Η αθώωση του κατηγορούμενου για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών

Πρόσφατα άρθρα:

Η αθώωση του κατηγορούμενου για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών

Η αθώωση του κατηγορούμενου για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών: γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος – διαμεσολαβητής

Η χρήση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών αποτελεί δυστυχώς συχνά εμφανιζόμενο περιστατικό ενώπιον των ελληνικών Δικαστηρίων , με αυστηρή δε τις περισσότερες φορές ποινική αντιμετώπιση.

Τούτο συμβαίνει, καθώς παρά το γεγονός ότι η πράξη της απλής χρήσης ναρκωτικών ουσιών υπάγεται στην έννοια της ατιμώρητης αυτοπροσβολής, καθώς θίγεται αποκλειστικά η υγεία και η ζωή του ίδιου του χρήστη, στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4139/2013) η βασική επιλογή του νομοθέτη τείνει στην κατασταλτική αντιμετώπιση τέτοιων συμπεριφορών. Η τελευταία, ωστόσο, ισορροπείται κατά ένα ποσοστό, από τις επιεικείς ρυθμίσεις που αφορούν στην ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση του περιστασιακού και του εξαρτημένου χρήστη καθώς υπο προϋποθέσεις η κατοχή ναρκωτικών ουσιών μπορεί να παραμείνει ατιμώρητη όπως θα εξετάσουμε παρακάτω.

Περιεχόμενα Απόκρυψη
2 Πρόσφατα άρθρα:

• Πότε παραμένει ατιμώρητη η χρήση ναρκωτικών ουσιών από τα ποινικά δικαστήρια της χώρας μας;

Σύμφωνα με το άρθρο 29§2 του Ν. 4139/2013: «Ο δράστης της πράξης της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να κριθεί ατιμώρητος, εάν το δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις τέλεσης της πράξης και την προσωπικότητα του δράστη, κρίνει ότι η αξιόποινη πράξη ήταν εντελώς περιστασιακή και δεν είναι πιθανόν να επαναληφθεί».
Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, το αρμόδιο προς εκδίκαση της υπόθεσης δικαστήριο οφείλει να πραγματοποιήσει δύο κρίσεις:
Η πρώτη αφορά τον έλεγχο των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε η χρήση, καθώς και αν αυτή έχει επαναληφθεί (διαπιστωτική), ενώ η δεύτερη σχετίζεται με την ορθή υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στον κυρωτικό κανόνα και είναι η μόνη που υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο.

• Ποιες περιπτώσεις χρήσης ναρκωτικών ουσιών εντάσσονται στον περιστασιακό – συμπτωματικό χαρακτήρα του ατιμώρητου;

Η αθώωση του κατηγορούμενου για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών, σύμφωνα με την νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων μπορεί να επέλθει σε όλες οι πράξεις του άρθρου 29&1 του Ν. 4139/2013 οι οποίες έχουν περιστασιακό – συμπτωματικό χαρακτήρα, όταν ο δράστης ενήργησε επιπόλαια ή τυχαία είτε από περιέργεια είτε υπό το καθεστώς εξαιρετικών περιστάσεων και την πίεση προβλημάτων, χωρίς να έχει σαφή επίγνωση των συνεπειών της πράξης του και χωρίς να έχει πρόθεση επανάληψής της.

Συνθήκες που έχουν συνδεθεί με τη «συμπτωματικότητα» της χρήσης βλ. ενδεικτικά σε ΤρΠλημΛευκ 628/2000, ΠοινΧρ 2002,69 (κατά τη μειοψηφούσα γνώμη του Προέδρου, η ΄΄περιέργεια΄΄ δεν συνιστά ειδική συνθήκη και δεν εμπίπτει στην έννοια του όρου «περιστασιακή χρήση»), ΑΠ 1569/2002 ΠοινΔικ 2003,1323, ΤρΠλημΒόλου 2998/2003, ΠοινΔικ 2004,272, ΑΠ 1168/2004, ΠοινΛογ 2004,1416, ΑΠ 559/2005, ΠοινΔικ 2005,1089 102 Με την ΑΠ 2001/2004, ΠοινΛογ 2004,2511 κρίθηκε αιτιολογημένη η απόρριψη ισχυρισμού συμπτωματικής χρήσης, αφού προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν κάνει χρήση και στο παρελθόν

Στο σημείο αυτό, προκειμένου να γίνει πιο εύκολα κατανοητή η ανωτέρω παράγραφος, παρατίθεται αυτούσια η διάταξη του άρθρου 29&1 του Ν. 4139/2013, σύμφωνα με την οποία:

«Όποιος, για δική του αποκλειστικά χρήση, με οποιονδήποτε τρόπο προμηθεύεται ή κατέχει ναρκωτικά, σε ποσότητες που δικαιολογούνται μόνο για την ατομική του χρήση ή κάνει χρήση αυτών ή καλλιεργεί φυτά κάνναβης σε αριθμό ή έκταση που δικαιολογούνται μόνο για την ατομική του χρήση, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι πέντε (5) μηνών.

