ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Συναινετικό διαζύγιο εξπρές σε συμβολαιογράφο: Διαδικασία, δικαιολογητικά, κόστος

Συναινετικό διαζύγιο εξπρές σε συμβολαιογράφο: Διαδικασία, δικαιολογητικά, κόστος 

Για το Συναινετικό διαζύγιο εξπρές σε συμβολαιογράφο: Διαδικασία, δικαιολογητικά, κόστος, γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος – διαμεσολαβητής Θεσσαλονίκης

Το ζήτημα του συναινετικού διαζυγίου απασχολεί πολύ συχνά τα δικηγορικά μας γραφεία σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ιδίως μετά τον νέο  νόμο για το διαζύγιο που μετέθεσε την αρμοδιότητα για έκδοση  συναινετικού διαζυγίου από τα Δικαστήρια σε Συμβολαιογράφο, απαιτώντας παράλληλα την παράσταση δικηγόρου στο συναινετικό  διαζύγιο.

Με τη νέα διαδικασία για έκδοση συναινετικού διαζυγίου ενώπιον συμβολαιογράφου  μικραίνει κατά πολύ ο χρόνος έκδοσης του διαζυγίου, ο οποίος παλαιότερα μπορούσε να φτάσει ακόμα και τα δύο χρόνια. Ο γάμος  δεν λύνεται πλέον με δικαστική απόφαση, αλλά με συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας καταχωρείται στο ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί ο γάμος.

Η επιλογή του συναινετικού διαζυγίου είναι η προτιμότερη και κατά κανόνα παροτρύνουμε τους πελάτες μας να καταφεύγουν σε αυτή, ιδίως στις περιπτώσεις που υπάρχουν παιδιά από τον γάμο.

Δικηγόροι διαζυγίων στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα με επικεφαλή τον δικηγόρο Μιχαήλ Ζηδιανάκη αναλαμβάνουν όλα τα θέματα που αφορούν το διαζύγιο.

Με το συναινετικό διαζύγιο κλείνει οριστικά η υπόθεση, χωρίς να αναλώνονται οι εν διαστάσει σύζυγοι σε ψυχοφθόρες δικαστικές διαμάχες, οι οποίες παίρνουν χρόνο και φυσικά έχουν και σημαντικό οικονομικό κόστος. Έτσι δυστυχώς έχουμε το φαινόμενο δύο σύζυγοι να έχουν σταματήσει τη συμβίωση, να έχουν περάσει ακόμα και πέντε ή επτά χρόνια και να βρίσκονται ακόμα στις δικαστικές αίθουσες. Αν είχε επιλεγεί το συναινετικό διαζύγιο δεν θα χρειαζόταν όλη αυτή η ταλαιπωρία και θα μπορούσαν να προχωρήσουν μπροστά. Φυσικά υπάρχουν και οι περιπτώσεις που το ένα μέρος δεν θέλει να λυθεί η υπόθεση συναινετικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνίσταται να γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης λύσης μέσω της οικογενειακής διαμεσολάβησης και αν και αυτή δεν καρποφορήσει ξεκινά δικαστική διαμάχη με πρωταγωνιστές τους συζύγους.

Αν πρόκειται για μια απλή υπόθεση συναινετικού διαζυγίου δύο συζύγων, χωρίς παιδιά, κοινή περιουσία κτλ. η αντιδικία δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αν όμως υπάρχουν παιδιά, περιουσιακά θέματα, διατροφή η αντιδικία θα πάρει πολύ χρόνο και ενδεχομένως πολλά δικαστήρια, οπότε η το διαζύγιο κοινή συναινέσει μπορεί να λύσει το πρόβλημα καθώς λύνονται όλα τα θέματα διατροφής και επικοινωνίας.

Στόχος ενός δικηγόρου οικογενειακού δικαίου κατά τη λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο είναι να καταφέρει να ρυθμίσει όλα τα θέματα σχετικά με τον γάμο, τόσο αυτά που ήδη υπάρχουν, όσο και αυτά που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο της δικαστικής τροπής των πραγμάτων, η οποία συνήθως δυναμιτίζει τις σχέσεις των μερών και σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων όλη αυτή η ένταση που δημιουργείται έχει αντίκτυπο στα παιδιά.

Τα συναινετικά διαζύγια βοηθούν στην ομαλοποίηση της κατάστασης της λύσης ενός γάμου καθώς επί της ουσίας καταγράφονται οι συμφωνίες των συζύγων και η έκδοση συναινετικού διαζύγιο καθίσταται μια απλή διαδικασία οπου υπογράφεται από τους συζύγους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους με κοινή συναίνεση.

