‘Αρθρα και Ενημέρωση

Άμεση ενημέρωση και χρήσιμα θέματα που σας αφορούν.

Εγγυητής σε δάνειο: Απαλλαγή ευθύνης εγγυητή και ακύρωση της εγγύησης.

Εγγυητής σε δάνειο: Απαλλαγή ευθύνης εγγυητή και ακύρωση της εγγύησης.

  • 27 Ιουνίου 2017
  • e-nomika
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εγγυητής σε δάνειο: Απαλλαγή ευθύνης εγγυητή και ακύρωση της εγγύησης.

Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Δ.Σ.Θ.

Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο όπου οι Τράπεζες προκειμένου να χορηγήσουν ένα στεγαστικό ή καταναλωτικό δάνειο, απαιτούσαν από τον δανειολήπτη εξασφαλίσεις όπως εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε κάποιο περιουσιακό του στοιχείο και παροχή εγγύησης από κάποιον τρίτο.

Οι δανειολήπτες προκειμένου να εγκριθεί το δάνειο τους ζητούσαν από άτομα του στενού φιλικού τους περιβάλλοντος ή συγγενείς να εγγυηθούν για αυτούς. Το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης άλλαξε όμως τα οικονομικά τους δεδομένα,  με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στην πληρωμή των δόσεων τους και οι Τράπεζες να αναζητούν τα οφειλόμενα από τους εγγυητές, οι οποίοι βρέθηκαν να οφείλουν ποσά για δάνεια που δεν έλαβαν οι ίδιοι.

Η σύμβαση εγγύησης ωστόσο μπορεί να ακυρωθεί δικαστικά και να απαλλαγεί ο εγγυητής για διάφορους νομικούς λόγους όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

Α. Ακύρωση λόγω πταίσματος και καταχρηστικής συμπεριφοράς της Τράπεζας   

Ως πταίσμα της Τράπεζας μπορεί να θεωρηθεί η αδιαφορία και αδράνεια εκ μέρους της λήψης μέτρων ενάντια του πρωτοφειλέτη με αποτέλεσμα την χειροτέρευση της θέσης του εγγυητή. Σε αυτή την περίπτωση ο εγγυητής μπορεί να πετύχει δικαστικά την απαλλαγή του.

Β. Ακύρωση λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη και καταχρηστικότητας.

Η εγγύηση που παρέχεται από συγγενικά πρόσωπα του οφειλέτη, ωθούμενα στην πράξη της παροχής εγγύησης από συγγενικούς και συναισθηματικούς λόγους, χωρίς μάλιστα να αντλούν καμία προσωπική ωφέλεια, ενώ οι Τράπεζες δεν τους ενημερώνουν επαρκώς για τις υποχρεώσεις που αναλαβάνουν, πάσχει ακυρότητας.

Εκτός από τους ανωτέρω λόγους, ανά περίπτωση μπορούν να συντρέχουν και άλλοι λόγοι για να ακυρωθεί η εγγύηση όπως η πλάνη ή ακόμα και η απάτη.

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν η υπ΄αριθμ 1096/2006 του Αρείου Πάγου όπου ακυρώθηκε η εγγύηση και απελευθερώθηκε ο εγγυητής λόγω πλάνης, η υπ΄αριθμ 17/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας και η υπ΄αριθμ. 341/2015 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία ακυρώθηκε η εγγύηση λόγω βαριάς αμέλειας της Τράπεζας κατά τη χορήγηση του δανείου.

Σε κάθε περίπτωση η παροχή εγγύησης και η απελευθέρωση του εγγυητή κρίνεται από το Δικαστήριο  και σε πολλές περιπτώσεις ο εγγυητής μπορεί να απαλλαχθεί από την ευθύνη του ασκώντας αγωγή ακύρωσης της εγγύησης ή με ανακοπή σε περίπτωση που η Τράπεζα εκκινήσει διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του εγγυητή.

Για περισσότερες πληροφορίες και εξέταση της υπόθεσης σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο δικηγορικό μας γραφείο στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2392 181 200 και 698 46 75 273 (ώρες επικοινωνίας 10.00-14.30 και 18.00-20.30). 

Σημειώνεται, ότι το γραφείο μας εδρεύει στην Περαία του δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης αλλά εξυπηρετεί όλο το νομό Θεσσαλονίκης, καθώς και όλη την επικράτεια μέσω των νομικών συνεργατών μας.

Tags: , , , , , , , , ,