Η διαπίστωση του σκοπού εξυπηρέτησης της δικής του αποκλειστικά χρήσης γίνεται με συνεκτίμηση του είδους, της καθαρότητας και της ποσότητας του συγκεκριμένου ναρκωτικού, σε συνδυασμό με τη συχνότητα χρήσης, το χρόνο χρήσης, την ημερήσια δόση και τις ιδιαίτερες ανάγκες χρήσης του συγκεκριμένου χρήστη».

Προϋπόθεσες αθώωσης – απαλλαγής από την κατηγορία, χρήστη κάνναβης (χασίς), κοκαΐνης, ηρωίνης και λοιπών ναρκωτικών ουσιών:

Οι προϋποθέσεις που θέτει η διάταξη, προκειμένου να οδηγηθεί το δικαστήριο στην απόφαση ότι ο κατηγορούμενος, ως δράστης περιστασιακής χρήσης, δεν πρέπει να τιμωρηθεί, αφορούν τις περιστάσεις τέλεσης της πράξης και την αξιολόγηση της προσωπικότητάς του (η προσωπικότητα του δράστη τίθεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος προκειμένου να διαπιστωθεί η περιστασιακή-συμπωματική χρήση και αυτό με την σειρά του να οδηγήσει στο ατιμώρητο), όπως αυτή διαμορφώνεται από την ηλικία, τη διανοητική του κατάσταση, το μορφωτικό του επίπεδο και γενικότερα το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον διαβίωσής του.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει και η ποσότητα της ανευρεθείσας ουσίας να μπορεί να υποστηρίξει τον εντελώς περιστασιακό χαρακτήρα της πράξης. Τα ανωτέρω κριτήρια μπορούν να οδηγήσουν τον εφαρμοστή του δικαίου στην πεποίθηση ότι η πράξη είναι πιθανόν να μην επαναληφθεί λόγω του εντελώς περιστασιακού της χαρακτήρα (προγνωστική κρίση).

• Ποια στοιχεία μπορούν να οδηγήσουν τα Ποινικά Δικαστήρια στην κρίση της περιστασιακής κατοχής προς προσωπική χρήση;

Νομολογιακά έχει κριθεί ότι στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην κρίση της περιστασιακής κατοχής προς ιδία -προσωπική χρήση είναι:

  •  η ηλικία
  • τα σοβαρά οικογενειακά προβλήματα
  • η περιέργεια
  • η επιπολαιότητα
  • το γεγονός ότι ο δράστης δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές και τις δικαστικές αρχές (καθαρό ποινικό μητρώο), και ειδικά το παρελθόν που έχει σχέση με την νομοθεσία περί ναρκωτικών. Στην περίπτωση δηλαδή που ο κατηγορούμενος δεν είχε καμία απολύτως ανάμειξη με τα ναρκωτικά, η εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 2 είναι σαφώς πιο εύκολα δυνατή.
  • η ποσότητα των κατεχόμενων ναρκωτικών.

Τα στοιχεία αυτά δεν είναι απαραίτητο να συντρέχουν σωρευτικά.

Πόσο σημαντικό ρόλο ενέχει η προσωπικότητα του δράστη για την τελική αξιολόγηση εκ μέρους του Ποινικού Δικαστή και την επιβολή ποινής;

Όλα τα κριτήρια που αναγράφονται στην προηγούμενη ερώτηση αξιολογούνται σε σχέση με την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του δράστη. Μια ενδεικτική περίπτωση των διασυνδεόμενων με την προσωπικότητα του δράστη κριτηρίων αποτελεί η ΑΠ 1700/2011, κατά την οποία κρίθηκε ότι υπάρχει «επαρκής αιτιολογία ως προς την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού περί συμπτωματικής κατοχής και χρήσης με το σκεπτικό ότι εφόσον ο δράστης προμηθεύτηκε και κατείχε την ναρκωτική ουσία από λόγους φυσικής περιέργειας και για να δοκιμάσει για πρώτη φορά, θα αρκούνταν στην προμήθεια και κατοχή μικρότερης ποσότητας.