Συναινετικό διαζύγιο εξπρές σε συμβολαιογράφο: Διαδικασία, δικαιολογητικά, κόστος 7

Παρακάτω θα απαντήσουμε στις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις σχετικά με το συναινετικό διαζύγιο.

Μπορεί να γίνει συναινετικό διαζύγιο με έναν δικηγόρο;

Για την αίτηση για συναινετικό διαζύγιο σε συμβολαιογράφο απαιτούνται πλέον δύο δικηγόροι, ένας από την κάθε πλευρά, σε αντίθεση με τον παλιό νόμο όπου η εκπροσώπηση μπορούσε να γίνει και με έναν δικηγόρο.

Ποια θέματα ρυθμίζονται με συναινετικό διαζύγιο για τη λύση του γάμου;

Με τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου πέρα από τη λύση του γάμου μπορούν να ρυθμιστούν και θέματα διατροφής και επικοινωνίας. Ειδικότερα:

 • Η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων
 • Η διατροφή των ανήλικων τέκνων ή ενήλικων παιδιών που σπουδάζουν
 • Η επικοινωνία των παιδιών με τον άλλο γονέα. Μπορεί να οριστεί ο χρόνος που θα παίρνουν τα παιδιά με τον άλλο γονέα, συγκεκριμένες ημέρες και ώρες τις εβδομάδας, διανυκτέρευση τα σαββατοκύριακα ή κατά την περίοδο διακοπών, εορτών και καλοκαιριού.
 • Η διατροφή συζύγου
 • Η ρύθμιση της χρήσης οικογενειακής στέγης
 • Περιουσιακά Θέματα και εν γένει διαφορές

Πόσο χρόνο κάνει να βγει το συναινετικό διαζύγιο και να επέλθει η λύση του γάμου;

Ο χρόνος έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου και λύσης τους γάμου ορίζεται σε 11-12 ημέρες. Κάνουμε λόγο πλέον δηλαδή για συναινετικά διαζύγια εξπρες.  Πιο συγκεκριμένα:

Η έκδοση συναινετικού διαζυγίου προϋποθέτει την κατάρτιση έγγραφης συμφωνίας των συζύγων για τη λύση του γάμου (ιδιωτικό συμφωνητικό). ια την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης θα πρέπει να μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ημερών. Περαιτέρω, το γνήσιο των υπογραφών των συζύγων θα πρέπει να βεβαιώνεται από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη  του συναινετικού διαζυγίου ή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο των μερών εφόσον έχει ειδικό πληρεξούσιο. Συνεπώς το συναινετικό διαζύγιο είναι μια ιδιαίτερα σύντομη διαδικασία που περιλαμβάνει τη συμφωνία των συζύγων και η αμοιβή του δικηγόρου συνήθως είναι μικρότερη σε σχέση με το κατ’ αντιδικία διαζύγιο

Ποια είναι η διαδικασία για το συναινετικό διαζύγιο;

Ανάλυση της διαδικασίας έκδοσης συναινετικού διαζυγίου:  

 1. Συγκέντρωση δικαιολογητικών συναινετικού διαζυγίου
 2. Σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού  περι λύσης γάμου και ρύθμισης, επιμέλειας και επικοινωνίας ανήλικων τέκνων (εφόσον υπάρχουν) καθώς και διατροφής τέκνου (προαιρετικά) στο οποίο καταγράφονται οι συμφωνίες των συζύγων
 3. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη
 4. Κατάρτιση συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου συναινετικού διαζυγίου η οποία περιέχει τις συμφωνίες των συζύγων
 5. Υποβολή αιτήματος για έκδοση εισαγγελικής εντολής για  λύση του γάμου
 6. Καταχώρηση των σχετικών εγγράφων και δήλωση της λύσης του γάμου στο αρμόδιο Ληξιαρχείο και την αρμόδια Μητρόπολη (εφόσον ο γάμος είναι θρησκευτικός)

κόστος συναινετικού διαζυγίου

Ποια είναι η αμοιβή του συμβολαιογράφου στο συναινετικό διαζύγιο εξπρές;

Η αμοιβή συμβολαιογράφου για συναινετικό διαζύγιο ορίζεται ελεύθερα ανάλογα με την υπόθεση και ανάλογα και με την έκταση (σελίδες) του ιδιωτικού συμφωνητικού λύσης του γάμου – συμφωνία των συζύγων, η οποία συμπεριλαμβάνεται στη συμβολαιογραφική πράξη. Η αμοιβή  συνήθως ξεκινάει από 200 Ευρώ και στα συναινετικά διαζύγια  συνηθίζεται να επιμερίζεται μεταξύ των μερών

Συναινετικό διαζύγιο κόστος και αμοιβή δικηγόρου. Πόσο κοστίζει τελικά;

