέσεως στις δικαστικές αίθουσες. Εν συνεχεία η κάθε υπόθεση αξιολογείται και κοστολογείται αναλόγως της δυσκολίας της.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες νομικές συμβουλές και για εκπροσώπηση σας σε έφεση απόφασης του νόμου Κατσέλη, σε υποθέσεις με κόκκινα δάνεια και εν γένει τραπεζικά θέματα μπορείτε να απευθύνεστε στα δικηγορικά μας γραφεία:

Δικηγόροι για δάνεια Θεσσαλονίκη:  2310 500 442             2392 181 200 (Περαία Θεσσαλονίκης)

Δικηγόροι για δάνεια Αθήνα: 21 0958 5365

  (ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00-14:30 & 18:00-20:00 – εκτός Παρασκευής΄)

 

 

_______________________________________________________________

(παλαιότερη δημοσίευση)

Πρέπει να τονιστεί ότι η πρώτη κατοικία προστατεύεται από κατάσχεση και πλειστηριασμό μόνο για όσους έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και συγκεκριμένα για όσους υποβάλλουν αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο) μέχρι 31/12/2018. Στη συνέχεια δυστυχώς κανένας δανειολήπτης που δεν πληρώνει τις οφειλές του (δάνεια, δημόσιο κτλ.), δεν θα μπορεί να διασώσει δικαστικά την κύρια κατοικία του.

Ενημέρωση άρθρου 27/04/2020 (update)

Ο νέος νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας δίνει τη δυνατότητα διευθέτησης οφειλών με παράλληλη διαγραφή. Για περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε λεπτομέρειες εδώ ή να μας καλέσετε στο 2310500442

Ωστόσο, όσοι υπαχθούν προστατεύουν την κύρια κατοικία τους και παράλληλα μπορούν να πετύχουν ρύθμιση αλλά και κούρεμα των οφειλών τους υπό προϋποθέσεις (όπως πχ. όταν η  εμπορική αξία της κύριας κατοικίας του δανειολήπτη-οφειλέτη είναι μικρή, όταν έχει χαμηλά εισοδήματα κλπ.).

Περαιτέρω, ακόμα μεγαλύτερο κούρεμα χρεών μπορούν να πετύχουν  όσοι δεν έχουν κύρια κατοικία και εν γένει αξιόλογη περιουσία, καθώς στην περίπτωση που έχουν μικρό ή μηδενικό  εισόδημα ,οι οφειλές τους μπορούν να διαγραφούν ακόμα και ολικά ή σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Η δικαστική ρύθμιση δε για όσους δεν έχουν α΄ κατοικία, έχει διάρκεια μόνο τρία (3) έτη και στη συνέχεια ο οφειλέτης απαλλάσσεται από τα χρέη του, εφόσον τηρήσει τη ρύθμιση.

Εν γένει, μπορεί να επιτευχθεί μια δίκαιη ρύθμιση όλων των οφειλών  προς Τράπεζες, Δημόσιο και ιδιώτες, η οποία θα δώσει οριστική λύση στους οφειλέτες καθώς λαμβάνονται υπόψη οι  ανάγκες και το κόστος διαβίωσης τους και η πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής τους.

Η άγνοια μάλιστα πολλών δανειοληπτών για την ύπαρξη του εν λόγω νόμου, τους οδήγησε να υπογράψουν ασύμφορες τραπεζικές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να καλούνται να πληρώνουν επ΄ αόριστον δόσεις χωρίς η οφειλή τους να μειώνεται ουσιαστικά.

Με την υπαγωγή τους στο νόμο, εφόσον πληρούν τα κριτήρια, η κατάσταση αυτή μπορεί να ανατραπεί, αρπάζοντας έτσι την ευκαιρία να ορθοποδήσουν οικονομικά και να διευθετήσουν οριστικά τα χρέη τους.

Αξίζει να επισημανθεί ότι με την κατάθεση και επίδοση της αίτησης, οι οφειλές από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες εφόσον δεν έχει εγγραφεί υποθήκη, παγώνουν (σταματούν να τοκίζονται) και οι Τράπεζες και οι Εισπρακτικές Εταιρίες, σταματούν τις τηλεφωνικές οχλήσεις, καθώς πλέον αρμόδιο για να ρυθμίσει ή διαγράψει τα χρέη καθίσταται το Δικαστήριο.

Σίγουρα, η υπαγωγή στο νόμο δεν είναι πανάκεια και για αυτό θα πρέπει να εξετάζεται ενδελεχώς η κάθε περίπτωση, καθώς για κάποιους οφειλέτες η υπαγωγή αποτελεί πραγματικά την σωτηρία τους, για κάποιους άλλους όμως μπορεί να είναι ασύμφορη και να ενδείκνυται κάποια άλλη διαδικασία.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία ή εναλλακτική πρόταση διευθέτησης των οφειλών σας και των δανείων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο δικηγορικό μας γραφείο τηλεφωνικά (09.00-14.30 & 18.00-20.00) στο 2310 500 442 , 2392 181 200 .

Διαβάστε περισσότερα για κόκκινα δάνεια εδώ

 

 

νόμο κατσέλη δικηγόρος θεσσαλονίκη

 

Δείτε περισσότερα για δικηγόροι Θεσσαλονίκη

αμοιβή δικηγόρου για νόμο Κατσέληαπαλλαγή οφειλετώνδανειολήπτεςδιαγραφή δανείωνδικηγορικό γραφείοδικηγόροι Αθήναδικηγόροι για δάνεια αθήναδικηγόροι για δάνεια τραπεζώνδικηγόροι για δάνεια τραπεζών θεσσαλονίκηδικηγόροι για κόκκινα δάνειαδικηγόροι για κόκκινα δάνεια αθήναδικηγόροι για κόκκινα δάνεια θεσσαλονίκηδικηγόροι για υπερχρεωμένα νοικοκυριάδικηγόροι για χρέηδικηγόροι που ασχολούνται με δάνεια Αθήναδικηγόροςδικηγόρος για δάνειαδικηγόρος για δάνεια αθήναδικηγόρος για δάνεια θεσσαλονίκηδικηγόρος για έφεση νόμου κατσέληδικηγόρος για νόμο κατσέληδικηγόρος για τράπεζεςδικηγόρος για χρέοςδικηγόρος περαίαέφεση νόμου κατσέληκόκκινα δάνειακόκκινα δάνεια κούρεμακούρεμα χρεώνμέχρι πότε ισχύει ο νόμος ΚατσέληΝόμος Κατσέληνόμος Κατσέλη ποιοι υπάγονταιΝόμος Κατσέλη προϋποθέσειςνόμος Κατσέλη τι είναιπλειστηριασμοί πρώτης κατοικίαςποσο κοστιζει η εφεση για τον νομο κατσεληπροθεσμία για νόμο Κατσέληπροστασία πρώτης κατοικίαςρυθμίσεις οφειλώνρύθμιση δανείωνρύθμιση οφειλών πιστωτικών καρτών

avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button