‘Αρθρα και Ενημέρωση

Άμεση ενημέρωση και χρήσιμα θέματα που σας αφορούν.

Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης κληρονομητηρίου

Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης κληρονομητηρίου

  • 21 Ιουνίου 2017
  • e-nomika
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης κληρονομητηρίου

Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά έκδοσης κληρονομητηρίου

 

Κάθε κληρονόμος, που δικαιούται μερίδιο σε κάποια κληρονομία, μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο να του παρέχει πιστοποιητικό για το κληρονομικό του δικαίωμα και για τη μερίδα που του αναλογεί. Το πιστοποιητικό αυτό ονομάζεται κληρονομητήριο και δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό του – κληρονόμο να ασκήσει τα όποια δικαιώματά του επί της κληρονομούμενης περιούσιας, προβαίνοντας σε ανάλογες ενέργειες.

Διαδικασία:

  1. Κατάθεση της αίτησης έκδοσης κληρονομητηρίου στη γραμματεία του δικαστηρίου.
  2. Ανάρτηση – δημοσίευση της αίτησης έκδοσης κληρονομητηρίου για έντεκα (11) ημέρες, αρχής γενομένης από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης της ως άνω αίτησης.
  3. Κατάθεση προτάσεων στο δικαστήριο και προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών: ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων / πλησιεστέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης από το Ειρηνοδικείο και το Πρωτοδικείο, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης, πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος.
  4. Κατόπιν ο αρμόδιος Ειρηνοδίκης ελέγχει τη νομιμότητα του συνόλου των εγγράφων και εν συνεχεία εκδίδει το κληρονομητήριο.
  5. Μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την έκδοση του κληρονομητήριου κατατίθεται αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού τελεσιδικίας, με τη λήψη του οποίου ολοκληρώνεται η όλη διαδικασία.
Tags: ,