Η τιμή του συναινετικού διαζυγίου και η αμοιβή του δικηγόρου εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και τον χρόνο που θα αναλώσει ο δικηγόρος του κάθε μέρους για την επίλυση του θέματος. Επίσης, το συνολικό κόστος προσαυξάνεται αν ρυθμίζονται μέσω του συναινετικού διαζυγίου και θέματα διατροφής, επιμέλειας, επικοινωνίας τέκνων κτλ. Συμπερασματικά  το συναινετικό διαζύγιο κοστίζει λιγότερο από μια μακροχρόνια αντιδικία. Η ελάχιστη νομοθετημένη αμοιβή του δικηγόρου για συναινετικό διαζύγιο ορίζεται στα 400 Ευρώ περίπου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εύλογα γίνεται κατανοητό ότι η τιμή του διαζυγίου ποικίλει.

Επίσης σε περίπτωση που έχει γίνει θρησκευτικός γάμος, πρέπει να γίνει και πνευματική λύση προκειμένου οι πρώην σύζυγοι να λάβουν το λεγόμενο διαζευκτήριο. Να τονισθεί ότι και στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου η πνευματική λύση είναι πλέον υποχρεωτική σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22 του νόμου 4509/2017

Πρόκειται ουσιαστικά για την καταχώρηση της συμβολαιογραφική πράξης λύσης του γάμου  του συναινετικού διαζυγίου στη αρμόδια Μητρόπολη. Το κόστος – τέλη πνευματικής λύσης του γάμου ανέρχονται σε 30 Ευρώ. Το δικηγορικό μας γραφείο μπορεί να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου τη διαδικασία.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για συναινετικό διαζύγιο 

Στα συναινετικά διαζύγια ο αριθμός των δικαιολογητικών είναι περιορισμένος με στόχο την απλούστευση της διαδικασίας

Απαραίτητα είναι τα εξής δικαιολογητικά συναινετικού διαζυγίου για να συνταχθεί η συμβολαιογραφική πράξη:

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας των εν διαστάσει συζύγων
 2. Ληξιαρχική πράξη γάμου
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα:
 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου ή τέκνων

 

Ποιος είναι ο νέος νόμος για συναινετικό διαζύγιο;

Συναινετικό διαζύγιο δικηγόροι Αθήνα

Νομοθεσία συναινετικού διαζυγίου:

«Άρθρο 1441 Αστικού Κώδικα – Συναινετικό διαζύγιο»

 1. Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν τον γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.
 2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που υπογράφεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον.
 3. α) Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο.

β) Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.

 1. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης.

Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.

 1. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.».
 2. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, παραγγέλλεται η λύση αυτού από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης. Η αίτηση με την παραγγελία συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική”.

Συναινετικό διαζύγιο δικηγόροι

Συναινετικό διαζύγιο εξπρές σε συμβολαιογράφο: Διαδικασία, δικαιολογητικά, κόστος 8

Επικοινωνήστε μαζί μας για υποθέσεις συναινετικού διαζυγίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου και γενικότερα για θέματα οικογενειακού δικαίου  μπορείτε να απευθύνεστε στα δικηγορικά μας γραφεία, τα οποία έχουν εκπροσωπήσει πολύ μεγάλο αριθμό εντολέων στα συναινετικά διαζύγια, στα παρακάτω τηλέφωνα.

Δικηγόροι για συναινετικό  διαζύγιο Θεσσαλονίκη: 2310 500 442

Δικηγόροι για συναινετικό διαζύγιο Περαία Θεσσαλονίκης: 2392 181 200

Δικηγόροι για συναινετικό διαζύγιο Αθήνα: 210 9585365

(Ώρες επικοινωνίας Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00-16:00 & 18:00-20:00 – εκτός απογεύματος Παρασκευής)

Διαβάστε επίσης:

Νομολογία σχετικά με το  συναινετικό διαζύγιο

συναινετικό διαζύγιο

 

1494/2018 ΑΠ ( 747708)

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Συναινετικό διαζύγιο. Κοινή συμφωνία συζύγων. Δεν επιφέρει από μόνη της τη λύση του γάμου. Ανήλικα τέκνα. Απαιτείται επιπλέον έγγραφη συμφωνία, που να ρυθμίζει την επιμέλειά τους και την επικοινωνία με αυτά. Εκτελεστότητα απόφασης ως προς τη διατροφή.

Δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου. Λήψη υπόψη πραγμάτων που δεν προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. “Πράγματα” αποτελούν και οι λόγοι εφέσεως. Αποδοχή αποδεικτικών μέσων, χωρίς να έχουν προταθεί από διάδικο. Ορισμένο λόγου αναίρεσης. Εκουσία δικαιοδοσία. Ανακριτικό σύστημα. Το Δικαστήριο της ουσίας λαμβάνει υπόψη του κάθε αποδεικτικό μέσο, ακόμη και αν δεν πληροί τους όρους του Νόμου. Απορρίπτει αναίρεση της υπ’ αριθ. 54/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας (Εκούσιας Δικαιοδοσίας).

