‘Αρθρα και Ενημέρωση

Άμεση ενημέρωση και χρήσιμα θέματα που σας αφορούν.

Διαζύγιο κατ’ αντιδικία

Διαζύγιο κατ’ αντιδικία

  • 21 Ιουνίου 2017
  • e-nomika
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διαζύγιο κατ’ αντιδικία

Διαζύγιο κατ΄ αντιδικία:

Δυστυχώς το διαζύγιο κατ΄ αντιδικία είναι τις περισσότερες φορές μια λύση που ακολουθείται όταν δεν συμφωνούν και οι δύο σύζυγοι σε ομαλή λύση με συναινετικό διαζύγιο.

Συνήθεις περιπτώσεις ο εν διαστάσει σύζυγος να αποφεύγει την οποιαδήποτε επικοινωνία ή να αρνείται πεισματικά να συναινέσει σε διαζύγιο. Η κατάσταση δε περιπλέκεται ακόμα περισσότερο όταν τίθενται θέματα περιουσιακών διαφορών των συζύγων,  ζητήματα διατροφής των παιδιών, ανάθεσης της επιμέλειας και ασυμφωνίες στον τρόπο επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα.

Αποτέλεσμα της ως άνω κατάστασης η μακροχρόνια αντιδικία με σημαντικό οικονομικό κόστος διαζυγίου και λοιπών ενεργειών και το κυριότερο ψυχολογική ταλαιπωρία για όλα τα μέρη, η οποία πολλές φορές καταλήγει να μεταφέρεται στο ανήλικο τέκνο.

Στόχος λοιπόν ενός καλού δικηγόρου που χειρίζεται υποθέσεις διαζυγίων και οικογενειακού δικαίου θα πρέπει, κατά την κρίση του γράφοντος, να είναι η προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων των εν διαστάσει συζύγων και η εξάντληση όλων των μέσων συναινετικής λύσης και συμβιβασμού.

Σε περίπτωση αποτυχίας συμφωνίας για λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο, το διαζύγιο κατ΄αντιδικία είναι η μοναδική επιλογή.

Στην περίπτωση του κατ΄αντιδικία διαζυγίου, ο γάμος λύεται χωρίς τη συναίνεση του εν διαστάσει συζύγου:

Α) Διαζύγιο λόγω ισχυρού κλονισμού του γάμου

Β) Διαζύγιο  λόγω διάστασης των συζύγων μεγαλύτερης των δύο (2) ετών (διαζύγιο διετούς διάστασης).

Ισχυρός κλονισμός του γάμου μπορεί να προκληθεί σύμφωνα με τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων όταν  οι σχέσεις μεταξύ των συζύγων έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγόμενου ή και των δύο συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της εγγάμου συμβίωσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα.

Σημειώνεται δε ότι σε περίπτωση που συντρέχει  διγαμία, μοιχεία,  εγκατάλειψη συζυγικής στέγης,  επιβουλής της ζωής και την άσκησης ενδοοικογενειακής βίας, η επίκληση των ως άνω περιπτώσεων και η απόδειξή τους αρκεί για τη λύση του γάμου, χωρίς να απαιτείται να αποδειχθεί περαιτέρω και η τυχόν υπαιτιότητα  του ενός ή του άλλου συζύγου.

Συμπερασματικά, αυτό που θα πρέπει να εξεταστεί πρώτιστα είναι η νομική εκτίμηση της κατάστασης, οι πραγματικές προθέσεις των εν διαστάσει συζύγων και η διορατικότητα ως προς το χρόνο, το κόστος και τις δικαστικές ενέργειες που θα ακολουθουν συνήθως ένα διαζύγιο κατ΄ αντιδικία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά (09.00-14.300 και 18.00-20.00) στο γραφείο μας στο τηλέφωνο 2392 181 200

Tags: , , , , , ,