Κήρυξη κύριας διαθήκης και τεκμήριο γνησιότητας

«Αυτός που ζητεί να δημοσιευθεί ιδιόγραφη διαθήκη ενώπιον του ειρηνοδίκη μπορεί κατά τη δημοσίευση της να προσαγάγει δύο μάρτυρες, οι οποίοι μαρτυρούν ενόρκως για τη γνησιότητα της γραφής ή της υπογραφής του διαθέτη. Ο ειρηνοδίκης αφού ακούσει τους μάρτυρες μπορεί κατά τη δημοσίευση της ιδιόγραφης διαθήκης να την κηρύξει επιπλέον κυρία.»

 

`Αρθρο 1777          Ιδιόγραφη   διαθήκη   που  δημοσιεύτηκε  και  κηρύχθηκε  κύρια τεκμαίρεται γνήσια, αν επί πέντε χρόνια  από  τη  δημοσίευσή  της  δεν  αμφισβητήθηκε  η  γνησιότητά της σε δίκη ανάμεσα σε κάποιον απ` αυτούς  που αντλούν δικαιώματα απ` αυτήν και κάποιον απ` αυτούς που βλάπτονται  από την ύπαρξή της.

Δείτε περισσότερα για δικηγόροι Θεσσαλονίκη

Μενού
Call Now Button