Αριθμός απόφασης: 1494/2018

 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Δ` Πολιτικό Τμήμα

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ειρήνη Κιουρκτσόγλου – Πετρουλάκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δημητρούλα Υφαντή, Χαράλαμπο Καλαματιανό, Ειρήνη Καλού και Σοφία Ντάντου, Αρεοπαγίτες.

 

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 2 Φεβρουαρίου 2018, με την παρουσία και του Γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

 

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 11-12-2013 (κοινή) αίτηση των ήδη διαδίκων, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηλείας.

 

Εκδόθηκε η 54/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, την αναίρεση της οποίας ζητεί ο αναιρεσείων με την από 20-2-2017 αίτησή του.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής, με Εισηγήτρια την Αρεοπαγίτη ,,,,, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω.

 

Ο πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος ζήτησε την παραδοχή της αίτησης αναίρεσης, ο πληρεξούσιος της αναιρεσίβλητης την απόρριψή της, καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Το συναινετικό διαζύγιο αποτελεί το διαζύγιο εκείνο, που εκδίδεται χωρίς αντιδικία των συζύγων, κατόπιν σχετικής συμφωνίας τους και κοινής αίτησής τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία εκδικάζεται, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Κατά τη διάταξη του άρθρου 1441 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 4055/2012, “Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν το γάμο τους, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την κατάρτισή της.

Η συμφωνία αυτή υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο, το οποίο πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει η ανωτέρω συμφωνία να συνοδεύεται με άλλη έγγραφη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά, η οποία ισχύει ώσπου να εκδοθεί η απόφαση για το θέμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 1513.

Η κατά τα ανωτέρω έγγραφη συμφωνία, καθώς και το έγγραφο συμφωνητικό που αφορά την επιμέλεια και την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων ή τη διατροφή αυτών, εφόσον έχει συμφωνηθεί, υποβάλλονται μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια, όταν απαιτείται, στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, επικυρώνει τις συμφωνίες και κηρύσσει τη λύση του γάμου, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου που αφορά την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων αποτελεί εκτελεστό τίτλο”.

Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι βασική προϋπόθεση του συναινετικού διαζυγίου είναι μετά το Ν. 4055/2012 η κοινή συμφωνία των συζύγων για τη συναινετική λύση του γάμου, που αντικατέστησε την κοινή αίτηση και η εξάμηνη διάρκεια του γάμου, αντί του προγενέστερου ενός έτους.

Η συμφωνία αυτή των διαδίκων για τη διάζευξη αποτελεί προϋπόθεση ουσιαστική για την έναρξη της διαδικασίας του συναινετικού διαζυγίου, χωρίς όμως να επιφέρει από μόνη της τη λύση του γάμου. Χωρίς την ύπαρξη τέτοιας συμφωνίας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για συναινετικό διαζύγιο. Περαιτέρω, κατά το ως άνω άρθρο 1441 παρ. 2 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4055/2012, αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει η ανωτέρω συμφωνία να συνοδεύεται με άλλη έγγραφη συμφωνία των συζύγων, που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά.

Η έγγραφη συμφωνία σχετικά με την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων και την επικοινωνία με αυτά, είναι υποχρεωτική, και προαιρετική μετά το Ν. 4055/2012 ως προς τη διατροφή τους, έχει τεθεί ως προϋπόθεση, αφού σε κάθε περίπτωση ο γάμος δεν μπορεί να λυθεί συναινετικά χωρίς την προσκόμιση της συμφωνίας αυτής, διότι πρόκειται για όρο, που απαιτείται απ` ευθείας από το νόμο. Η ευλόγως κοινή συμφωνία των συζύγων, δεν είναι αρκετή από μόνη της να επιφέρει τη λύση του γάμου τους συναινετικά, αλλά απαιτείται δικαστική απόφαση. Συγκεκριμένα το Δικαστήριο πρέπει να εκδώσει απόφαση για το συναινετικό διαζύγιο μετά από έλεγχο των νόμιμων προϋποθέσεων του άρθρου 1441 ΑΚ και επικύρωση της συμφωνίας για τα ανήλικα τέκνα.