Μεγάλη ποσότητα κατοχής ναρκωτικών δικαιολογεί την όλως περιστασιακή προωσωπική χρήση;

Κάθε περίπτωση κρίνεται ξεχωριστά συνεκτιμώντας όλα τα ανωτέρω. ΅Επί παραδείγματι,  παρατηρούμε ότι το μέγεθος της ποσότητας ( 4,8 γραμμάρια με την συσκευασία) και το είδος της ουσίας (ηρωίνη) δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την φυσική περιέργεια της πρώτης δοκιμής μιας αντικειμενικά «σκληρής» και άκρως εθιστικής ουσίας, όπως είναι η ηρωίνη .

Τι πρέπει να πράξει ένας κατηγορούμενος που πληροί τα ανωτέρω κριτήρια για να μην τιμωρηθεί και να αθωωθεί;

Ο κατηγορούμενος οφείλει να επικοινωνήσει με έναν συνήγορο υπεράσπισης (δικηγόρο), καθώς ο ισχυρισμός περί περιστασιακής κατοχής για ιδία χρήση αποτελεί αυτοτελή ισχυρισμό. Πρέπει, δηλαδή, να προβληθεί από τον συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορουμένου και το δικαστήριο να απαντήσει επ’ αυτού ειδικά και αιτιολογημένα. Δεν αποτελεί ισχυρισμό αρνητικό της κατηγορίας.
Αυτοτελής δε είναι ο ισχυρισμός που προβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170§2 και 333§2 του Κ.Π.Δ. και τείνει στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης, στην άρση ή τη μείωση της ικανότητας προς καταλογισμό, στην εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξης ή στη μείωση της ποινής.

Με άλλα λόγια, η εξέταση των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης δεν γίνεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, επομένως, σε περίπτωση μη προβολής του από τον κατηγορούμενο, το δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να αιτιολογήσει ειδικά γιατί δεν την εφάρμοσε (ΑΠ 2202/2004, ΠοινΛογ 2004,2686, ΑΠ 468/2011, ΠοινΔικ 2011,1152) .

Ο κατηγορούμενος πρέπει να ζητήσει ν’ αναγνωριστεί η συνδρομή στο πρόσωπό του της ιδιότητας του περιστασιακού χρήστη κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, ενώ για τη θεμελίωση του ισχυρισμού του πρέπει να επικαλεστεί συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ο περιστασιακός χαρακτήρας της πράξης του (Παράδειγμα ισχυρισμού που κρίθηκε σαφής και ορισμένος βλ. ενδεικτικά σε ΑΠ 1569/2002, ΠοινΔικ 2003,1323).

Αν δεν είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω ναρκωτικά, μπορώ να υπαχθώ στο ατιμώρητο;

Σύμφωνα με τη νομολογιακά κρατούσα ερμηνεία, η κατ΄ επανάληψη χρήση ναρκωτικών αναιρεί τον περιστασιακό χαρακτήρα της πράξης, γιατί επιτείνει την πιθανότητα επανάληψής της στο μέλλον, που είναι αρνητικός όρος για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 29§2. Εντούτοις, στον βαθμό που ο νομοθέτης δεν περιορίζει ρητά την εφαρμογή της μόνο στις περιπτώσεις που η χρήση γίνεται άπαξ, η ισχύς της διάταξης για τη δικαστική άφεση της ποινής μπορεί να επεκταθεί και στην περίπτωση που ο δράστης έχει επαναλάβει την ίδια πράξη στο παρελθόν.

Τα στοιχεία που επιβάλλεται να εξετάσει το δικαστήριο στην περίπτωση αυτή αφορούν όχι μόνο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επανέλαβε την πράξη του, αλλά γενικότερα τη σχέση του δράστη με τις ναρκωτικές ουσίες, δηλαδή αν η χρήση αυτών συνιστά χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητάς του.

Τι απόφαση θα εκδώσει το Ποινικό Δικαστήριο;

Στην §2 του άρθρου 29 εισάγεται λόγος δυνητικής άφεσης της ποινής για τα πλημμελήματα της §1, εφόσον κριθεί ότι η δράση του υπαιτίου ήταν περιστασιακή και δεν είναι πιθανό να επαναληφθεί. Η δυνατότητα για δικαστική άφεση της ποινής συνδέεται με την κρίση του δικαστηρίου ότι δεν συντρέχει κοινωνικός κίνδυνος από τη συγκεκριμένη πράξη του δράστη. Η απόφαση που εκδίδεται στο πλαίσιο του άρθρου 29§2, δεν κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούμενο και δεν του επιβάλλει ποινή, επομένως είναι αθωωτική, αφού καταδικαστική απόφαση ισοδυναμεί με κήρυξη ενοχής και επιβολή ποινής.