 

Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθμ. 9 ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν το Δικαστήριο επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από όσα ζητήθηκαν ή άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως αίτηση νοείται κάθε αυτοτελής αίτηση των διαδίκων, με την οποία ζητείται η παροχή έννομης προστασίας υπό οποιαδήποτε νόμιμη μορφή της, κύριας παρέμβασης, αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης, ανακοπής, τριτανακοπής και κάθε ένδικου μέσου (Ολ.ΑΠ 25/2003), όπως της έφεσης (ΑΠ 567/2009), όχι όμως και οι λόγοι της έφεσης, η μη λήψη των οποίων ιδρύει τον λόγο του αριθμού 8 του άρθρου 559 ΚΠολΔ (ΑΠ 845/2009), κατά δε το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. α` ΚΠολΔ, επιτρέπεται αναίρεση αν το Δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.

Ως “πράγματα”, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, νοούνται οι αυτοτελείς πραγματικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι τείνουν σε θεμελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του δικαιώματος, που ασκείται με την αγωγή, την ένσταση ή αντένσταση, όχι δε και εκείνοι που συνιστούν αιτιολογημένη άρνηση των ισχυρισμών ή αιτήσεων του αντιδίκου ή επιχειρήματα προς υποστήριξη των απόψεων των διαδίκων. “Πράγματα”, κατά την έννοια της πιο πάνω διατάξεως, αποτελούν και οι λόγοι εφέσεως, αν είναι ορισμένοι.

Περαιτέρω, ευθεία παράβαση κανόνα δικαίου, που ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ, υπάρχει εφόσον αυτός δεν εφαρμοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του ή εάν αυτός εφαρμοσθεί, ενώ δεν έπρεπε ή αν εφαρμοσθεί εσφαλμένα (Ολ.ΑΠ 36/1988). Ενώ έλλειψη νόμιμης βάσης, που ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του αριθμ. 19 του ανωτέρω άρθρου υπάρχει όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού, δεν εκτίθενται καθόλου πραγματικά περιστατικά ή τα εκτιθέμενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του πραγματικού του κανόνα δικαίου, για την επέλευση της απαγγελθείσας έννομης συνέπειας, ή την άρνησή της ή αντιφάσκουν μεταξύ τους (Ολ.ΑΠ 25/2004).

 

Στην προκειμένη περίπτωση με την από 20-2-2017 αίτηση αναίρεσης ο αναιρεσείων διώκει την αναίρεση της 54/2014 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, με την οποία λύθηκε συναινετικά ο γάμος των διαδίκων και επικυρώθηκε η από 11-12-2013 έγγραφη συμφωνία αυτών, με την οποία ρυθμίστηκε η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή του ανήλικου τέκνου τους. Με τον πρώτο λόγο αναίρεσης ο αναιρεσείων πλήττει την προσβαλλόμενη απόφαση για πλημμέλεια από τον αριθ. 9 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, ότι δηλαδή το Μονομελές Πρωτοδικείο με την προσβαλλόμενη απόφασή του διέλαβε διάταξη σχετικά με την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους, χωρίς να υφίσταται αντίστοιχο αίτημα.

Και συγκεκριμένα ότι το εν λόγω Δικαστήριο, επιληφθέν την έκδοση συναινετικού διαζυγίου των διαδίκων, προέβη σε επικύρωση της από 11.12.2013 έγγραφης συμφωνίας τους, αναφορικά με την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους .., χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήματος, διότι το αντικείμενο της εν λόγω δίκης ήταν αποκλειστικά και μόνο η λύση του υφιστάμενου γάμου τους.

Οι αιτιάσεις, που προβάλλονται με τον ανωτέρω λόγο είναι αβάσιμες, καθόσον σύμφωνα και με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη, για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, εφόσον οι σύζυγοι έχουν ανήλικο τέκνο, σε κάθε περίπτωση ο γάμος δεν μπορεί να λυθεί συναινετικά χωρίς την προσκόμιση της έγγραφης συμφωνίας ως προς την επιμέλεια και επικοινωνία του ανήλικου τέκνου και προαιρετικά ως προς την διατροφή, διότι πρόκειται για όρο, που απαιτείται απ` ευθείας από το νόμο.

Στην προκειμένη περίπτωση, εκτός από την από 11.12.2013 αίτηση των διαδίκων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηλείας, για συναινετική λύση του γάμου τους, οι διάδικοι υπέβαλαν στο εν λόγω Δικαστήριο, την από 11.12.2013 έγγραφη συμφωνία περί συναινετικής λύσης του γάμου τους και την με ίδια ημερομηνία έγγραφη συμφωνία, με την οποία οι διάδικοι ρύθμισαν την επιμέλεια, την επικοινωνία και την διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους .., τις οποίες επικαλέστηκαν και στις από 8.1.2014 έγγραφες προτάσεις τους, που τις κατέθεσαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στις 8.1.2014.