Στην περίπτωση του περιστασιακού χρήστη, η δυνατότητα για δικαστική άφεση της ποινής συνδέεται με το γεγονός ότι το δικαστήριο κρίνει πως δεν συντρέχει κοινωνικός κίνδυνος από τη συγκεκριμένη πράξη του δράστη.

 

αθώωση του κατηγορούμενου για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών

 

Καλέστε μας:

Νέα δικαστική απόφαση για απαλλαγή εγγυητή δανείου και περιορισμό της ευθύνης του 1

Νέα δικαστική απόφαση για απαλλαγή εγγυητή δανείου και περιορισμό της ευθύνης του

Νέα δικαστική απόφαση για απαλλαγή εγγυητή δανείου και περιορισμό της ευθύνης τουΠρόσφατα άρθρα: Τη δικαστική εκπροσώπηση του εγγυητή ανέλαβε ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος – Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, με ειδίκευση στο Τραπεζικό Δίκαιο. Με την υπ ΄αριθμ 16/2021 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βέροιας δικαίωσε τις προσπάθειες μας για απαλλαγή του εντολέα μας, εγγυητή δανείου το ύψος της εγγύησης ανέρχονταν σε 475.000 €. Με την ανωτέρω απόφαση αναγνωρίζεται η εγγυητική ευθύνη μόνο για το ποσό των 20.000€ με επακόλουθο η οφειλή για τον εγγυητή να μειώνεται κατά 455.000€! Η αναζήτηση εξασφαλίσεων από τις Τράπεζες με την παροχή προσωπικής εγγυήσης είναι το πλέον σύνηθες στις…
Η ακύρωση της διαταγής με ανακοπή

Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής με ανακοπή

Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής με ανακοπήΠρόσφατα άρθρα: Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής με ανακοπή: γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος – διαμεσολαβητης Η προστασία των δανειοληπτών στις μέρες μας καθίσταται επιτακτική, με δεδομένο ότι οι Τράπεζες στρέφονται συχνά κατά μεγάλο μέρος των οφειλετών, εκκινώντας διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στο στάδιο του πλειστηριασμού. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι ο δανειολήπτης να χάσει κάποιο ακίνητο περιουσιακό του στοιχείο, συνήθως την κύρια κατοικία του, η οποία φέρει εμπράγματο βάρος προς Τράπεζα (π.χ. προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη). Με σκοπό την αποφυγή αυτής της δυσχερούς κατάστασης, ο νόμος προβλέπει ένα πολύ βασικό…
Τι ισχύει στην επαγγελματική - εμπορική μίσθωση 2

Τι ισχύει στην επαγγελματική – εμπορική μίσθωση

Τι ισχύει στην επαγγελματική - εμπορική μίσθωσηΠρόσφατα άρθρα: Τι ισχύει στην επαγγελματική – εμπορική μίσθωση: γράφει ο δικηγόρος-διαμεσολαβητής Μιχαήλ Ζηδιανάκης Οι εμπορικές μισθώσεις, ήτοι οι μισθώσεις εκείνες που αφορούν επαγγελματικές χρήσεις, υπάγονταν έως πρόσφατα στον προστατευτικό καθεστώς του π.δ. 34/1995. Το προεδρικό διάταγμα αυτό προέβλεπε διατάξεις για την προστασία κυρίως του μισθωτή, δηλ. του εμπόρου, που νοίκιαζε έναν χώρο για την επαγγελματική του δραστηριότητα, μεταξύ αυτών, ειδικούς κανόνες που διέπουν την διάρκεια της μίσθωσης, την καταγγελία, τις αποζημιώσεις σε ειδικές περιπτώσεις (όπως ιδιοχρησία, άυλη εμπορική αξία κ.α.). Το ζήτημα των εμπορικών μισθώσεων δεν θα πρέπει να συγχέεται με αυτό των…
Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτη 3

Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτη

Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτηΠρόσφατα άρθρα: Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτη: γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος-Διαμεσολαβητής Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει πολλούς δανειολήπτες σε αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών τους από δανειακές συμβάσεις ενώ παράλληλα έχει ωθήσει τα τραπεζικά ιδρύματα να στραφούν σε βάρος αυτών, εκκινώντας τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας των οφειλετών. Μάλιστα, η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης των απαιτήσεων αποτελεί το τελευταίο όπλο των τραπεζών, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις απαιτήσεις τους, στρεφόμενοι πλέον κατά της ακίνητης περιουσίας των οφειλετών και σε πλείστες περιπτώσεις κατά της μοναδικής πρώτης…
Η χρησικτησία ακινήτου

Η χρησικτησία ακινήτου

Η χρησικτησία ακινήτουΠρόσφατα άρθρα: Η χρησικτησία ακινήτου: γράφει ο δικηγόρος-διαμεσολαβητής Μιχαήλ Ζηδιανάκης Τι είναι η χρησικτησία; Πρόκειται για ένα πρωτότυπο τρόπο κτήσης κυριότητας επί ακινήτων και επί κινητών πραγμάτων με τον οποίο ο νομέας του πράγματος ή του ακινήτου που εξουσιάζει φυσικά το πράγμα αποκτά το δικαίωμα κυριότητας επί αυτού. Με αυτό τον τρόπο γεννάται το δικαίωμα κυριότητας ανεξάρτητα με το αν προϋπήρχε κάποιο άλλο δικαίωμα άλλου δικαιούχου επί του κινητού ή του ακινήτου. Για παράδειγμα αν κάποιος χρησιμοποιεί ένα αγροτεμάχιο (το καλλιεργεί, το περιφράζει και κάνει οποιαδήποτε άλλη πράξη που θα έκανε ο ιδιοκτήτης του) μετά την πάροδο ορισμένου…
Η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

Η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

Η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμούΠρόσφατα άρθρα: Τι είναι ο πλειστηριασμός και από ποιον διενεργείται; Η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: Ο πλειστηριασμός αποτελεί τη νομική διαδικασία σύμφωνα με την οποία περιουσιακά στοιχεία (λ.χ. ένα ακίνητο) του οφειλέτη εκποιούνται δημόσια, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αξιώσεις των δανειστών. Τη διαδικασία διαχείρισης και διεξαγωγής ηλεκτρονικών πλειστηριασμών αναλαμβάνουν πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι λειτουργούν ως Υπάλληλοι Πλειστηριασμού. Συνεπώς, με τη χρήση της υπηρεσίας διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς από όποιο σημείο και να βρίσκεται χωρίς τη φυσική του παρουσία, αλλά απλώς με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ποια είναι τα…
Συνεπιμέλεια 4

Συνεπιμέλεια

ΣυνεπιμέλειαΠρόσφατα άρθρα: Συνεπιμέλεια: γράφει ο δικηγόρος-διαμεσολαβητής Μιχαήλ Ζηδιανάκης Μετά από περίπου 40 έτη από την τελευταία μεγάλη και ουσιώδη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, εκείνη του έτους 1983, ο νομοθέτης με τη θέσπιση του Ν. 4800/2021 – ΦΕΚ 81/Α/21-5-2021 προσδιορίζει εκ νέου τη φιλοσοφία του, στην περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης των γονέων, το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης, με κριτήριο τον παιδοκεντρικό χαρακτήρα των επιχειρούμενων αλλαγών και λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή των κοινωνικών συνθηκών. Με τον παρόντα νέο νόμο για τη συνεπιμέλεια εισάγονται μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, καθώς και άλλα…
Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλου 5

Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλου

Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλουΠρόσφατα άρθρα:Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλου: γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος – διαμεσολαβητης Ο νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν. 3869/2010) έθετε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή των φυσικών προσώπων στις ρυθμίσεις του την μη περιέλευση τους σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής με δική τους υπαιτιότητα. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που ενδιέφερε το νομοθέτη κατά την σύνταξη του νομοθετήματος ήταν τα υπερχρεωμένα πρόσωπα να μην είχαν εξ αρχής σκοπό να μην πληρώσουν τα χρέη τους και να ανέλαβαν δάνεια με σκοπό να καρπωθούν μόνο τα οφέλη αυτών. Ο δόλος αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο για την…
Έφεση σε αρνητική απόφαση ένταξης στο νόμο Κατσέλη 6