Μετά δε την υποβολή της από 11.12.2013 έγγραφης συμφωνίας των διαδίκων ως προς την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους, το ανωτέρω Δικαστήριο μετά από έλεγχο των νομίμων προϋποθέσεων, εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφαση, για το συναινετικό διαζύγιο και την επικύρωση της εν λόγω συμφωνίας για το ανήλικο τέκνο, στην οποία περιέχονταν σχετική διάταξη ως προς την επιμέλεια, την επικοινωνία και την διατροφή για το ανήλικο τέκνο τους. Επομένως το Μονομελές Πρωτοδικείο δεν υπέπεσε στην αναιρετική πλημμέλεια του αριθ. 9 του άρθρου 559 ΚΠολΔ και τα αντίθετα υποστηριζόμενα από τον αναιρεσείοντα, με τον πρώτο λόγο αναίρεσης, είναι αβάσιμα και πρέπει ν` απορριφθούν.

 

Με το πρώτο τμήμα του δεύτερου λόγου αναίρεσης και το πρώτο τμήμα του τρίτου λόγου αναίρεσης, ο αναιρεσείων πλήττει την προσβαλλόμενη απόφαση για πλημμέλεια από τον αριθ. 8 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, για το λόγο ότι το εκδόσαν την προσβαλλόμενη απόφαση Δικαστήριο δέχθηκε “πράγματα” ως προς την επιμέλεια και διατροφή του ανήλικου τέκνου τους, τα οποία δεν περιέχονταν στην από 11.12.2013 και με αριθμό κατάθεσης ../13/12.12.2013 αίτηση, αλλά ούτε και στις κοινές έγγραφες προτάσεις του ιδίου και της αναιρεσίβλητης.

Οι λόγοι αυτοί είναι αβάσιμοι και θα πρέπει ν` απορριφθούν, καθόσον στην από 11.12.2013 έγγραφη συμφωνία ρύθμισης επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής του ανήλικου τέκνου τους .., την οποία υπέγραψαν αμφότεροι οι διάδικοι-γονείς του ανήλικου τέκνου και οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι τους, περιέχονταν σχετική διάταξη ως προς την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή του ανήλικου τέκνου τους.

Εξάλλου την εν λόγω έγγραφη συμφωνία, που ρύθμισε την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή του ανήλικου τέκνου τους, οι διάδικοι επικαλέσθηκαν στις από 8.1.2014 κοινές έγγραφες προτάσεις τους που κατατέθηκαν επί της έδρας κατά την εκδίκαση της ένδικης υπόθεσης στις 8.1.2014 και προσκόμισαν στο δικάσαν Δικαστήριο. Με το δεύτερο τμήμα του δεύτερου λόγου αναίρεσης, ο αναιρεσείων αιτιάται για πλημμέλεια από τον αριθ. 11 του άρθρου 559 ΚΠολΔ και συγκεκριμένα ότι το Δικαστήριο, που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, δέχθηκε αποδεικτικά μέσα, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, χωρίς αυτά να έχουν προταθεί από κάποιο διάδικο.

Ο λόγος αυτός ως προς το ανωτέρω τμήμα, είναι απαράδεκτος και πρέπει ν` απορριφθεί, καθόσον στο αναιρετήριο δεν εκτίθεται: α) Ποιά είναι τα αποδεικτικά μέσα, που λήφθηκαν υπόψη χωρίς να προσκομισθούν με επίκληση, β) ο ισχυρισμός, για την απόδειξη του οποίου λήφθηκε υπόψη και γ) ο λόγος για τον οποίο δεν έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Αντίθετα αιτίαση από τον αριθ. 14 του άρθρου 559 ΚΠολΔ και του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ δεν διαλαμβάνεται στον δεύτερο λόγο αναίρεσης, παρά μόνο η αναγραφή των εν λόγω διατάξεων και κατά συνέπεια ο δεύτερος λόγος κατά τούτο το τμήμα είναι απαράδεκτος.

Με το κατ` εκτίμηση δεύτερο τμήμα του τρίτου λόγου αναίρεσης, ο αναιρεσείων αιτιάται για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής διάταξης του άρθρου 1441 ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ. 1 ΚΠολΔ, ότι δηλαδή το Δικαστήριο, που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, παρά το νόμο δέχθηκε την από 11.12.2013 έγγραφη συμφωνία με την οποία ρυθμιζόταν η επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή του ανήλικου τέκνου τους, χωρίς αυτή να έχει συνταχθεί και υπογραφεί από τους πληρεξούσιους Δικηγόρους των διαδίκων.

Οι αιτιάσεις αυτές είναι αβάσιμες και πρέπει ν` απορριφθούν, διότι από την παραδεκτή, κατ` άρθρο 561 παρ. 2 ΚΠολΔ επισκόπηση της από 11.12.2013 ανωτέρω έγγραφης συμφωνίας ως προς την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή του ανήλικου τέκνου τους, προκύπτει ότι αυτή έχει υπογραφεί τόσο από αμφότερους τους διαδίκους, όσο και από τους πληρεξούσιους Δικηγόρους τους, όπως απαιτεί η διάταξη του άρθρου 1441 ΑΚ, η οποία διάταξη ορίζει ότι η συμφωνία αυτή υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και από τους πληρεξούσιους Δικηγόρους τους

ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο, το οποίο πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού και επομένως δεν απαιτεί την σύνταξη της εν λόγω έγγραφης συμφωνίας από τους πληρεξούσιους Δικηγόρους των διαδίκων. Επομένως ο τρίτος λόγος κατά το τμήμα τούτο, με το οποίο ο αναιρεσείων αποδίδει στην προσβαλλόμενη απόφαση την αναιρετική πλημμέλεια από τους αριθ. 1 και 8 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, είναι αβάσιμος και πρέπει ν` απορριφθεί.

 

Με τον τέταρτο από τον αριθ. 12 του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγο αναίρεσης, ο αναιρεσείων αιτιάται ότι το Δικαστήριο, που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, παραβίασε τους ορισμούς του νόμου σχετικά με τη δύναμη των αποδεικτικών μέσων και συγκεκριμένα ότι προσέδωσε στην από 11.12.2013 έγγραφη συμφωνία, ως προς την επιμέλεια και διατροφή του ανήλικου τέκνου τους αποδεικτική δύναμη, που δεν την είχε κατά νόμο,

αφού δέχθηκε την εν λόγω συμφωνία, η οποία δεν είχε συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους, αφού έφερε αποκλειστικά και μόνο θεώρηση γνησίου της υπογραφής των μερών, η οποία δεν εξομοιώνεται με παράσταση Δικηγόρου και ως εκ τούτου θα έπρεπε να διαγνώσει το γεγονός ότι έχει συνταχθεί παρά τον τύπο, που επιβάλλει ο νόμος.

Ο λόγος αυτός, εκτός του ότι είναι απαράδεκτος και πρέπει ν` απορριφθεί, διότι στην εκουσία δικαιοδοσία, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 759 και 744 ΚΠολΔ, ισχύει το ανακριτικό σύστημα, το οποίο παρέχει στο Δικαστήριο ελευθερία αυτεπάγγελτης ενέργειας και συλλογής του αποδεικτικού υλικού και εξακρίβωσης πραγματικών γεγονότων, ακόμη και μη προταθέντων, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΑΠ 1148/2009), ισχύει η ελεύθερη απόδειξη και ο Δικαστής αποδεσμεύεται από τους αποδεικτικούς τύπους της αυστηρής απόδειξης, δικαιούται δε προς διαμόρφωση της δικανικής του πεποίθησης να λαμβάνει υπόψη του κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, ακόμη και αν δεν πληροί τους όρους του νόμου ή αποδεικτικά μέσα εκτός του καταλόγου του άρθρου 339 ΚΠολΔ (ΑΠ 1148/2009 ό.ανωτ.).

Σε κάθε περίπτωση είναι αβάσιμος, διότι, όπως προελέχθη, από την παραδεκτή κατ` άρθρο 561 παρ. 2 ΚΠολΔ επισκόπηση της εν λόγω συμφωνίας, ως προς την επιμέλεια και διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους, η συμφωνία αυτή έχει υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, διαδίκους της παρούσας δίκης, αλλά και από τους πληρεξουσίους Δικηγόρους τους … και…., την συμφωνία δε αυτή επικαλέσθηκαν στις από 8.1.2014 έγγραφες προτάσεις τους που κατατέθηκαν στην έδρα κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και την προσκόμισαν στο δικάσαν Δικαστήριο. Επομένως ο τέταρτος λόγος αναίρεσης, με τον οποίο αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια από τον αριθ. 12 του άρθρου 559 ΚΠολΔ είναι αβάσιμος και πρέπει ν` απορριφθεί.

 

Με τον πέμπτο από τον αριθ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγο αναίρεσης, ο αναιρεσείων προβάλλει την αιτίαση για έλλειψη νόμιμης βάσης της προσβαλλόμενης απόφασης ως προς την συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για την επικύρωση της συμφωνίας ως προς την επιμέλεια και την διατροφή του κοινού ανήλικου τέκνου τους, την οποία και επικύρωσε χωρίς να διαλαμβάνει ότι έγινε έλεγχος των νομίμων προϋποθέσεων, που θέτει το ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο για την νομιμότητα της σχετικής συμφωνίας.