Έφεση σε αρνητική απόφαση ένταξης στο νόμο Κατσέλη

Έφεση σε αρνητική απόφαση ένταξης στο νόμο ΚατσέληΠρόσφατα άρθρα: Έφεση σε αρνητική απόφαση ένταξης στο νόμο Κατσέλη: γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος – διαμεσολαβητης O νόμος 3869/2010, δηλαδή ο νόμος για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, γνωστός και ως νόμος Κατσέλη, είναι ο νόμος που λειτούργησε ευεργετικά για μεγάλο μέρος δανειοληπτών, οι οποίοι βρέθηκαν να οφείλουν υπέρογκα ποσά σε δανειακά προϊόντα. Πράγματι, μεγάλος αριθμός οφειλετών κατέθεσε αίτηση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, σε μια προσπάθεια να προστατέψει την περιουσία του και να ρυθμίσει παράλληλα τις οφειλές του. Ωστόσο, αρκετές αιτήσεις οφειλετών που κατατέθηκαν με το νόμο Κατσέλη απορρίφθηκαν από τα αρμόδια δικαστήρια για…
Καταδολίευση δανειστών και μεταβίβαση ακινήτου με δόλο. 7

Καταδολίευση δανειστών και μεταβίβαση ακινήτου με δόλο.

Καταδολίευση δανειστών και μεταβίβαση ακινήτου με δόλοΠρόσφατα άρθρα: Καταδολίευση δανειστών και μεταβίβαση ακινήτου με δόλο: Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος – διαμεσολαβητής Πολλές φορές, η συσσώρευση χρεών και η πίεση προς καταβολή τους, μπορεί να φέρει ακόμα και έναν αρχικά καλόπιστο οφειλέτη σε πλήρη απόγνωση και στον πειρασμό να σκεφτεί τρόπους διαφυγής από την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, ο οφειλέτης επιλέγει ως ύστατη λύση, προκειμένου να περισώσει τα όποια περιουσιακά του στοιχεία, να τα «πουλήσει όλα» σε οικεία πρόσωπα, ώστε να αποξενωθεί, τουλάχιστον τυπικά, από αυτά και να παρελκύσει την ικανοποίηση των δανειστών του, δηλαδή…

Σχετικά άρθρα:

Διαγραφή χρεών με το νόμο «Κατσέλη». Προϋποθέσεις 8

Διαγραφή χρεών με το νόμο «Κατσέλη». Προϋποθέσεις

Διαγραφή χρεών με το νόμο «Κατσέλη». Προϋποθέσεις Γράφει ο Μιχαήλ  Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Δ.Σ.Θ.   Δυστυχώς η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, οδήγησε πλήθος πολιτών, επιχειρήσεων…
Κόκκινα Δάνεια
Προσημείωση υποθήκης: τι είναι; διαδικασία; κόστος 9

Προσημείωση υποθήκης: τι είναι; διαδικασία; κόστος

Προσημείωση υποθήκης: τι είναι; διαδικασία; κόστοςΠρόσφατα άρθρα:Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ; ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ; ΚΟΣΤΟΣ; Τι είναι η προσημείωση υποθήκης; Η προσημείωση υποθήκης αποτελεί ένα από…
Ακίνητα – Μίσθωση, Κόκκινα Δάνεια
Η ακύρωση της διαταγής με ανακοπή

Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής με ανακοπή

Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής με ανακοπήΠρόσφατα άρθρα: Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής με ανακοπή: γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος – διαμεσολαβητης Η προστασία των δανειοληπτών στις μέρες μας καθίσταται…
Κόκκινα Δάνεια
Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και επιλογές δανειολήπτη

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και επιλογές δανειολήπτη

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και επιλογές δανειολήπτηΠρόσφατα άρθρα: Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής Ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων καταναλωτών έλαβαν κυρίως μεταξύ του χρονικού διαστήματος από το 2006 έως…
Κόκκινα Δάνεια
Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτη 10

Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτη

Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτηΠρόσφατα άρθρα: Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτη: γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος-Διαμεσολαβητής Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει πολλούς δανειολήπτες σε…
Κόκκινα Δάνεια
Η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

Η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

Η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμούΠρόσφατα άρθρα: Τι είναι ο πλειστηριασμός και από ποιον διενεργείται; Η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: Ο πλειστηριασμός αποτελεί τη νομική διαδικασία σύμφωνα με την οποία περιουσιακά…
Ακίνητα – Μίσθωση, Κόκκινα Δάνεια
Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλου 11

Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλου

Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλουΠρόσφατα άρθρα:Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλου: γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος – διαμεσολαβητης Ο νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν. 3869/2010) έθετε ως…
Κόκκινα Δάνεια
Μενού
Call Now Button