Ο λόγος αυτός θα πρέπει ν` απορριφθεί ως αβάσιμος, καθ` όσον στην προσβαλλόμενη 54/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, που δίκασε κατά την εκούσια δικαιοδοσία, διαλαμβάνονται, τόσο το παραδεκτό, όσο και η νομιμότητα της αίτησης, αφού αναφέρονται επί λέξει, και τα ακόλουθα: “..

.Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 39, 739, 741 επ. ΚΠολΔ, σε συνδυασμό και με το άρθρο 3 παρ. 4 Εισ.Ν.ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1438 και 1441 ΑΚ, όπως το τελευταίο ισχύει κατόπιν της τροποποίησής του με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 4055/2012, σε συνδυασμό με το άρθρο 110 παρ. 1 του ίδιου νόμου…”

. Αναφορικά δε με την αιτίαση που προβάλλεται με τον ίδιο λόγο (5ο) αναίρεσης, ότι δεν διαλαμβάνεται στην προσβαλλόμενη απόφαση παραδοχή ως προς την καταβολή ή μη δικαστικού ενσήμου, είναι απαράδεκτη καθ` όσον με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 4055/2012, που προστέθηκε στο άρθρο 1441 παρ. 2 ΑΚ τελευταίο εδάφιο, κατά το οποίο “η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που αφορά την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, αποτελεί εκτελεστό τίτλο”, προκύπτει αφενός εκτελεστότητα της σχετικής απόφασης ως προς το θέμα της διατροφής και αφετέρου η έκδοση της προκείμενης εκτελεστής απόφασης για χρηματική απαίτηση χωρίς την καταβολή δικαστικού ενσήμου.

 

Κατ` ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει ν` απορριφθεί η από 20.2.2017 αίτηση αναίρεσης της 54/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας (εκούσιας δικαιοδοσίας) και συνακόλουθα και η υποβαλλόμενη, κατά το άρθρο 579 παρ. 1 ΚΠολΔ με το ίδιο δικόγραφο της αναίρεσης, αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση και συγκεκριμένα στην κατάσταση που υπήρχε πριν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, ως προς την διάταξη της διατροφής του ανήλικου τέκνου, πρέπει ν` απορριφθεί μετά την, κατά τα ανωτέρω, απόρριψη της ένδικης αίτησης αναίρεσης.

Επίσης πρέπει να διαταχθεί η εισαγωγή του παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο (άρθρο 495 παρ. 4 εδ. ε` ΚΠολΔ) και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στην δικαστική δαπάνη της αναιρεσίβλητης, που κατέθεσε και προτάσεις (άρθρα 176, 183 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται, ειδικότερα, στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Απορρίπτει την από 20-2-2017 αίτηση αναίρεσης της 54/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας (Εκούσιας Δικαιοδοσίας).

_________________________

Δείτε περισσότερα για νομικά θέματα:

 

 

 

 

 

e διαζυγιο κοστοςΑμοιβη συμβολαιογραφου για διαζυγιοΑμοιβή συμβολαιογράφου για συναινετικό διαζύγιοδιαδικασία διαζυγίουδιαζύγιο δικηγόροι θεσσαλονίκηδιαζύγιο δικηγόρος θεσσαλονίκηδιαζυγιο εξπρες ποσο κοστιζειδιαζύγιο κοινή συναινέσειδιαζύγιο κοινή συναίνεσηδιαζυγιο κοινη συναινεση ποσο κοστιζειδιαζυγιο με ενα κλικ κοστοςδικηγόροι για διαζύγιο αθήναδικηγόροι για διαζύγιο θεσσαλονίκηδικηγόροι διαζυγίων αθήναδικηγόρος για διαζύγιο θεσσαλονίκηδικηγόρος για οικογενειακό δίκαιοδικηγόρος διαζυγίων Θεσσαλονίκηδικηγόρος οικογενειακού δικαίουκαλός δικηγόρος για συναινετικό διαζύγιοπόσο κοστίζει το συναινετικό διαζύγιοσυναινετικό διαζύγιο 2020συναινετικό διαζύγιο expressσυναινετικό διαζύγιο αθήνασυναινετικό διαζύγιο αμοιβή δικηγόρουσυναινετικο διαζυγιο δικηγόροςσυναινετικο διαζυγιο δικηγόρος αθήνασυναινετικο διαζυγιο δικηγόρος θεσσαλονίκησυναινετικό διαζύγιο δικηγόρος χαλκιδικήσυναινετικό διαζύγιο εξπρέςσυναινετικό διαζύγιο κόστοςσυναινετικο διαζυγιο νομοςσυναινετικο διαζυγιο πόσο κοστίζειΣυναινετικο διαζυγιο τιμησυναινετικο διαζυγιο χρονος εκδοσης

avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button